10 Led

15. zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka 16. 12. 2015

Účast: všichni zastupitelé, 5 hostů.

  • Původně navržený program byl rozšířen o bod týkající se podání žádosti o dotaci na dětské hřiště u ZŠ Jablůnka a na rekonstrukci Sokolovny a ceny stočného.
  • U bodu o kontrole plnění usnesení z minulého zastupitelstva zazněla informace, že výše podílu obce na nákladech na zimní údržbu cesty do areálu bývalé Zbrojovky bude záležet na průběhu zimy. Byli jsme informováni o tom, že žádná z neziskových obecně prospěšných společností (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín a Elim Vsetín), kterým nebyl na minulém zastupitelstvu přes náš nesouhlas přiznán finanční příspěvek, na zamítnutí žádostí nezareagovala. Opět jsme vyjádřili podiv nad tím, že z rozhodnutí většiny zastupitelstva nebyl odhlasován příspěvek na činnost nezávislého spolku Jablůnka ŽIJE! ve výši 13 tisíc Kč určený především na akce pro veřejnost – rodinný a sportovní den, drakiáda. Odůvodnění, že jsme politický spolek, a nepravdivé tvrzení, že jsme tyto akce „sebrali“ škole, nechápeme a důrazně odmítáme. Zastupitelé z řad Jablůnka ŽIJE! hlasovali pro všechny žadatele o příspěvek, dokonce z našich řad padl návrh na navýšení částky pro fotbalisty (z 50 na 60 tisíc Kč). Pro nás však nehlasoval kromě zastupitele Petra Kochwassera nikdo…
  • V rámci diskuze k rozpočtu obce na rok 2016 bylo sděleno, že oprava cest Na Láni od školky k bytovým domům č.p. 396, 397, 398, 436, 437 a 525 bude postupně realizována, až SBD Vsetín převede cesty do majetku obce – dojde k úpravě rozpočtu. Padl návrh řešit také v tomto roce oplocení části areálu školy, pokud obdržíme dotaci na dětské hřiště. Obec bude usilovat o získání dotace na Sokolovnu, ale oprava smuteční síně musí být hrazena z obecních prostředků. Místo dřevěných šindelů budou použity odolné umělé šindele. Při hlasování jsme zvedli ruku pro schválení rozpočtu přes výhradu k zamítnutí finančního příspěvku na námi pořádané akce.
  • Byla schválena žádost o dotaci na opravu tří mostků v Lýkovém potoce, projekt je t.č. rozpracovaný. Schválili jsme dále žádost o dotaci na opravu cesty do Zbrojovky, byla zaměřena cesta včetně chodníků s veřejným osvětlením.
  • Žádost o dotaci na dětské hřiště pro školní družinu byla také schválena. V diskuzi jsme se dohodli na tom, že obec písemně požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční prostředky na vybudování školního hřiště pro výuku tělovýchovy. Špatné podmínky pro provozování školní tělesné výchovy v ZŠ Jablůnka byly nedávno kritizovány Českou školní inspekcí.
  • Ohledně rekonstrukce Sokolovny zaznělo, že bychom žádali o dotaci ve výši 12 miliónů Kč, z toho by se obec podílela na nákladech 40 %. Žádost o dotaci, stejně jako všechny ostatní, byla podpořena všemi zastupiteli.
  • Cena stočného pro rok 2016 byla schválena ve výši 22, 72 Kč/m3.
  • V diskuzi byli zastupitelé informováni o tom, že rozbor vody od bytovek na Láni prokázal, že tamní voda je nezávadná.

Zastupitelstvo se rozešlo s přáním lepší komunikace a spolupráce v novém roce 2016.

Zastupitelé obce z Jablůnka ŽIJE!, z.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.