21 Úno

17. zasedání zastupitelstva 24.2.2016 – zápis

Upozorňujeme občany obce, že ve středu, 24.2.2016 od 17:00 se na 17. zasedání zastupitelstva obce Jablůnka v bodě 7 bude projednávat žádost firmy BONVER WIN, a.s. o zřízení provozovny typu BONVER CLUB (herna) v naší obci.

Zastupitelé Jablůnka ŽIJE budou rozhodně proti tomu podpořit takový návrh, jelikož si nemyslíme, že podpora hazardu je správnou cestou k financování obce. Věříme, že stejného názoru budou i ostatní zastupitelé.

Průběh zastupitelstva:

 1. Zahájení: účast 9 zastupitelů, omluveni Mgr. Hana Zálešáková, Pavel Michl
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů – schváleno
 3. Změna programu: místo rozpočtové změny č. 1 (podle vyjádření ekonomky OÚ není po konzultaci s KÚ ZK důvod změnu provést) schváleno zařazení bodu Návrh na změnu výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva – viz bod 5
 4. Kontrola plnění usnesení 16. ZO: podána informace o řešení problému s nevyváženým vytápěním školních budov Na Láni, po osazení balančních ventilů došlo ke zlepšení stavu, cena díla 36 tis Kč, projektant Jos.Výskala zhotoví projekt nové kotelny tak, aby byl k dispozici v případě havarijní situace (kotly jsou z roku 1993)
 5. Návrh na změnu výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva: schváleno zvýšení odměn pro člena komise ze 1420 na 1514 Kč, u vedoucího komise z 1661 na 1771 Kč
 6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8018419, Jablůnka, Kocurek – schváleno
 7. Žádost společnosti BONVER WIN, a.s. o projednání provozovny typu CLUB BONVER v k.ú. Jablůnka – jednohlasně zamítnuto
 8. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Jablůnka č. 2/2016 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce (do vyhlášky byl zapracován svoz Bioodpadu a další detaily) – schváleno
 9. Diskuze:
  – Termín uzávěrky zpravodaje stanoven na 31. 3. 2016, příspěvky a inzeráty zasílat nebo doručit na OÚ Jablůnka
  – Upozornění na nedokončený plán rozvoje obce, práce na něm zahájeny před rokem
  – Možnost pro neziskové organizace, spolky a zájmové organizace se přihlásit za členy MAS Střední Vsetínsko a usilovat o dotace na činnost – na nejbližší valné hromadě
  – Informace ředitele ZŠ o vyhodnocení dotazníků určených pro rodiče a žáky v rámci projektu Bezpečně do ZŠ Jablůnka – nejnebezpečnější místa ráno před zahájením školy: křižovatka před „učitelskou bytovkou“, prostor před školou, kolem garáží na Láni, od školky ke Šlosárkům, křižovatka před Valchářovými
  – Situace v domě v kolonce – dům se opravuje, nutné dočasné vystěhování ubytovaných rodin(y).
  – Návrh řešit vzhled „výlepních“ míst v obci: obnova mapy na pozemku u pošty (vedle kostela)
  – Stav parkoviště za poštou. Auta najíždějí až k budově a tím ji poškozují, doplnění plotu, úprava parkovací plochy.

Zastupitelé JŽ

2 thoughts on “17. zasedání zastupitelstva 24.2.2016 – zápis

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.