26 Dub

19. zasedání zastupitelstva 20.4.2016 – zápis

Na 19. zasedání jablůneckého zastupitelstva se sešlo 9 zastupitelů, přičemž pan Kochwasser, Tomešek a Rachůnek byli omluveni.

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 3. Seznámení OZ s programem
 4. Kontrola plnění usnesení 18. OZ
 5. Žádost společenství vlastníků pro dům 295, 296 o provedení opravy za domem 295, 296
 6. Žádost manželů Fojtíkových o odkoupení pronajatého pozemku č.p. 1210 o výměře 100m2
 7. Rozpočtové opatření č. 3
 8. Žádost Domova Jitka o dotaci
 9. Žádost svazu žen Jablůnka o příspěvek na dopravu
 10. Žádost MŠ Jablůnka o schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
 11. Diskuse
 12. V začátku zasedání byl přidán bod 12. Žádost ZŠ Jablůnka o schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a odebrán bod 9. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

Vyjádření k jednotlivým bodům

5. Žádost společenství vlastníků pro dům 295, 296 o provedení opravy za domem 295, 296.
Starosta: myslím, že v roce 2013 zastupitelstvo tuto opravu zamítlo, ale nyní je nové zastupitelstvo nebo se s majiteli nedomluvilo. Vzal bych tento bod pouze na vědomí s tím, že se tam podívá stavební komise a do příštího zastupitelstva nám dá vědět.
Všichni přítomní souhlasí

6. Žádost manželů Fojtíkových o odkoupení pronajatého pozemku č.p. 1210 o výměře 100m2
Starosta: toto jsme už vyřídili nějak dopředu. Byla se tam podívat stavební komise a ať vám k tomu něco řekne.
Kovář: Jedná se o část pozemku u Dráhového potoka. Taková zarostlá mez. Jako příjezdová cesta k potoku a k obecnímu pozemku se může využít cesta z druhé strany potoka. Není potřeba zřizovat věcné břemeno ani nic podobného. Obec to nějak neomezí, protože z druhé strany je příjezd.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí

7. Rozpočtové opatření č. 3
Starosta: všchni jste dostali, o co se jedná. Je tady paní Matoušková k zodpovězení případných dotazů
Zálešáková: finanční komise doporučuje ke schválení. Vše jsme si s paní Matouškovou vysvětlili.
Uhříková: jako občany nás zajímá, co se schvaluje. Můžete být prosím konkrétnější? Schválení rozpočtového opatření je nic neříkající.
Matoušková: Schvaluje se např. vyrovnání účtů, náhrada za pojistnou událost při požáru, dotace pro jednotku SDH, nájem části půdy T-Mobile, daň z příjmů právnických osob za obec, tisk zpravodaje, výčepní zařízení a nábytek na kurty, atd.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí

8. Žádost Domova Jitka o dotaci
Starosta: všichni jste dostali podklady. Díval jsem se a navrhuji 3000 Kč jako loni. Je nějaký další návrh?
Všichni přítomní souhlasí s 3000 Kč a schvalují příspěvek.

10. Žádost MŠ a ZŠ Jablůnka o schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015
Všichni přítomní souhlasí

11. Diskuse

„Ukliďme Česko“

Mrlina: Akce „Ukliďme Česko“ se účastnilo 52 lidí, kteří byli přítomní před OÚ. Chlapi v pondělí svezli pytle. Bylo toho hodně zejména u Bečvy. 30 lidí tvořila skupina na kurtech. Děkuji všem co se zúčastnili.
Drlík: Já myslím, že se akce povedla a příští rok by se měla zopakovat.
Brinček: myslím, že neuklízelo jen 52 lidí. Všiml jsem si, že spousta lidí si uklízí okolo baráku a my jsme třeba před OÚ taky nešli, protože pytle vyzvedl I. Uhřík. Lidí asi bylo víc, ale to nikdo nespočítá.

Kontrolní komise

Michl: kontrolní komise neshledala žádný problém. Pouze měl být podle zastupitelstvem schváleného harmonogramu ještě v roce 2015 veřejně projednaný a schválený plán rozvoje obce a toto bohužel stále není
Mrlina: plán je hotový z 95%. Společně s paní Studenskou to v nejbližší době dotáhneme do konce.

Pronájem kurtů

Starosta: pozval jsem členky Spartaku, aby vám k tomu něco řekly
Čl. Spartaku: jde jen o to, že jsme požádali SKK o vyřešení situace na kurtech. Zdálo se nám, že komise se zabývá víc kulturou a ne sportem. Podle nás to pod tuto komisi spadá. Jinak jakékoliv otázky ke Spertaku zodpoví paní Martínková
Starosta: zakoupilo se vybavení, aby bylo možné dál prodávat nápoje a zůstal zachovaný určitý komfort. Jinak by nám tam nikdo nechodil. Konkurence je velká. Hledáme někoho, kdo si to vezme. Zájmci jsou teď asi dva. Jeden z nich je např. pan Pala co provozuje to bývalé koupaliště v Semetíně.
Uhříková: proč neuděláte standardní výběrové řízení?
Starosta: jestli to bude nutné, nebo jestli chcete, uděláme výběrové řízení. Není to problém.
Brinček: bylo by dobré nějaké informace dát na obecní web. Kolují pak fámy a polopravdy. Zároveň jsem se chtěl zeptat, jak bude fungovat hřiště?
Mrlina: na hřiště máme zájemce o provozování. Zatím se otevírá pouze na zápasy a tréninky. Do budoucna, až bude pěkně, uvažujeme o otevření i na víkendy, případně prázdniny, apod. Ale to se uvidí podle nájemce. Musí se to zaplatit. Necháme to na něm.

Dotace na vybudování odpočívadel, tur. stezek, naučných stezek, apod.

Brinček: právě je aktuální dotace např. na vytvoření dalších „Vlčích vyhlídek“. Dotace je 100%. Byla by škoda o ni přijít. Díval jsem se na propojení Jablůnky a Vesníku cyklostezkou, protože z Vesníku už je cyklostezka napojená na cyklostezku Bečva, ale je tam moc majitelů pozemků a bylo by to velmi náročné. Muselo by se to připravovat dlouho dopředu. Ale např. odpočívadla typu Vlčí vyhlídka by určitě byly vhodné.
Starosta: Něco plánujeme. Víme o tom.

Návštěva ve škole

Drlík: prosím, aby se stavební komise do příštího zastupitelstva dostavila do školy a zase to se mnou prošla. Ve škole 14.4.2016 proběhla prověrka bezpečnosti odborně způsobilou osobou, se závěry prověrky a návštěvy zastupitelů Vás seznámím na příštím zastupitelstvu. Požádám o zařazení bodu na program. Přivítali bychom, kdyby se prověrky stavu budovy zúčastnil i zástupce vedení OÚ.
Kovář: Domluvíme se, stavíme se

Zpravodaj obce

Drlík: Neodpustím si poznámku. Nerad používám ty slova, ale byli zvoleni lidi z opozice a koalice, kteří mají editovat zpravodaj, aby nedocházelo k využívání zpravodaje směrem, kterým nechceme, a nebyl zneužívaný k osobním útokům. Článek o cestě nad Zajíčkama se ke mně nějak nedostal. Zase v něm starosta obviňuje člena spolku, že něco udělal. Nemyslím si, že by Zpravodaj obce měl sloužit tomuto účelu, zvlášť  pro to, že dotčený člověk se k tomu nemá možnost veřejně vyjádřit. Na jednu stranu říkáte, že nejsme jako zastupitelstvo jednotní, ale na druhou stranu neustále děláte všechno pro to, aby tomu tak nebylo.
Starosta: je to pravda. Poslali jste na nás kontrolu. Kdyby se tam něco našlo, hrozí nám pokuta třeba 50 nebo i 100tis. Já jsem tím strávil den času. Doba, kdy jsem se mohl věnovat něčemu jinému.
Uhříková: nezlobte se pane starosto, ale já jsem v dobré víře informovala pana Krátkého, že na cestu, za kterou obec jistě platí nemalé peníze, je vyvážený stavební odpad. Starosta: to byla certifikovaná hmota, drť  ze stavby. To že tam byl občas kabel nebo PETka se prostě stane. Tak ten chlap vyleze z bagru, vezme to a vyhodí to.
Uhříková: právě že to tak vůbec nebylo. Byly tam zásuvky, kabely a další odpad. Máme fotky. Můžu vám je kdykoliv poslat. Žádné sem tam někde. Prostě to byla uplně normální bouračka ze stavby a žádná certifikovaná drť. Mně mrzí, že místo toho, že se snažím pomoct a volám panu Krátkému, aby se tam zajel podívat, se dočkám jen osobních útoků. Starosta: poslat na náš Životní prostředí prostě není správně. Měla jste zavolat mně. Uhříková: Já jsem nikoho na vás neposílala. Jediné co jsem udělala je, že jsem zavolala panu Krátkému, aby si hlídal investici Obce. Pan Krátký mně řekl, že toto máte na starosti vy.
Starosta: Proč jste mně tedy nezavolala?
Uhříková: Já přece nebudu obvolávat celý Obecní úřad. Pan Krátký je stavební technik. Logicky jsem usoudila, že tyto věci má na starosti on. Stejně jako volám panu Mrlinovi, když chci něco ohledně odpadů. Kdo může tušit, že cesty máte na starosti vy? Já jsem jen udělala co je správné. Upozornila jsem na to, že firma, která dělá cestu, na ni vyváží stavební odpad a žadnou drť. Pokud něco řešilo Životní prostředí, je to jen dobře. Určitě to řešili s tou firmou a né s váma. Proč to tedy vadí? Myslím, že je dobře, že jste tam jel a situace se vyřešila. Proč by obec měla platit za něco, co se „ošidí“, standardní peníze? Starosta: inspekce nezjistila žádnou závadu, tak to asi nebylo, jak říkáte. Vy pořád jen čekáte, kdy udělám chybu a hned po mně jdete.
Uhříková: Pane starosto. Můžu vám ukázat ty fotky. Není to nic proti vám. Jen jsem prostě upozornila na to, že cesta není stavěná tak jak asi má být.
… následuje spíše emocionální diskuze
Drlík: V každém případě přes všechny výhrady, co tady zazněly, je podle mého názoru dobře, že se ta cesta tam zbudovala. Kdo tudy chodíte, tak víte, že se tam dřív nedalo po dešti projít…

Den ptačího zpěvu

Drlík: chtěl bych vás pozat na den ptačího zpěvu s ornitologem, který organizujeme společně s Radkem Potočným v pátek 6. 5. 2016 v 16 hodin, sraz u školního sadu Na Láni. Určitě to bude velmi zajímavé.

Osovobození obce

Drlík: stále si stěžujeme, že na osvobození obce nechodí lidi. Myslím, že je to i tím, že o tom neví. Už je nějaký termín?
Starosta: ano, termín je. 5.5. v 16:00
Drlík: myslím, že by se to teda mělo dát vědět

Vyvěšení plánu akci

Drlík: prosím o vytištění plánu akcí v Jablůnce v barvě a umístění na vývěsky. Přeci jen ne každý má internet.

Podomní prodej

Klimková: bylo by možné, aby cedulky o podomním prodeji byly umístěny na značky značící začátek obce, tak jako je tomu např. v Pržně? Nejsou takto vůbec vidět.
Mrlina: zkusíme se na to podívat, zda-li to je možné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.