24 Říj

Co od kandidátů na starostu ještě nezaznělo

Cením si toho, že naše pozvání na neoficiální jednání nového zastupitelstva 17. 10. 2014 přijali všichni zvolení zastupitelé, že nikoho neovládly emoce, že jednání bylo věcné a korektní. Po pátečním jednání jsem nabyl dojmu, že jsme v tomto složení zastupitelstva schopni se domlouvat a řešit to, co máme. Ujasnili jsme si, kdo koho bude asi volit za starostu (mírně navrch má Čeněk Hajný), varianty na uvolněného či neuvolněného místostarostu příp. tajemníka (ale ne jmenovitě). Probrali jsme, jak bude probíhat ustavující zasedání zastupitelstva obce. Shodli jsme se na tom, že vše, o čem jsme jednali, je nezávazné a že volba starosty (zřejmě 3. 11. 2014 v 17 h) bude veřejná.

Priority kandidátů na funkci starosty však nezazněly. Někdo by mohl říct, že jsme se bavili spíš o funkcích než o práci, a měl by pravdu. Zastupitel ani občan se nedozvěděl, co ode mě a Čeňka Hajného může po zvolení čekat. Např. ve Valašském Meziříčí radnice vydala tiskovinu, ve které seznamovala občany s kandidujícími stranami. Jejich představitelům zde položili stejné otázky, aby se volič mohl přesvědčit o tom, jak se strana v případě volebního vítězství bude chovat v konkrétních případech. To u nás chybí.

Je možné, že už nebudu mít příležitost dát jasně najevo, co bych ve vedení obce rád prosazoval. A tak to učiním teď a tady. Zdůrazňuji, že není účelem tohoto vyjádření začít znovu nějakou kampaň, či vyvolat nátlak z řad veřejnosti na zvolené zastupitele před ustavujícím zasedáním.

Vyzval jsem také Čeňka Hajného, aby zveřejnil své vyjádření. Myslím, že se budeme v některých bodech shodovat. Lišíme se však v představě, jak se k tomu obecnému prospěchu přiblížit.

Současná napjatá situace je důsledkem toho, že opravdu neumíme rozumně komunikovat. Na jedné straně je tu skupina lidí, kteří se cítí rozčarováni. Podle nich je zpochybňováno to, co pro obec dělali s dobrými úmysly. Mají obavu, že druhá skupina bude prosazovat své zájmy bez ohledu na ostatní. Jako novému starostovi by mi šlo o to, přesvědčit o prospěchu společného postupu ty, co vesnici spravovali doposud. Bylo by ke škodě obce a nás všech nevyužít chuť do práce a potenciál těch druhých. Rád bych také zklidnil příznivce překotných změn. Najít společný postup nebude jistě lehké, ale není to nemožné.

A jaké další priority v roli starosty bych chtěl prosazovat? Pro větší přehlednost v bodech:

 1. Zasazoval bych se o to, abychom s novými zastupiteli navázali na činnost obce v tom, co považujeme za dobré a prospěšné. Dohadováním se o tom, co bylo a kdo za to může, bychom ztráceli cenný čas, energii a sportovně řečeno tah na branku. Nemělo by jít o věci minulé, ale předně o to, co by mělo být a bude.
 2. Omezil bych politikaření v řízení obce. Rád bych s politicky zkušenými členy zastupitelstva spolupracoval. Vyzval bych ke společné práci také zástupce těch, kteří ve volbách neuspěli. Vážím si toho, že šli se svou kůží na trh, a projevili tak veřejně zájem o Jablůnku. Aktivněji bychom se měli projevovat v občanském sdružení Místní akční skupina Střední Vsetínsko a pokusit se tak získávat dotace i z jiných zdrojů, než doposud.
 3. Snažil bych se o zlepšení komunikace s občany a jejich informovanosti prostřednictvím častěji vydávaného Zpravodaje, webových stránek obce, formou anket či dotazníků pro občany apod. Uvítali bychom větší angažovanost lidí podílet se na práci pro obec a účast občanů na jednáních zastupitelstva obce.
 4. Problém přetížené komunikace vedoucí středem vsi bychom řešili ve spolupráci s ostatními subjekty, které stávající situace tíží, a to se Vsetínem, Brňovem – Podlesím a Valašským Meziříčím aj. Nevylučuji ani formu občanského protestu blokováním průjezdu obcí (např. na Den bez aut 22.9.). Nemáme asi dostatečné „páky“ na výrazné ovlivnění situace, ale neměli bychom nechat „zodpovědné“ (tj. politiky a státní úřady) na pokoji. Musíme trpělivě a neustále dávat na vědomí naši nespokojenost.
 5. Sokolovna, nebo nová školní tělocvična? Jsem si vědom toho, že dvě tělocvičny ve vsi nejsou v této době reálné. Otázku budoucnosti Sokolovny bych řešil po domluvě s novým zastupitelstvem a s představiteli TJ ve snaze najít přijatelný způsob k její revitalizaci (ovšem bez ubytovny). Ano, obec kryté prostory pro kulturu a sport nemá a potřebuje je. Ale stále zastávám názor, že i škola potřebuje svoji školní tělocvičnu, abychom místo tělocviku nepořádali dalších padesát let pochodová cvičení do Sokolovny a zpět. Nejlepší by bylo mít to i ono, ale reálně to není možné hned. Z funkce ředitele ZŠ jsem povinen na tento zásadní provozní nedostatek školní budovy upozorňovat. Věřím, že se v budoucnosti dočká i škola, aspoň toho hřiště… Rád bych napomohl postupnému budování sportovišť pro děti a mládež v obci. Dovedl bych si představit z grantů financované hřiště v Kolonce, na „školničce“ a dobudované dětské hřiště – areál v Cigánově. Ale zase, nemůžeme chtít všechno a hned.
 6. Se Sokolovnou také souvisí otázka ubytoven, kterých máme v obci víc, než je milo. Budeme v zastupitelstvu hledat účinné a zákonné prostředky, jak problémy s tím spojené řešit. Na místě je ostražitost obce při prodeji nemovitostí, které by mohly sloužit do budoucna jako další ubytovny.
 7. V mém úmyslu je účinně podporovat činnost příspěvkových a neziskových organizací, zájmových spolků a sdružení. Jejich akce by bylo vhodné koordinovat a vědět, kdy a na jakou aktivitu se můžeme těšit. I proto vznikl spolek Jablůnka ŽIJE!, jehož stanovy uveřejníme hned, jakmile je schválí příslušný soud. Navrhoval bych vydávání kalendáře akcí, třeba ve Zpravodaji. Ty by měly být pořádány také s ohledem na významnější akce v okolních vesnicích a v našem regionu, aby se vzájemně nekryly.
 8. V případě zvolení starostou bych byl dočasně zastupován stávajícím zástupcem ředitele a uplatňoval bych nadále svůj vliv na směrování školy z titulu nové funkce.
 9. Jako starosta bych navrhoval jednat o místostarostovi až na dalším zastupitelstvu obce, aby byl prostor k vyjednávání. Ve vedení obce by měly být zastoupeny obě strany s největším počtem voličských hlasů, ale novými tvářemi. Nedovedu si představit jako místostarostu někoho, o kom si nejsem předem jistý, že budeme tahat za jeden provaz, to by byla ztráta času.
 10. Nebudu-li zvolen starostou, o post místostarosty se ucházet nebudu. Rád bych měl na dění významný vliv. Jsem připraven za svá rozhodnutí nést osobní zodpovědnost, ať v roli starosty, nebo ředitele. V zastupitelstvu pak budu pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Rád bych i na tomto místě prosazoval výše uvedené.

Věděl bych, co napsat za jedenácté. Ti, co dočetli až sem, budou ale jistě rádi, že následuje konec. Nebo začátek?

Luděk Drlík

3 thoughts on “Co od kandidátů na starostu ještě nezaznělo

 1. Dobrý den,

  V první řadě bych Vám rád pogratuloval k vítězství ve volbách. Výsledky voleb jsou jasným důkazem toho, že lidé volají po změně nebo špíše po něčem, co se změní.

  Vaše výše uvedené body jsou mi sympatické jako občanovi obce, tak i jako Vašeho voliče. Hlavně body 4., 5., 6., jsou největšími problémy, které se momentálně v Jablůnce vyskytují, zejména tedy ubytovny, které zde jsou. Je nejvyšší čas tento problém řešit, dokud z Jablůnky a například z Kolonky nezbyde ghetto, které tito nepřizpůsobiví občané budou obývat. A že Jablůnka se nestane jen předměstím Vsetína s těmito občany a vylidňující se obcí, kde se hodnota nemovitostí a prestiž obce sníží k nule a kde se stěží budou stěhovat mladí lidé jako donedávna. Je za minutu dvanáct, protože ať už se bavíme, co minulé zastupitelstvo pro obec udělalo a co ne, tady tento problém (i přes mnohé upozornění občanů) hrubě podcenilo! Na vesnici čítající okolo 2 000 obyvatel je těchto bytoven opravdu mnoho. Vždyť tolik takových zařízení a pochybných občanů nemá leckteré město a to už je opravdu k zamyšlení… Bohužel, občané se zúčastnili několik zastupitelstev obce, kde několikrát žádali starostu a zmíňěné zastupitele o pomoc, zejména v Kolonii. Výsledkem byly jen sliby a téměř nic nečínění s tímto problémem (nějaké snahy byly, ale jen na oko, ať máme pocit, že se něco udělalo a zavřely se nám pusy, hlavně ať už s tím dáme pokoj), poté pak arogantní a kolikrát až vysmívající a vymlouvající se jednání pana starosty.

  My, jako občané, už jsme se tyto problémy několikrát snažili řešit sami na příšlušných úřadech, bohužel my sami, bez pomocí obce a starosty, nemáme žádné páky a šanci s tímto problémem jakkoliv pohnout.

  Proto se budeme určitě snažit nově zvolenému starostovi (ať už to dopadne jak dopadne) a zastupitelstvu jakkoliv pomoc tyto problémy řešit a hlavně budeme apelovat na to, aby se neskočilo na mrtvém bodě a u předvolebních slibů.

  Jablůnka je co se pozicí týče krásná vesnice, která má při troše píle velký potenciál. Proto by byla velká škoda, aby se z ní stal druhý Chánov a bydliště pochybných existencí. Je jen na nás, jak to ještě necháme zajít daleko.

  Přeji sdružení hodně štěstí v jejich projektech, jsem rád, že zde „něco“ takového vzniklo. Máte mou podporu a myslím, že i podporu mnoha občanů, kteří ve Vás věří.

  Zejména pak Vám, pane Drlíku (volby toho důkazem)…

 2. Tak už sa teho moc tady neuděje, zítra bude vyjasněné, aspoň v tej prvej části „KDO“ a potem už budeme čekať enem na to „CO“. Tož strýc Drlíkú tady má také pěkné body a zesumíroval to do zaujímavéj desítky, tož sa teho budu držať aj v temto komentářu. Gdyž negdo neco dúležitého vymyslí, netřeba to mněniť.
  1. Samosebú sa rozumí, že bys navazoval na dobré věci. Na špatné snáď nebude navazovat nigdo.
  2. Politikařiť nebudeš, tož to sa mně lúbí, ale není mně jasné s kerýma tyma zkušenýma zastupitelama budete v tem spolku spolupracovať. Zatým to tam jmenovito chybí. A podla tvojich minulých vyjádření takoví nebyli. Tož gdo, žes tak najednúc prozřéls?
  3. Tož tady u tej komukacije, ten kondicionál, co používáš je už vysoko politický. Tam je viděť, že zraješ ve velkého politika. Normální Valach buď komunikuje anebo blčí. Neco jako „nebude-li pršať, tož nezmoknem?
  4. Ale toť ten občanský protest, blokování komunikacije 1/57 tělama Jablůnčanú, sa mně zdá už tak na na náštěvu teho psychiatra. Dneskaj to není žádná ostuda. Je to nemoc, jaká každá iná.
  5. Ale u tej sokolovně sa mně zdá, že už ti trochu začíná svítať v tej lebani. Na oboje hneď nebude a ze sokolovnú bude těžký ořech. Včil sem slyšel, že tam funguje perfektný lyžařský oddíl. Prý má jednoho člena, kerému sa platí sústředění v Rakúsku. Tož to je skvělé. Jak sa menuje, sem sa radši neptál, ale tobě to ten ogar Bartoňú rád vysvětlí aj s komentářem. Tož aj strýc Matúškú by sa přihlásil, šak na tých lyžách sa takej udrží a gdyž by dostal nejakú finančnú podporu…jaj to by byly výkony.
  6.Ale z tehoto boda su vyvalený, jak pojistky v sokolovně. Jak si představuješ tu ostražitosť při prodeji nemovitostí? Obec negdy neco prodávala na ubytovňu? A jak to budeš s tú partijú ostražito sledovať, gdyž ste neuhlídali ani vlastní členy v tem Spartaku? Vjetší ubytovně na dědině néni.
  7. Podporovať spolky možeš a mosíš jim takej neco dať, gdyž jim do techo chceš kafrať. Ale tady súhlasím.
  8. To je najpěknější bod. Nechat sa zastupovať 4 roky zástupcem ve škole a seděť na obci a na školu mněť vliv. Bude to aj vyjádřené v penězoch, ten tvúj vliv na školu? Ten Šošolík by to sám nezvládnul nebo ide enom o kumuláciju funkcí, tak jak u teho Haška v Brně, kerý zvládne všecko? Teda aspoň co sa týká výplat.
  9. Jednať o místostarostovi až na dalším zastupitelstvu, tož tam bych čuchal nejakú čertovinu. Už tu proběhlo jednání kolem hasičú, na keré jsi sa nemohl rozpomněť, ani na týchto stránkách, tož nevím, jak by vypadaly další jednáňá. Aby z teho už nebylo fyzické násilí. A přecaj vám v tem vašem programě o funkcije nešlo. Nebo je to ináč?
  10. Tak tady zme sa dozvěděli, že bereš enem starostu. Tož to byste teho místostarostu nemoseli ani voliť a ne eště čekať do dalšího zastupitelstva, gdyž on nemá plnú odpovědnosť. Tož třeba budeš tým starostú, ale mosíš k temu přesvědčiť nekeré dosavadní, kerým si nasadil tu psí hlavu. Jednoduché to nebude, ale politik tvojeho formátu to može zvládnúť.
  11. Tento bod tam nemáš, tož strýc Matúškú ti doporučí přečíst pěknu knížku: Ladislav Mňačko „Ako chutí moc“. Nebude to od vjeci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.