1 Lis

Informace o 23. zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka

Schválení rozpočtových opatření obsahující příspěvek na volby a zrušení, letos nerealizovaných finančních investic (zejm. komunikace u bytového domu na Láni; investice: chodníky, dětské hřiště, rozdělení topné soustavy v hasičské zbrojnici a veřejné osvětlení do průmyslového areálu), z výdajových položek – zůstává k plusu v rozpočtu (na konci)

Byly schváleny žádosti:

  • Na zpracování projektu na PC a přírodovědnou učebnu;
  • O pronájem nebytových prostor pro kadeřnici pí Lenky Hurtové;
  • O změnu odpisového plánu MŠ;
  • O odkoupení části pozemku manž. Fojtíkových;
  • O poskytnutí fin. příspěvku Elim Vsetín ve výši 6.000,– Kč;
  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu ZK;
  • Schválena výběrová komise (P. Brinček, L. Haschka, J. Kovář, M. Krátký, V. Rachůnek) na akci „Lesní technika a technologie.

Debata:
→ M. Tomešek znovu připomněl (učinil tak již prvně na začátku jednání ZO), že na jednání ZO nebyl zařazen na žádost L. Drlíka bod o restaurování kříže. Mgr. Drlík chtěl po ZO jednoznačné stanovisko k tomu, kde se má kříž rekonstruovat.

– Nedávno získané tři nezávislé odborné posudky ukazují na to, že oprava na místě je v podstatě nemožná a dokonce by v takovém případě mohlo dojít i k nepřiznání dotace. –

→ Nepodařilo se ani přes dobrou vůli získat jednoznačné stanovisko k této věci od zastupitelů ODS a Hasičů.
→ Všichni členové JŽ! jsou pro dodržení rekonstrukce dle návrhů odborníků.

→ P. Brinček – učinil podnět k měření rychlosti v obci na hl. komunikaci s přihlétnutím na tři dopravní nehody, které se staly na přechodu „u Papírny“ za poslední rok. Dle občanů přijíždí značná část aut k tomuto přechodu rychlostí výrazně větší, než je 50 km/h, což lze lehce odpozorovat na informačním radaru u vjezdu do obce.

→ Debatovalo se i o zabezpečení svahu nad domy (u Skalky) – J. Kovář. Obyvatelé této lokality by ocenili, kdyby šlo obnovit měření posuvu svahu nad zmíněnými domy.

Příloha:

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7     26.10.2016
Příjmy
Paragraf položka UZ text RO7
4111 98183 volby do zastupitelstev krajů 24000
4122 70 veřejnoprávní smlouva-hospodaření v lesích 80000
3399 2321 dary-stezka odvahy 10000
3412 2111 příjmy ze sportovních aktivit =tělocvična 50000
3612 2111 příjmy ze služeb -bytové hospod. 50000
5512 2322 pojistná náhrada za zásah hasičů 28000
6310 2142 dividenda- VaK, a.s. 89000
CELKEM 331000
Výdaje  
Paragraf položka UZ text RO7
6115 98183 volby do zastupitelstev krajů 24000
6330 5341 70 převod dotace na účet hospodářské čin. 80000
3113 5169 projektová dokumen.,rozpočet-kotelna ZŠ 77000
3113 5163 pojištění budovy ZŠ 1000
3319 5169 divadlo- doprava, lístky 5000
5512 5021 mzdy hasiči 15000
5512 5137 skříň -DDHM 5000
1037 6122 zadávací řízení-nákup traktoru 40000
2212 6121 komunikace u byt.domu na Láni-nebude -250000
2219 6121 chodníky- investice -200000
3421 6121 dětské hřiště -180000
3612 6121 okna d.č.615-převod na opravy -770000
3612 5171 oprava-výměna oken 800000
3612 5154 elek.energie-byty 20000
3613 6121 investice- rozdělení topné sous. -hasičská -200000
zbrojnice-nebude
3631 6121 veřejné osvětlení do průmysl.areálu -nebude -300000
3723 5169 svoz odpadů 50000
CELKEM             -783000
             
Rozdíl P-V             -452000

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.