8 Srp

K čemu je dnes církev?

Ozývá se nejednou z mnoha skeptických stran. Tuto otázku podporuje ještě celkově politicky nekorektní rétorika ohledně jisté nápravy křivd, které se církvím ze strany státu, v nedávné minulosti, staly… Díky tomu jen těžko vidíme věci a události, tak jak skutečně jsou.

Evangelická církev, u nás, v Jablůnce působí v těchto třech oblastech

 1. Každý člověk je svým způsobem náboženský. Když se najde ortodoxní ateista, rád se s ním setkám 🙂 . Pro člověka, rozumovou bytost, je právě jedním ze znaků lidskosti, že vnímá tento transcendentní přesah. Jako nabídka – a dle mé životní zkušenosti – je jediná zcela logická možnost odpovědi na tuto transcendentní zkušenost právě křesťanská víra, která ukazuje člověku jak má svobodně a zodpovědně žít. Křesťan není ušlápnutý trouba, který žije ve strachu, a proto věří! Naopak, jako červená nit se celou Biblí táhnou příklady, kdy je vyžadováno zdravé křesťanské sebevědomí, které se projevuje zodpovědným přístupem k životu a ke světu!! Tzn. mj. mít potřebnou odvahu, jít nejednou proti proudu většiny…

  Jsem křesťan = jsem si vědom daru života, který realizuji v radosti a požehnání před Boží tváří, sám před sebou i svými sousedy.

  Jak na to reaguje místní církev?
  Koná zejména bohoslužby, při nichž se smí upachtěný člověk zastavit a načerpat sil do všedních dnů. Popřemýšlet co koná dobře, ale také i nad tím, kde je potřeba zásadní změny v jeho životě, a dle toho jednat. K tomu slouží společenství, kde je každý bez rozdílu náboženské příslušnosti zván…

 2. Euroamerická civilizace stojí na křesťanských kořenech, i když se to mnozí snaží všemožně potírat. Mnozí z nás by byli rádi, kdyby alespoň elementární lidské hodnoty jako např. láska k bližnímu = respekt a dobrá vůle k druhému člověku; nezabíjení = podpora a ochrana života; necizoložení = ochrana důstojnosti člověka a rodiny, byly dodržovány a vzaty jako normální projev lidskosti ve společenství.

  Církev v této oblasti nabízí: Pravidelná biblická i nebiblická setkávání během týdne. Zde patří např.: Biblické hodiny, výuka náboženství, konání sbírek na potřebné (povodně, zemětřesení, spoluúčast na Tříkrálové sbírce), Klub Jabloňka, jednorázové akce – např. Uspávání a probouzení broučků…

 3. Posílení duševní a následně duchovní stránky osobnosti člověka. Pravidelná a mimořádná setkání k přemýšlení nad rozličnými tématy.

Církev organizuje: Přednášky, koncerty…

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zcela přirozenou logikou věcí dáno, že se křesťané angažují na životě v obci. Není jim lhostejné co se děje s nimi i s jejich okolím ve kterém žijí. Ba naopak by bylo nebetyčnou chybou (před Bohem i sebou samým) se této křesťanské spoluzodpovědnosti vzdát.

MartinTomesekBc. Martin Tomešek, DiS. et DiS.

Kazatel, ženatý, čtyři děti.

Ve své profesi se setkávám s rozličnými lidmi napříč všemi společenskými vrstvami. Díky technicko-sociálně-teologicko-pedagogickému vzdělání jsem schopen kvalifikovaně pomoci a nasměrovat k odvaze do života, který je nejednou různými peripetiemi pošramocen. Proto, v rámci svého působení zastupitele obce, bych kladl prioritně důraz právě na občanské soužití, které by společnými silami mělo spět k obecnému blahu všech občanů naší obce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.