7 Srp

MAS – víte co to je?

Zkratka MAS znamená Místní Akční Skupina. Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorba strategie směřuje k vytyčení společných priorit a program LEADER umožňuje její realizaci. Více než 150 MAS v ČR a tisíce LAG (Local action group) v celé Evropě také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje a předává si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER:

 • MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje
 • Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50% samosprávy a státní správy)
 • Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli
 • MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů

Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena strategie a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS. Laicky řečeno – přes MAS jsou financovány podporované projekty.

Jablůnka patří do MAS – Střední Vsetínsko

V této skupině se dobrovolně sdružují fyzické i právnické osoby, jejichž společným cílem je zlepšení kvality venkovského života obyvatel žijících na území 11 obcí – Bystřička, Jablůnka, Kateřinice, Liptál, Lhota u Vsetína, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka.

Statutární zástupce MAS SV je Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., mimo jiné starosta Kateřinic. MAS SV byla založena v roce 2007. Předsednictví a sídlem MAS byla od založení Obec Jablůnka. Začátkem roku 2011 přešlo předsednictví a sídlo na Obec Kateřinice.

Aktivně jednání MAS SV navštěvuje Mgr. Luděk Drlík, ředitel základní školy v Jablůnce. Podnikatelé, občané a zastupitelé z naší obce se posledních jednání neúčastnili.

Z výzev MAS SV lze zjistit, že je tento druh financování mimo jiné vhodný k podpoře „měkkých“ projektů.

V Jablůnce např. MAS SV podpořili hasičskou soutěž konanou v roce 2014 na místním hřišti částkou 6030,- Kč (90% z ceny akce).

Proč se nyní podpory financování z MAS SV nevyužívá více zůstává otázkou. Zvlášť když z dotazníkového šetření mezi občany Jablůnky jasně vyplynulo, že považují za spíše špatné až nedostatečné:

 • Veřejné prostranství – chodníky, návsi, veřejná zeleň, výletiště atd.
 • Cestovní ruch – ubytovací kapacity, naučné stezky, cyklostezky, propagace, …
 • Zaměstnanost a vznik pracovních míst – tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce atd.
 • Kulturní vyžití – plesy, společenské akce, setkávání maminek na mateřské, senioři, …
 • Sportovní vyžití – zázemí pro sport, hřiště, tělocvična, tenisové kurty apod.

Výsledky šetření k nahlédnutí zde: 1407236366_vyhodnoceni-dotazniku-obce-mas-sv

Pro představu zde uvádím některé projekty, které MAS SV podpořilo:

 • Extreme Nordic Walking maraton – Kateřinice
 • Májový jarmark na Bystřičce
 • Pálení čarodějnic – Miss čarodějnice na Oznici
 • Májová veselice aneb zábava pro celý region – Kateřinice
 • Obvodová soutěž v požárním sportu – Jablůnka
 • Bezpečně do školy – Liptál
 • Vepřové hody – Lhota u Vsetína
 • Koncet Zvonků dobré zprávy – Ratiboř
 • Zvlášť stojí za zmínku akce S NORDIC WALKING HOLÍ, VYDEJ SE DO OKOLÍ (připravuji celý článek), kdy byly před OÚ Bystřička, Jablůnka, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka zřízeny informační tabule, které seznámí širokou veřejnost s možností trávení volného času v Hostýnsko-Vsetínských vrších prostřednictvím aktivní sportovní činnosti – nordic walking, která začíná být hodně oblíbená. Tyto tabule poskytují info o dané obci: rozloha, historie, zajímavosti, popis sportovní techniky nordic walking, výškový profil a mapu okruhu pro nordic walking dané obce.

POZOR!!! Proč toto vše píšu? Chci jen nastínit různé možnosti financování investičních akcí a nejen čekat a platit firmám za zpracování projektu nehorázné sumy. Osobně se mně líbí např. akce typu Technické a sociální zázemí kulturního a společenského areálu u motorestu „Čertovy skály“ nebo Vybavení společenského klubu Lidečko

Podívejte se například na tento projekt Využití veřejných ploch pro občanské aktivity všech generací, který stál MAS Hornolidečsko 1 400 000 Kč … dotace z EU žádné!

Stačí málo. Chuť se orientovat a chuť pracovat.

Tolik za mně (Petr Brinček) k rychlému představení a vysvětlení toho co je MAS SV.

Své zkušenosti s MAS SV připojil i Luděk Drlík, čtěte dál:

Moje zkušenosti s MAS Střední Vsetínsko

V roce 2012 přišel ministr školství Dobeš s návrhem nového financování regionálního školství, které by znamenalo ohrožení existence škol na vesnicích. Chtěl, aby školám, které by neměly ve třídách v průměru 24 žáků, chybějící náklady na výuku hradil zřizovatel, tedy obec. Ne všechny obce by ale na takovéto navýšení výdajů měly finance a došlo by k rušení škol. Oslovil jsem tedy kromě jiných institucí také místní MAS Střední Vsetínsko. Její předseda Ing. Zubíček pochopil vážnost situace a zorganizoval setkání starostů a ředitelů škol „masky“. Na základě našich podkladů zformuloval petici proti reformě financování našich škol, kterou odeslal kompetentním orgánům. K reformě naštěstí nedošlo, především proto, že přišla změna na politické scéně ČR. Maska se za nás ale v době ohrožení důrazně postavila a za to jí patří uznání a dík!

Někdy na jaře tohoto roku jsem dostal od místostarosty Obce Jablůnka Petra Kochwassera informaci, že „maska“ projednává novou strategii směřující k tvorbě projektů a následnému čerpání finančních prostředků v mikroregionu na zlepšení kvality života na vesnicích mikroregionu. Zúčastnil jsem se od té doby několika setkání zástupců obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Byl jsem příjemně překvapen atmosférou jednání a velkým zájmem lidí, spolků a organizací podílet se na rozvoji svých obcí. Je pochopitelné, že každý z účastníků má svou vlastní motivaci, ale v konečném důsledku by vše mělo směřovat k něčemu lepšímu pro ostatní spoluobčany. Na setkání ředitelů škol a školek s projektovou manažerkou “masky“ jsme s potěšením konstatovali, že je to snad poprvé, co se nás někdo zeptal: „A co byste v těch školách potřebovali, co vám nejvíc chybí?“

Za Jablůnku jsme se jednání „masky“ účastnili (zatím) jen v omezeném počtu (já, paní Marta Mrlinová, p. Martin Tomešek).

Věřím, že v budoucnosti nás bude alespoň jako Pržňanů, kterých jsem tam napočítal sedm… Ty, kteří by se chtěli do MAS Střední Vsetínsko zapojit, odkazuji na webové stránky www.masstrednivsetinsko.cz.

I když je zájemců o „evropské peníze“ hodně a šance, že se podaří získat nějaké prostředky zrovna nám, nejsou jisté. Přesto považuji za potřebné se do podobných jednání a aktivit zapojovat. Jestli nám to nevyjde dnes, nevadí, ale příště budeme mít zase o něco větší šanci na úspěch!

Luděk Drlík

5 thoughts on “MAS – víte co to je?

 1. Jednání MAS SV nenavštěvuje pouze p. Drlík, ale také hospodářka SDH Jablůnka p. Mrlinová Marta, díky které MAS SV podpořilo naši hasičskou soutěž, pořádanou na fotbalovém hřiště v Jablůnce.

  • … ale to je v tom článku napsané: … za Jablůnku jsme se jednání „masky“ účastnili (zatím) jen v omezeném počtu (já, paní Marta Mrlinová, p. Martin Tomešek).

 2. Aktivně jednání MAS SV navštěvuje Mgr. Luděk Drlík, ředitel základní školy v Jablůnce. Podnikatelé, občané a zastupitelé z naší obce se posledních jednání neúčastnili.

  Asi neumím číst :-))))

  • Článek se skládá v podstatě ze dvou celků. Jeden jsem psal já (co to je) a jeden psal L. Drlík (vlastní dobrá zkušenost). Ve svém popisu jsem nepsal ostatní, protože L. Drlík tam jezdil pravidelně.
   Jinak jsem vás tam i uvedl, že jste dostali peníze na závody. To vím že vyřizovala paní Mrlinová Marta.
   Nehledej v tom žádnou fintu 🙂

 3. Když čtu na těchto stránkách komentáře k MAS Střední Vsetínsko nestačím se opravdu divit. Než převzal V.Zubíček MAS Střední Vsetínsko, byl jsem po dobu cca 6 let předsedou MAS. V této době jsem veškerou činnost zajišťoval já, bez další pomoci ostatních obcí či dalších organizací sdružených v MAS. V té době jsem zajišťoval finance pro začátek fungování MAS ( 400.000,- Kč od ZK ), kde nám byly tyto slíbené finance poukázány až po písemné žádosti naší MAS adresované přímo na tehdejšího hejtmana ZK l. Lukáše. První spolupráce s MAS Podhostýnsko byla podepsána také v této době. Po předání předsednictví MAS se v této spolupráci pokračuje a myslím si, že předseda MAS v. Zubíček naši MAS vede dobře a výsledky této činnosti začínají být vidět. Já osobně se účastním jednání všech Valných hromad MAS a není tedy pravdou, že se zastupitelé obce jednání MAS neúčastní. Většinou je tato Valná hromada spojena s Valnou hromadou mikroregionu Střední Vsetínsko což jsou nejvyšší orgány těchto seskupení. Bohužel je zde více nesrovnalostí které opět vycházejí z neznalosti a špatné informovanosti např. o financování projektů MAS atd. Petr Kochwasser

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.