15 Říj

Otevřené dotazy na zastupitele JŽ!

Vážení zastupitelé spolku JŽ,

velice si vážíme vašich iniciativ, které vyvíjíte jako zastupitelé, zejména při budování míst pro děti a zábavného parku u budovy obecního úřadu.
Jelikož bychom se rádi seznámili blíže s vašim, velice iniciativním spolkem a jeho doposud nepřehlédnutelně záslužnou činností, dovolili jsme si, touto otevřenou formou, položit několik dotazů, které by nám pomohly, orientovat se v prostředí, doposud pro nás poněkud zahaleném. Jsme přesvědčeni, že tato situace vznikla jen a výlučně vaším zaneprázdněním, při plnění úkolů zastupitelstva a nehledáme v tom pražádné špatné úmysly z vaši strany. V otevřených zdrojích jsme se tyto informace doposud nedozvědli, proto jsme zvolili pro naše dotazy, formu naprosto transparentní. A o to dozajista i vám, při vašem působení jde. Jelikož někteří níže podepsaní občané nemají přístup k interetu a tím pádem i k vašim stránkám, přívítali bychom odpovědi, na některém dalším zastupitelstvu, aby se odpovědi formou zápisu dostaly i k dalším občanům. Za písemnné odpovědi na vašich stránkách, případně emailovoi poštou děkujeme. Věříme, že svým vyjádřením podpoříte angažovanost občanů o dění v obci o kterou i vám doposud nepochybně jde.

Za podepsané s úctou
strýc Matúškú

dotazy_01 dotazy_02

ODPOVĚDI:

Těší nás zájem podepsaných občanů o naše aktivity a hospodaření. Myslíme si, že transparentnost a otevřenost patří nejen k neziskovým organizacím, a proto tyto informace zveřejňujeme, byť  to nevyplývá ze žádných zákonných povinností, kterými se musíme řídit.

Dobrý den,
moc ráda bych reagovala na dotazy pana Ing. Zdeňka Matouška (alias strýc Matúškú) a občanů Jablůnky (viz.skeny).

Spolek tvoříme ve svém volném čase a s vidinou, že bude Jablůnka rozkvétat. Jsme moc rádi, že občany v Jablůnce zajímá, co se děje, a těšíme se na další pomocníky při brigádách.

Vzhledem k tomu, že ani po naší velké snaze obec Jablůnka nechce zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva, nerozumíme proto požadavku, že se máme jako spolek prezentovat na zastupitelstvu obce, a že formou zápisu ze zastupitelstva se to dozvědí občané obce.

Základní informace o našem spolku lze samozřejmě velmi jednoduše dohledat na internetu, konkrétně na www.justice.cz. Informace jsou veřejně dostupné od momentu zapsání do spolkového rejstříku tj. 14. červenec 2015.

Nyní k otázkám:

 1. Co to je za organizaci a jaký statut má tento spolek? (zájmové sdružení, sportovní klub, svaz či politická strana, apod.)
  Jablůnka ŽIJE!, z. s. je zapsaný spolek. Jeho posláním je:

  • Sdružování a kooperace neziskových organizací v obci
  • Podpora dětí, mládeže, střední generace a seniorů
  • Organizace akcí
  • Informovat občany obce Jablůnka o aktuálním dění v obci
 2. Kdo tvoří vedení tohoto spolku či sdružení a kdo mu předsedá?
  Spolku předsedá Ilona Uhříková, členy výboru jsou Bc. Petr Brinček a Ing. Denisa Čižmářová.
 3. Kde je možné získat stanovy tohoto spolku či sdružení?
  Stanovy jsou volně dostupné již od zapsání spolku do spolkového rejstříku 14. 7. 2015 a tedy lehce dohledatelné. Pro ty, kteří nemají přístup na internet, jsou dostupné u předsedy spolku na adrese spolku: Jablůnka č. p. 461. Je třeba se předem domluvit na návštěvě.
 4. Ve kterých prostorách se scházeli a schází členové spolku a kde, je-li to možné, se mohou těchto jednání zúčastnit také ostatní obyvatelé Jablůnky.
  V právní formě zapsaný spolek (z. s.) se schází pouze na adrese spolku. Většina pracovních schůzek se uskutečňuje na brigádách. O brigádách pravidelně informujeme. Jsou tam zváni všichni občané Jablůnky, kteří chtějí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc.
 5. Kde je možné se podrobně seznámit s náklady a rozdělením zisku z uspořádaných akcí JŽ? (Rodinný den 2014, 2015, aj.)
  S hospodařením spolku je možné se seznámit na adrese spolku, vždy po účetní závěrce každého účetního období. Všechny akce jsou řádně vyúčtované v účetnictví spolku.
 6. Kdo tvoří sponzory spolku za období 2014-2015?
  Spolek Jablůnka ŽIJE!, z. s. nemá zatím žádné finanční sponzory, pokud jsou nějaké platby vyžadovány, podílejí se na nich různou měrou členové spolku. Spolek zatím nečerpá žádné finanční zdroje z rozpočtu obce Jablůnka. Spolek obdržel pouze věcný dar.
 7. Kde je možné naleznout informace otevřeného účtu za období červen 2014-srpen 2015?
  Transparentní účet č. 62426242/2010 byl řádně zrušen, celý zůstatek byl převeden na účet nového transparentního účtu z. s. a pohyby původního účtu dle informací banky budou volně dostupné ještě jeden celý rok.
  Transparentní účet spolku č. 2400854100/2010 je volně přístupný na FIO a našich stránkách.
 8. Jaké byly náklady zpravodaje JŽ srpen 2015 a z jakých zdrojů byly uhrazeny?
  Zpravodaj byl vyhotoven ve volném čase členů Jablůnka ŽIJE!, z. s., a proto náklady na zpravodaj byly jen v rozsahu tisku, který jsme obdrželi jako věcný dar.
 9. Podle jakého klíče se rozhoduje o tom, které akce budou prezentovány na www stránkách JŽ a které ne?
  Zveřejňujeme všechny akce, (pokud je tam sami nezapomeneme uvést), ke kterým existují v Jablůnce veřejně dohledatelné pozvánky, popř. které nám občané pošlou. V úvodu vždy uvádíme, kdo akci pořádá. Ze statistiky přístupů na web a na náš facebook si troufáme tvrdit, že informovanost lidí je velká a je to prospěšná činnost. V době vzniku webu www.jablunkazije.cz byly veškeré informační kanály OÚ Jablůnka „mrtvé“.
 10. Kdo je autorem „údajného zápisu“ z jednání zastupitelstva ze dne 24.6.2015 a co je cílem tohoto zápisu?
  Autory všech zápisů ze ZO zveřejněných na našich stránkách jsou zastupitelé za JŽ! a zápis vytváří na základě poznámek a zvukového záznamu z tohoto zastupitelstva. Cílem zápisů je upozornit na nutnost nahrávat jednání zastupitelstva pro nepřesnosti v oficiálních zápisech.
 11. Existuje nějaké spojení, mezi dodavatelem (výrobcem) dráhy pumtrack a zastupitelem Bc.Petrem Brinčekem? Znají se mezi sebou osobně?
  Odpovídá Petr Brinček: Spojení neexistuje. Nyní, po několika schůzkách ohledně vybudování pumtracku, se již logicky známe i osobně.

Doufám, že jsem Vám všechny dotazy odpověděla. Budeme rádi i za podporu při koupi dopravních značek pro děti, stačí poslat stanovenou částku na transparentní účet. Vzhledem k tomu, že se o dění v Jablůnce zajímá přes 25 občanů, nemělo by být problém dokoupit chybějící značky na dopravní hřiště z řad těchto rodin v Jablůnce.

S přátelským pozdravem spolek JŽ! a jeho členové.