1 Kvě

Shrnutí práce v zastupitelstvu 11/14 – 4/15

Jak se nám daří naplňovat volební program Jablůnka žije! (listopad 2014 – duben 2015)

Co se povedlo:

 • prosazení a vytvoření sportovně – kulturní komise, vznik kalendáře akcí pořádaných v Jablůnce pro veřejnost
 • společná podpora veřejných akcí v Jablůnce v rámci SK komise a pod záštitou OÚ
 • zpravodaj 3x ročně, aby i lidé bez přístupu k internetu měli informace o dění v Jablůnce
 • práce na strategickém plánu rozvoje obce, na dotaznících, snaha vycházet z názorů občanů
 • společná práce na vytvoření projektu – pumptrack
 • užší spolupráce s MAS Střední Vsetínsko
 • díky diskusi, ke které jsme přispěli, se zintenzivnila jednání ohledně rekonstrukce sokolovny a chodníku k ratibořskému rozcestí
 • předloženy návrhy vyhlášek:
  • Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti podél hlavní cesty, u školských zařízení a dětských hřišť
  • Zákaz podomního prodeje a nabízení služeb v celé obci s výjimkou veřejných sbírek
 • příprava kritérií k spravedlivému přidělování dotací neziskovým organizacím
 • pracovní schůzky před vlastním jednání zastupitelstva
 • zvýšil se zájem o veřejné dění v obci

Co se nepovedlo:

 • prosazení našeho jednacího řádu zastupitelstva obce
  • zastupitelstvem neprošlo jmenovité hlasování a zvukový záznam veřejného jednání ZO
 • prosadit náš návrh snížit maximální výši platu neuvolněného místostarosty v závislosti na časovém fondu a pracovní náplni
 • prosazení transparentní obce podle všeobecných doporučení, vč. výběrových řízení – zastupitelstvo vzalo pouze na vědomí
 • na webových stránkách obce nejsou zveřejněna starší usnesení ZO vztahující se k současnému dění v obci
 • přes naši snahu se nám nedaří v ZO dosáhnout vzájemné respektující komunikace a spolupráce

Petr Brinček, Luděk Drlík, Martin Tomešek, Hana Zálešáková, zastupitelé obce

1. 5. 2015

Na oficiálních stránkách Jablůnky si můžete stáhnout programy a usnesení jednotlivých zasedání zastupitelstva od 3.11.2014

13 thoughts on “Shrnutí práce v zastupitelstvu 11/14 – 4/15

 1. A včil si dovolí aj strýc neco shrnúť, gdyž tu není iných komentářú.
  Co sa povédlo:
  Tu opěvovanú sportovně kulturní komísiju sem nenašel vůbec v temto programu JŽ, rovněž tak nejaký kalendář kulturních akcijí. Společnú podporu kulturních akcijí sem viděl na poslední „Jablunecké jablkovici“, gde ale nebylo žádných příznivcú tohoto hnutí. Strýc Drlíkú sa enem tak mihnúl, aby byla čárka, ale ináč nic. Je pravda, že to zrovna nekoliduje z připravovanú vyhlášku našeho osvíceného kazatela, „pití alkohóla na veřejnosti“. Tož možná to bylo v tem a není za tým nutno hledať nejakú obstrukciju.Třeba sa glgalo negde v ústraní, bez očú veřejnosti.
  Tož ale ináč nemožu najíť ty bod z programa, keré sa splnily, gdyž tam nebyly. Jak sa neco podařilo, stalo sa to súčásťú programa. Tož takej to tak može byť. Enem tady u tej sokolovny sa začalo něco ďéť, ale že by měla JŽ v programu odvolání dosavadního předsedy , tož to mně takej uniklo.
  A co sa nesplnilo?
  Z teho su úplně tumpachový.
  -Transparentní hospodaření obce. Je to včíl z vašú účasťú nebo není?
  -Funkční kontrolní mechanismy?
  -Obchvat Jablůnky?
  -Kvalitní opravy vozovek?
  Dodržování dopravního značení v součinnosti s policijí?
  -Revitalizace sportovišť?
  -Klidný provoz ubytoven
  -Pořádek a čistota po pejskařích?
  -Řádné splácení dlouhodobých závazkú?

  Tož včil nevím esli ty body patřijá mezi splněné, či nesplněné? Že bych tady četl inačí program než výše podepsaní zastupitelé? Nebo sa neco napíš do programu a pak sa plní neco iného, co život přinášá? To bude jak s tyma stanovama. Napíše sa, že tady budú za měsíc a potom sa šeci tvářijá, jak trúby, gdyž to tam není ani po roku.
  A eště k temu dotazníku, co tady nejaký chytrolín stvořil, jehož sláva se až nebes dotýká. Co z teho budú za závěry sa dozvíme. Sám su na to zvědavý. Třeba to posúzení dopravního spojení. Každý ví, že jezdí vlak, autobus. Tož gdyž bude nekomu chybjeť lodní doprava nebo letecká, vybudujem letiště u kravína nebo přístav na Bečvě? Nebo zařídíte, aby v Jablůnce zastavil rychlík? A co s tyma informacijama, co sa dozvíte? Gdo to bude vyhodnocovať? Palátová, kerá sa špáře v profesijách a charakteroch a neví, že učitel dílenských předmětú je učitel? Dyť tých dotazníkú može byť vypsaných vjac jak je obyvatelú a gdyž to ofotím a hodím 20x do tej kysně, pořád to bude názor z jednej lebaně. Tož jakú to može mněť vypovídajúcí schopnosť . Jedině, gdyž to bude slúžiť k balamucení lidí. Každý z teho vytáhne, co si bude přáť. Nebo to je ten cíl?

  • Pane inženýre,

   při Vašem vzdělání bych předpokládala,že dokážete rozlišit mistra odborného výcviku na frézách ve Zbrojovce (kterým už drahně let starosta není a ani Zbrojovka,kde by se uplatnil v tomto oboru,nefunguje) od učitele,který musí mít VŠ vzdělání!?

   Dotazník ohledně strategického rozvoje obce by se taky nemusel dělat a distribuovat,kdyby obec nějaký plán strategického rozvoje měla,jak bylo tvrzeno na zastupitelstvu, a který nikdo nikdy neviděl,ačkoliv je povinný…

 2. Včil sem tu nasísnul po delší době a vidím, že sa teho moc nezmjénilo v tej rétorice. Na facebooku sem sa dozvjeděl, že Jablunka žije pořádala slet čarodejnic, tak to je třeba poděkovať aj
  ZŠ- Drlíkovi s.r.o. Takej, že Jablunkažije připravila plán akcijí pro rok 2015. Tož to sem sa podivil, že to nešlo přes tu obecní Sportovno-kulturní komisiju, co sa scházá každý mjěsíc, ale je to tu, tož sláva. Starosta, že vyhrožoval chytrej paní Klimkovej za její záslužné púsobení ve Věcech veřejných, gdyž sa chtěla dostať do komunální politiky v roku 2010. Doposaváď mně to připadálo, že vyhrúžky byly směřované od ní ke starostovi. No ale člověk sa móže aj zmýliť, gdyž si splete dojmy a prújmy. Aj strýcovi sa to može stať. Takej sem sa dozvjeděl, že Obecní úřad bojkotuje tu přihhlúplú vyhlášku o konzumáciji alkohóla na veřejnosti. Tož to sem opravdu nevjeděl. Sice, gdyž to chystal kozél co chce byť zahradníkem, nemosí to vždycky dobře dopadnúť , ale že by bojkot? Proč? Visí to prý na ministerstu vnitra, tož sa musí asi čekať chvílu na vyjádření. Každý gdo má v řiti ďúru by chtěl včil vydávať nejaké vyhlášky a regulovať ty hlúpější súsedy, tož teho bude asi moc. Dočúl sem sa, že v Americe nemože byť manažér obézní člověk, a zdúvodněné je to tým, že takový pazúr nemože řídiť druhé, gdyž neumí řídit sebe. Tož to sa mně zdálo aj logické.
  Tady je dobré, že sa dozvíme ty zásluhy na jednotlivých akcijách z týchto stránek a v patřičném podání. Gdyž byzme na tých akcijách byli, mohli byzme sa mylno domnívať, že to pořádal negdo úplně iný a to by nebylo dobré.
  Co sa pořáď nemožu dopátrať je to, jak dopadly ty dotazníky, co vymysléli nejchytřejší z JŽ, aj si jich nechali sobě posílať na počítač, aby to náhodú negdo nemohl ovlivniť a potem jich úplně nezávislo ve složení: Drlík, Brinček, Tomešek aj vyhodnotili. Vlastně u zmázání tých 21 dotazníkú nevyhovujících asi šeci nebyli. K temu sa hlasil enem ogar Brinčekú, kerý zhodnotil, že nemožú jíť na světlo boží a tak ich aj s tú božskú pravomocú sprovodil ze světa ( zmazál). Je vůbec moc dobré, že máme v dědině takových páru chytrých ľudí, keří to ostatním, co by to nemuseli správno pochopiť aj přežvýkajú do nejakéj stravitelnej formy. Včil ale nevím, kolikrát sa to bude eště žvýkať a mjéniť než sa to vytrúbí do dědiny. Esli to bude, jak s tyma stanovama, tak si eště počkáme dlúho. Tož tak.

  • Dle zákona o obcích není nutné vyhlášky nikam posílat ke schválení. Nicméně osobně si myslím, že pokud to věci prospěje, ať to klidně někdo nezávisle zhodnotí. Je však škoda, že už to trvá 3 zastupitelstva = teď to bude 3. měsíc.
   Text k výsledku dotazníků je hotový. Měli jsme problém zpracovat otevřené otázky. Tento týden se komise, kterou schválilo zastupitelstvo (Mrlina, Martínková, Zálešáková, Brinček, Drlík, Tomešek) společně s paní Studenskou z MAS dohodli na nějakém znění.
   Žádné dotazníky jsem nemazal. Při prvním sezení jsem vše na OÚ vytiskl a předal ostatním. Pouze jsem je informoval, že dotazníky vyplňované po 2 minutách, kde již ani nebyly odpovědi na 1. část a v druhé části bylo pouze: „Co je největším problémem Jablůnky?“, odpověď: „Jablůnka žije“, nebudu zahrnovat do výsledku, protože jsou nerelevantní.
   Kvantitativní výzkum je běžnou praxí při tvorbě strategického plánu obce. Je pravdou, že účast 11% není největší, ale cílem dotazníku bylo potvrdit si domněnky, které se více méně potvrdily.

   • Ja sem nemyslel „nejaký text od chytrých ľudí,“ale konkrétní výsledky. A to že v tych mazaných dotazníkoch byla enem jedna odpovjeď, to viděl aj negdo iný, gdyž sis to hneď zmazál? Ale nakonec je pravdú, že ty budeš naisto nestranný člověk a stejno tak i tvúj počítač, na kerý to šecko chodilo a gde si zajistil transparentný přístup ostatním. Tak jak to máte v tem programě. Otevřené radnice aj hospodaření.
    Možná ty veřejné prúzkumy v tem nebyly. Ty sa tam nevešly. Tož třeba sa to podaří negdy indy. Nezúfajme a nehroženo bojujme, jak nekeří stateční na týchto stránkách. Raz sa to mosí podařiť.

    • Opakuji, že jsem nic nemazal. Princip google formulářů neumožňuje mazání, aby to nešlo poznat. Originál se vytiskl při sčítání dotazníků. Ano, jsem nestranný. Není důvod to mít jinak.

   • Dobrý den,
    myslím, pane Brinčeku, že nemáte , co se týče obecních vyhlášek, tak docela pravdu.

    Materiál Ministerstva vnitra k OZV – Oblasti veřejného pořádku ve vztahu k možnostem jejich regulace obecně závaznými vyhláškami obcí.
    Právní předpisy
    •Ústava České republiky •Článek 104 – odst. 3
    •Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.
    •128/2000 Sb. ZÁKON o obcích •§ 12 – odst. 1, 2, 6
    •Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.

    •Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

    •Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.

    Postoj Ministerstva vnitra
    Telefonicky jsem se informoval u dozorovém pracovišti Ministerstva vnitra na obecně závazné vyhlášky obcí – podstatná zjištění (ověření stanoviska):
    •Obec samostatně schvaluje vyhlášku, kterou následně zasílá MV – to případně řeší vzniklé “problémy”.
    •Zasílání návrhů vyhlášek MV před jejich schvalováním je pouze služba, kterou se MV snaží předcházet možným problémům vzniklých přijetím vyhlášek (prevence vzniku potíží).
    •Již v zákoně o obcích je dáno, že OZV může být platná třeba už druhý den (schválena 30.12., vyvěšena 31.12, platná od 1.1.) – je pouze nutné dodržet požadovaných 15 dní vyvěšení.

    Čerpáno z článku na http://www.obcanska-spolecnost.cz/zakony-a-predpisy

    • Popravdě jsem moc nepochopil v čem se mnou teda nesouhlasíte a v čem konkrétně nemám pravdu?

     • Konkrétně nemáte pravdu když tvrdíte, že obec nemusí OZV posílat na MV. Naopak je povinna ji tam poslat. A dokonce také na Krajský úřad! Je pravda, že ji může poslat až po vydání, ale s tím rizikem, že ji bude muset stáhnout a upravit podle pokynů MV a znovu poslat na MV ke schválení.

  • Vážení spoluobčané,

   protože jsem byla v poslední krátké době vystavena pokusům o nátlak, týkajících se mé politické minulosti, protože uplatňuji svá občanská práva,garantovaná Ústavou ČR,rozhodla jsem se dát následující prohlášení:

   V roce 2010 jsem vstoupila do politické strany VV a setrvala v ní dokonce roku 2013. Ačkoliv to bylo vysmívané uskupení,potkala jsem zde spoustu velmi slušných,vzdělaných,ale především nesmírně statečných lidí,kteří se v komunálním dění pohybovali a pohybují již delší dobu a neúnavně poukazují na nešvary tehdejší i současné vládnoucí garnitury,především na radnicích a obecních úřadech. Vytrvalostí a neohrožeností dávají svému okolí jasně najevo své postoje a proto i já tak činím.

   Tímto prohlášením dávám na srozuměnou,že rozhodně nehodlám ustupovat ze svých postojů a zásad,a nemíním se nechat jakkoliv zlomit či zastrašit.

   S úctou!

   Hana Klimková

   Starosta, že vyhrožoval chytrej paní Klimkovej za její záslužné púsobení ve Věcech veřejných, gdyž sa chtěla dostať do komunální politiky v roku 2010. Doposaváď mně to připadálo, že vyhrúžky byly směřované od ní ke starostovi.

   Pane Matoušku,

   v mém prohlášení není jediného slova o starostovi,nebo snad ano?? A kde prosím starostovi vyhrožuji!?
   Vaše obvinění je vážná věc,takže buď to dokažte,nebo po Vás žádám,a to velmi důrazně, omluvu na tomto webu!!!!

   • Chytrá paní Klimková, mosíte si to pořádně znovu přečtnúť. Gdyž sa to nepodaří na prvý šup, zkuste čtnúť aj dvakrát nebo třikrát. Není potřeba sa styděť. Já tam to, co tady vrázíte, namúdušu nevidím. Mosíte čísť celé vjety, ne vytrhávať části. Ale ináč súhlasím že Věci veřejné byly plné schopných a neohrožených ludí. John ten konečně udělal pořádek s policijú. Bárta posunul výstavbu dálnic a zavédl nové transparentní odměňování svojich poslancú obálkovú metódú. Ministr školství Dobeš ten sa takej moc snažil, takže zme čerpali ty evropské dotácije enem sa dýmilo. Na tej okresnej úrovni sem nejaký přehled nezískal, protože sa po tej straně takej nejak rýchlo zadýmilo. Ale včil mňa napadlo: Proč jste z takovej mimořádno podařenej strany vystúpila vy? Šak ste mohla eště prosadit spústu tých dobrých vjecí a oblažiť aj nás nejakýma vyhláškama a nařízeníma. Nebo sa chystá nejaký inačí projekt? Abych o neco nepřišél.

    • Vážený pane Matoušku,

     je mi moc líto,že plýtváte svou drahocennou energií na kydání špíny okolo sebe a nepříjdete třeba na brigádu na dětské hřiště,nebo nezapojíte své schopnosti do uspokojivého vyřešení problémů s ubytovnami. Tam byste se mohl plně vyžít a ještě by to bylo ku prospěchu občanů.

 3. Včil mňa eště napadlo, gdyž jsem si přečetl program Sportovno-kulturní komisije, kerá bude zasédať ve středu a zasej sa bude řešiť ten nový Jablůnecký zpravodaj. Tož ty výsledky a komentáře, to by bylo na celé jedno vydání. Do teho letního čísla by to aj pasovalo, ať sa možeme trochu zasmíť. Vážné témata už byly, tož včil něco vtipného do léta. Ale možná, že sa to tak aj chystá, gdyž to tak dlúho trvá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.