8 Led

Shrnutí roku 2014

Děkujeme vám za přízeň v roce 2014 a přejeme vám sťastný a bezproblémový rok 2015!

vanoce2014_var1

Jelikož konec roku byl pro většinu z nás „mírně“ hektický, nebylo možno informovat pružně občany o dění v Jablůnce tak jak bývalo dříve zvykem. To ale neznamená, že jsme usnuli na vavřínech a nic jsme nedělali. V následujícím přehledu vám dáváme možnost nahlédnout co se událo a co se podařilo. Budeme rádi pokud nás budete podporovat i v tomto roce, jelikož podpora z vaší strany je to, co nás drží nad vodou. Práce v opozici jablůneckého zastupitelstva není jednoduchá a níže přiblížíme proč. Zároveň evidujeme vaše dotazy k rozpočtu obce Jablůnka na rok 2015, na které se snažíme odpovědět v závěru.

První zastupitelstvo bylo mimořádné a bylo svoláno starostou z důvodu souhlasu zastupitelstva se smlouvou o zateplení budovy 207 (hasičárna). Bez tohoto dodatku totiž smlouva nemohla být podepsaná a odevzdaná k proplacení dotace.

V souvislosti s tímto mimořádným zastupitelstvem se Jablůnkou okamžitě začali šířit fámy, že Obec Jablůnka bude k vůli zastupitelům Jablůnka ŽIJE vracet dotace. Vůbec nevíme kdo a kde na to přišel, ale je to samozřejmě nesmysl.

Sportovně-kulturní komise

Hned z počátku naší funkce v zastupitelstvu se nám na náš návrh podařilo sestavit Sportovně-kulturní komisi, která na rozdíl od jiných komisí (stavební, finanční, kontrolní) je vykonávána bezúplatně. Předsedou této komise byl zvolen Mgr. Luděk Drlík.

Tato komise má za cíl řídit sportovně-kulturní život v obci. Primárním cílem není organizace akcí, ale jejich podpora a pomoc při jejich organizaci. K tomu, aby akce mohly proběhnout jsou potřeba peníze, se kterými by tato komise měla disponovat. V návrhu rozpočtu se o prostředcích pro tuto komisi nehovoří, možná i proto, že je to věc nová a nikdy se to tak nedělalo.

 • Vánoční jarmark byl první organizační zkouškou této komise a věříme, že se z něho stane pěkná tradice.
 • Celoroční akci s názvem „Jablůnka čte dětem“ připravila komise společně s jablůneckou knihovnou.

Nový jednací řád je dalším bodem naší snahy. Současný jednací řád neodpovídá moderním požadavkům, které jsou zapotřebí k pružnému fungování OZ (Obecní zastupitelstvo). Současný stav např. vůbec nepřihlíží k elektronické formě komunikace, k pružnému informování zastupitelů o projednávaných bodech, apod. Navrhli jsme nový jednací řád a chceme ho před schvalováním na zastupitelstvu předjednat s ostatními zastupiteli, kteří snad mají zájem. Zatím se jen schůzky odkládají a o podstatné věci se nejedná.

Pro nás jako zastupitele je neúnosné, aby se materiály k zastupitelům dostávaly pozdě, případně vůbec a my chodili na zastupitelstvo pouze zvedat ruku. Zvlášť v době elektronické komunikace v tomto opravdu problém nevidíme.

Je potřeba si uvědomit, že při pružném zasílání podkladů se zrychlí i vyřizování žádostí občanů, které musí OZ schvalovat, jelikož zastupitelé budou se situací seznámeni v dostatečném předstihu.

Důležitým faktem samozřejmě zůstává, že „jednací řád“ je pouze zkrácenou verzí zákona o obcích a obec může fungovat i bez tohoto řádu. Je jednodušší řídit se jednacím řádem o dvanácti stranách nebo si pořád dokola pročítat celý zákon o obcích?

Rozpočet obce 2015

Schvalování rozpočtu souvisí s jednacím řádem. Dle našeho názoru není možné schvalovat něco o čem máme nedostatečné informace. Resp. pro příklad uvádíme, že místní samospráva (provoz OÚ vč. mezd) a místní hospodářství – územní rozvoj (pracovní skupina) dohromady stojí obec 6 000 000 Kč při rozpočtu 25 000 000. Nikdo se tedy nesmí divit, že pokud chceme pracovat zodpovědně, chceme při rozhodování o takovém množství peněz důvodové zprávy, na kterých budeme i nadále trvat. Nemyslíme si, že např.: položka 3399/5021 – dohoda o provedení práce – 20 000 Kč je dostatečně průhledná k tomu, abychom s ní souhlasili. Takových položek samozřejmě rozpočet obsahuje více. Argument: „dříve to tak nebylo“, u nás neobstojí. Paní Ing. Matoušková důvodovou zprávu sestavila a popsala v ní položky, které nezainteresovaný člověk nemůže rozkódovat.

Sociální služby

Každý měsíc se setkáváme s žádostí o dotace na sociální služby. Rozhoduje se o nich nahodile, bez hlubší znalosti problematiky konkrétního sociálního sektoru. Náš návrh, aby se dle zkušeností z předchozích let sestavil rozpočet dotací na tyto služby se stropem, ze kterého by se poté čerpalo, neprošel. V souvislosti s přenesením povinnosti z krajů na obce v souvislosti s těmito příspěvky, se dá očekávat vzestupná tendence těchto žádostí. Měli bychom tak včas vytvořit jednoznačnou reguli přidělování příspěvků.

Kontroverzním tématem bylo také schvalování odměny pro místostarostu. Opět se mělo bez předchozích znalostí a seznámení s náplní práce místostarosty hlasovat o jeho platu. V soukromém sektoru nepředstavitelné, ve veřejném zdá se běžné. První schvalování bylo tedy podle nás z logického důvodu odloženo. Zastupitelům byla přeposlána náplň práce místostarosty, která byla i součástí internetových stránek www.jablunka.cz. Z těchto stránek byla posléze tato náplň pláce odstraněna, jelikož jak řekl pan starosta na OZ: „Není povinností obce sdělovat někomu co kdo dělá a není to naše povinnost“.

Opravdu to tak chceme? Co ta transparentnost slibovaná všemi stranami napříč spektrem?

Náš návrh na odměnu místostarosty, který je v neuvolněné funkci (dále se věnuje ještě své práci) byl 10-15 000 Kč. Vycházeli jsme z okolních, podobně velkých obcí a ještě průměr navýšili o 3 000 Kč. Tento návrh přesto neprošel a zvítězil návrh starosty 24 691 Kč, což je maximum, které zákon umožňuje neuvolněnému místostarostovi vyplácet jako odměnu.

Dalším tématem vhodným k diskusi je oprava střechy smuteční obřadní síně místního hřbitova s předpokládanými náklady 1 100 000 Kč. Toto jsou dle našeho názoru investice, které je nutno prodiskutovat s odborníky, jelikož budova je ve špatném technickém stavu. Navrhovali jsme tedy, aby byl vyhotoven odborný posudek, který by stanovil rozsah a postup prací. Ostatní zastupitelé jsou „zatím“ proti a náš názor nesdílí.

Mimo jiné se samozřejmě věnujeme činnosti v jednotlivých komisích.

Pro všechny kdo mají zájem se podílet na chodu obce jsme zřidili na našich stránkách diskusní fórum, kde se vám budeme snažit odpovědět na vaše otázky.

Otázky našich voličů k rozpočtu

 • 3341/5171 – opravy rozhlasu 20 000 Kč? Není to každý rok nějak moc?
  – jedná se o běžnou částku za údržbu
 • 3349/5139 – jablůnecký zpravodaj 30 000 Kč? Opravdu?
  – jedná se o tři vydání zpravodaje, který by měl být distribuovaný do schránek
 • 3399/5021 – dohoda o vykonané práci 20 000 Kč. Co to je za práci?
  – tuto položku se nám rozklíčovat nepodařilo
 • 3399/5139,5194 – celkem 85 000 Kč, za co to je?
  – jedná se o příspěvek na SPOZ (Jablkovica, dětský den, dárkové balíčky pro výročí, …). Předpokládáme, že proti částkám existují doklady.
 • 3399/6121 – protipožární zeď 70 000 Kč. Kde bude stát?
  – jedná se o dostavbu zdi na výletišti, bez které není možná kolaudace
 • 3631/5021 – dohoda o provedení práce – veřejné osvětlení. Kdo ho opravuje a jaký je rozsah prací zahrnutý v této částce?
  – to zjistíme a odpověď zde doplníme
 • 3639/5021 – co to je za položka 30 000 Kč?
  – zjistíme a odpovíme
 • 5512/5051 – dohody o prac. činnosti požární jednotka 252 000 Kč. Kolik je to lidí? Každý hasič dostává něco nebo je to plat jednoho člověka?
  – viz. odpověď R. Mrliny v komentáři č. 1
 • 6171/5139 – kancelářské a čistící prostředky 190 000 Kč. Není to trochu hodně?
  – nedokážeme posoudit

5 thoughts on “Shrnutí roku 2014

 1. Odpověď na bod č 5512/5051 :
  Výjezdová jednotka má 15 členů. Tato částka se rozpočítává mezi členy podle odsloužených hodin pohotovosti, práce na údržbě techniky, technických zásazích pro obec a podle počtu hodin strávených při zásahu. více o činnosti této jednotky a jejím složení si můžete najít na http://hasicijablunka.webnode.cz/

 2. Odpověď na bod č. 3399/6121 :
  Tato protipožární zeď by měla stát za boudami, ve kterých je umístěna kuchyně a výčep. Jelikož jsou tyto postaveny ze dřeva a v jejich blízkosti stojí kůlny na sousedních pozemcích, musí být toto odděleno protipožární zdí.

 3. Tož už sem si myslél, že tam načisto dřímete nebo ste úplně pohlcení tým vypracováváním dotěrných dotazú, ale včíl tu hledím, že aj na samochválu zbyl čas. Tož sa poďmě podívať na vavříny.
  Najprv k tým fámám, co tady plancete. Nic sem nečúl a ušiska mívám nastražené. Asi to bude tým, že ste takú fámu o vracání dotací vypúšťali sami. To by pak mohlo tak byť.
  Sportovně kultúrná komisija može byť. Ale nevím esli na šecko, co sa v dědině uděje budeme potřebovať nejakú komísiju. Tož ten vánoční jarmark by sa uskutečnil aj bez takej komisije.A to čtení tým děckám sa tu dělá každý rok, enem to nemělo tú nálepku „Jablůnkažije“ Nevím co ta komisija k temu přispjéla? Snáď enem, že sa na první místo protlačila ta chytrá cérka Palátová, ale celé sa to udělá stejně v knihovně a bude to viseť na tej tetině Brinčekovej, kerá to dělá už tolik rokú pod knihovnú a obecním úřadem. No a o tem jednáňú se Spartakem sa občani nedozvjeďéli lautr nic. Že existujú nejaké návrhy, ale nigdo neví jaké, tož k čemu sa možú vyjadřovať? Pěkno to zhodnotila cérka Kovářová negde tady v tej disuziji: Je to podobné jak dovčilška, enem sa kolem teho víc trúbí do svjeta a přivlastňujú sa zásluhy.
  Ale toť ten návrh nového jednacího řádu je obzvláš velice záslužný. Sice chápu, že potřebujete vjacej času na seznámení, abyste to mohli prohnať rúznýma chytrýma hlavama a právnickýma kancelářijama, ale nedostatečno připravení, ste sa předvédli zatým nekolikrát sami. U teho rozpočta ste na to mjeli 21 dní a kazatel, člen finanční komisije, ani jedenkrát nebyl schopný dojíť na obecní úřad a zeptať sa čemu nerozumjel. Potem samozřejmo nerozumjel ničem a hleděl na to jak teľa na nové vrata a nestačila mu ani trojnásobná doba.Tož včil sa mu to mosí přežvýkať do stravitelnej podoby a zamněstnať s tým dalších ľudí. No a návrh teho jednacího řádu ste nebyli schopni včas předlóžiť ani podľa dosavadných termínú, tož jak by to vypadalo s tyma delšíma?
  No a esli je lepší dvanásť stran nového jednacího řádu, kerý nic neřeší, enem prodlužuje lhúty, tož to si myslím, že né. Gdyž není zastupitl připravený na jednání, nepomóže mu jednací řád. Esli je potřeba sa rozhodovať mezi zákonem č. 128 a jednacím řádem, opsaným se zákona a doplněným o nejaké hovadiny, tož to je lepší ostať u starého jednacího řáda, kerý má pět a půl strany aj s podpisama starosty a místostarosty. Zákon mosí stejno každý znať a ctiť. Tam by bylo dobré upatniť to „zhrnutí“ z názvu tehoto příspěvka a zhrnúť to do „prútěného archíva.“ Protože co funguje, nemá sa mjéniť.
  K platu místostarosty sa necítím zainteresovano vyjadřovať, ale enem to tam vidím, že sa ušetří, oproti bývalému místostarostovi 15 tisíc měsíčně a to je za rok 180 tisíc.
  Investýcija na opravu střechu obřadnej síně je vysoká, ale asi nutná, protože, gdyž mně kýpe za krk, první pravím střechu a potom možu rozmýšlať. A k tým odborníkom nemosíme chodiť daleko. Máme tam Miloša Krátkého, kerý to dovede posúdiť, aj temu rozumí, na rozdíl od iných múdrých, co sa do šeckého míšú a vijá prd.
  O tých hasičoch, co byste chtěli rozhodovať, esli je to moc? A není to málo Ivane Ivanoviči? Tož je potřeba sa seznámiť s prácú co za tým je a ne mudrovať od stola. A eště jednu pjeknú poznámku, co mjel ogar Fojtíkú na poslednom zastupitelstvje: „Naco ste kandidovali do zastupitelstva, gdyž při rozhodování sa povjetšinú zdržujete hlasovať?“ Tak to bylo viděť u kazateľa a strýca Drlíkového.
  Tož zatým bych ty vaříny viděl takové slámové, spíš to připomíná chlévskú mrvu, aj sa z teho podobný smrad táhne.

 4. Dobrý den pane Matúšů … asi se musíte hooooodně nudit, že tady stále napadáte, pomlouváte a špiníte lidi z „Jablůnka žije“ a jejich příznivců … z toho vašeho psaní je jasná zášť k těmto lidem … už je to i trapné … toť můj názor. Občané Jablůnky pravděpodobně (dle výsledků voleb) chtěli změnu … no bohužel díky většině zastupitelstva to půjde horko-těžko Nebudu to dál rozvádět, jelikož bych vám jen přikládala polínka do ohně … kolikrát to vypadá, že jen čekáte až někdo napíše svůj názor, aby jste mohl obratem reagovat a atakovat !!! Tak … a teď mne zlinčujte !!! … ať se pobavím 😉 Hezký víkend. Alena

 5. Tož dobrý den paní Aleno,
  asi vás moc nepobavím. Vytrubuju tady svúj názor, protože si myslím, že s tuposťú je potřeba bojovať, aspoň na tem papíře. Nemosím mjeť ve všeckém pravdu, možu sa negdy aj zmýliť, nakonec su pazúr valašský a nejakú pomyslnú dokonalsťú sa nezakrývám. Že sa mně toto uskupení nezamlúvá nezakrývám. To už pravil K.H.Borovský:“Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba, kdo si myslí, že vše umí, stává se z něj trouba.“ Veliké nebezpečí tady vidím v tem, že toť ti ľudé píšú tady všelijaké krásné hovadiny a chovajú sa naprosto odlišně. Mezi tým, co tu píšú a mezi tým, co dělajú je veliká propasť. No a že temu učá děcka sa jednúc vrátí, jak bumerang.
  Gdyž sa odvoláváte na výsledky voleb, ťož byly takové jaké byly, ale žádnú převahu sem tam nezaznamenal, kromě rozdělených hlasů na dvě části. Zkuste si sčítanúť hlasy příznivcú jednej aj druhej strany a řekněte mně, gde je nejaká jednoznačnosť? Bylo potřeba sa domluviť a teho nebyli schopni, včetně teho Drlíkového, kerý sa už prohlašoval skorem starostú. Hasiči stáli za starostú, lidi, co kandidovali za ODS za starostú a sociálná demokracija byla rozdělená, díky Petrovi Kochwaserovi, kerý jim udělal medvědí službu, ale do dneška to nepochopil. Spojení sociální demokracije se spolkem Jablůnka žije není z dúvodu programu. Jediným cílem bylo svrhnutí starosty a to je trochu prázdné gesto, pro člověka, kerý tam seděl dvě volebné období na uvolněném místě místostarosty.Vúbec nešlo o nejakú pozitívnú změnu pro dědinu. Změna sa scvrkla do výměny starosty, kerý mjel představovať hlavní nebezpečí. Tož sem sa ptal jaké? Tým, že podepsal Drlíkovi definitivu, aby nemosel před dúchodem dělať konkurz? Tým, že sa zastal nefungujúcého místostarosty v závěru volebného období, gdyž ho chtěli i jeho ľudé odvolať? Tým, že nechal vybudovať cestu k Palátom na Kobylu? Tým, že zehnal z dotačných titulú vjac jak 100 miliónú? Tým, že Jablůnka sa nezmítala doposaváď v žádných korupčních ani jiných skandáloch? Tým, že komunikoval se všeckýma zastupitelama, z kerejkoliv strany? Tým, že má tři šikovné ogary, kerým sa úspěšno daří v životě, protože sú především pracovití?
  Vy tady pravíte, že občani, keří si zvolili svoje zastupitele, chtěli změnu a včil, díky vjetšině tých zastupitelú ju nemajú. Tož jak sa v tem včil vyznať? Občani chtěli iné zastupitele než sami volili? A nebo je ta křehká vjetšina právě na straně teho starosty? A jak s tým naložiť v parlamentnej demokraciji?
  Tož sa nad tým pobavte a napište mně, gde sem psal neco vymysleného, nepravdivého a pomlúvačného. Zkúste to aj rozvésť, ať sa nemosím tolik ztrapňovať. Pěknú nedělu vám přeju.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.