19 Čvc

Tělocvična (sokolovna) v Jablůnce

Aktualizace 29.7.2014 – reakce na podnětné komentáře (na konci článku)

Jablůnecká tělocvična (sokolovna) je terčem kritiky mnoha občanů zejména z důvodů provozování ubytovny. Financování takto velké a staré budovy je velmi náročné a pokud se mají zachovat přijatelné ceny za sportoviště, nelze jinak, než spolupracovat s Obecním úřadem na financování, využívat dotační politiky státu a nadačních fondů. Proč je problém Sokolovnu udržet v provozu nám přiblížila Ing. Denisa Žemlíková.

telocvicna_01

Cílem původního článku a odpovědí na reakce v komentářích není kritizovat, ale spíše upozornit na nedostatky, které chceme jako sdružení nezávislých kandidátů Jablůnka ŽIJE! řešit.

TJ Spartak Jablůnka

Výbor TJ Spartak je tvořen vedoucími jednotlivých složek, které tělocvičnu navštěvují. Jedná se o zástupce volejbalu, nohejbalu, fotbalu, tenisu a cvičení s dětmi.

Historie

Budova tělocvičny (Sokolovny) byla postavena zejména zásluhou Zbrojovky Jablůnka. Následně budovu dostalo do správy sdružení občanů – TJ Spartak Jablůnka. Pozemek pod budovou ale patřil a patří Sokolům. Z tohoto důvodu Sokoli cvičili v tělocvičně vždy zdarma. Což bylo ale z hlediska nákladů na budovu, které potom zůstaly na TJ Spartak nefér. Tělocvična byla vždy dotována, ať už Zbrojovkou Jablůnka nebo obcí. Velký sál byl žádaný pro různé aktivity občanů, ať už sportovní, kulturní, či akce pro děti. Dodnes je ve velkém sále pódium, které se používá především na plesy. Když Zbrojovka jako taková skončila, zůstalo financování na obci. Peněžní prostředky obce byly však vyhrazeny především na energie.

„Do oprav a zhodnocování budovy se neinvestovalo!“

Proč ubytovna?

Postupem času se v obecním rozpočtu nacházelo stále méně peněz pro TJ Spartak a už několik let nepřišla z obce ani koruna. Aby celá budova nějak přežila, vybudovala se ubytovna, která má kapacitu 18 lůžek. Z těchto peněz se financuje chod celé budovy, menší opravy a rekonstrukce. Výčet těchto oprav naleznete níže v tomto článku.

Současná spolupráce s obcí

Poslední pokus o spolupráci s obcí skončil fiaskem. Na náš popud obec souhlasila s vypracováním žádosti o dotaci z EU. Zpracování projektu stálo TJ Spartak 30.000 Kč, obec doplatila zbylých 60.000 Kč. Dotaci bychom získali a bylo by konečně možné opravit budovu včetně střechy, jedinou podmínkou byla spoluúčast, jak už to u dotací bývá běžné. Naše spoluúčast měla být 1.300 000 Kč. Obec, aniž by se s výborem TJ Spartaku domluvila, žádost stopla. Takže nezisková organizace, která šetří každou korunu, jen tak vyhodila 30.000 Kč do vzduchu. V souvislosti s poskytováním peněz na budovu si OÚ Jablůnka tělocvičnu (Sokolovnu) dlouhodobě pronajala, to z toho důvodu, aby nedávala peníze do cizího majetku. I přesto však žádné peníze nepřišly.

Měsíčně stojí provoz tělocvičny: – 37.417 Kč (viz. dále)

Před 2 lety přišel zástupce Obce s tím, že nám sice s budovou v žádném případě nepomůžou, ale že je povinností Spartaku přispět k blahu v obci. A sice tím, že se za TJ Spartak podá žádost o dotaci na multifunkční hřiště u ZŠ. Zkoušeli jsme vyjednat, že alespoň část dotace by byla použita na opravu tak krásné a historické budovy. To v žádném případě Obec nepřipustila. Takže hřiště bude Spartaku, ovšem na pozemku ZŠ = další problém s majetkem do budoucna. Po „nějakém“ roce TJ Spartak hřiště zdarma daruje ZŠ. Je sice krásné, že děti budou mít hřiště, ale díky tomu už Spartak žádnou dotaci nedostane a budova, která má tak bohatou historii a byla hojně využívána, nám spadne na hlavu.

Stav budovy

Tělocvična žila životem, který si dnes ani neumíme představit. Plesy střídaly divadelní představení, koncerty a akce pro děti. I když se výbor snažil budovu udržovat v použitelném stavu, sál kvůli špatnému stavu střechy chátral. Pokud Vám střechou teče, nemůžete opravit ani omítky, nemůžete vymalovat, nemůžete opravit podlahy. Veškeré látání střechy jsou jen vyhozené peníze oknem.

Z vlastních zdrojů se výbor rozhodl opravit alespoň střechu nad malým sálem, kde se uskutečňuje cvičení pro ženy. Na tuto práci si najal společnost TM Stav. Oprava byla vyfakturována v částce 90.000 Kč. Po opravení střechy ovšem do sálu zateklo, a to tak, že nebylo možné už v sále cvičit. Práci jsme TM Stavu reklamovali, přičemž se zjistilo, že na střeše zůstala díra, kterou tam zateklo. Reklamace byla uznána pouze na opravu stěn v sále, nikoliv už na opravu opravené střechy, a to z toho důvodu, že střecha je v tak dezolátním stavu, že už to opravit nejde. Ovšem Spartak už žádné další peníze navíc neměl, takže zatím je vše nechané tak, jak to skončilo po opravách firmou TM Stav.

Současné využití tělocvičny

V současné době zde nejsou už žádné plesy, karneval ani taneční. Jediné kulturní vyžití sálu je občasná zábava skupiny Fokus. Co se týká sportovního vyžití, to je zatím velké. Každý večer je tělocvična obsazena, a pokud by byl malý sál opraven, využíval by se i ten. Letos jsme otevřeli i cvičení pro děti a zatím má velký úspěch. Je to velká škoda, že se sál nedaří zrekonstruovat, protože to je jediné místo, kde se v obci dá sportovat a využití je veliké.

Věděli jste třeba, že je zde i hřiště na badminton a krásné nové pingpongové stoly?

Zařadila bych proto do programu rekonstrukci budovy TJ Spartak. Tím, že budeme budovu udržovat, vyřešil by se i problém se stále rostoucím počtem sociálních případů v obci. Nyní to bez ubytovny, která je jediným podstatným zdrojem příjmů nejde.

telocvicna_02stará posilovna – r.2007

Stálé měsíční platby

Plyn: – 17.067 Kč
Elektřina: – 12.580 Kč
Voda: – 1.780 Kč
Pojištění budovy: – 1.190 Kč
Úklid a služba: – 2.800 Kč
Účetnictví: – 2.000 Kč

Investice do budovy tělocvičny v letech 2007 – 2014

Rok 2007

 • výměna oken a budování spodní části budovy

Celkové investice: – 144.301 Kč
Dotace obce: – 0 Kč

 Rok 2008

 • přestavba spodní části budovy
 • nákup strojů do posilovny

Celkové investice: – 371.132 Kč
Dotace obce: – 70.000 Kč doplatek plynu

Rok 2009

 • opravy šatny muži, wc muži, nové rozvody elektřiny a vody, výměna svítidel

Celkové investice: – 156.638 Kč
Dotace obce: – 0 Kč

Rok 2010

 • opravy rozvodů, koupě čidel a nových svítidel, opravy střechy nad malým sálem, opravy svodu vody

Celkové investice: – 177.687 Kč
Dotace obce: – 0 Kč

Rok 2011

 • výměna oken ve velkém sále
 • výměna oken v malém sále
 • opravy topení
 • opravy střechy – TM Stav 80.000 Kč – Reklamace

Celkové investice: – 282.689 Kč
Dotace obce: – 0 Kč

Rok 2012

 • nové sprchy muži včetně nových rozvodů vody a elektřiny
 • připojení budovy z 1/2 ke kanalizaci
 • koupě nového úsporného plynového kotle

Investice celkem: – 243.641 Kč
Dotace obce: – 0 Kč

Rok 2013

 • oprava galerky ve velkém sále

Investice celkem: – 18.282 Kč
Dotace obce: 0 Kč

Rok 2014

 • kotel a oprava rozvodů

Investice celkem: 73.904 Kč
Dotace obce: 0 Kč

SHRNUTÍ

Rok

TJ Spartak

Obec

Investice

Příspěvek na činnost

2007

144.301,-

0,-

2008

371.132,-

70.000,– doplatek plynu

2009

156.638,-

0,-

2010

177.687,-

0,-

2011

282.689,-

0,-

2012

243.641,-

0,-

2013

51.023,-

0,-

2014

73.904,-

0,-

Celkem investice

1.501 015,-

70.000,-

Měsíčně stojí provoz tělocvičny: – 37.417 Kč

Cílem tohoto příspěvku je hlavně zdůraznit důležitost komunikace mezi OÚ a soukromými subjekty. Zvláště pokud vlastní tak významnou budovu, kterou určitě tělocvična, která sloužila i jako kulturní dům, je.

Denisa_fotoIng. Denisa Žemlíková

Jmenuji se Denisa Žemlíková, je mi 26 let a pracuji jako asistentka daňového poradce. Do obecního zastupitelstva jsem se rozhodla kandidovat, protože cítím, že naše vesnice potřebuje výraznou změnu. V Jablůnce žiji od narození a již na základní škole jsem pomáhala organizovat sportovní a zábavné akce pro děti a rodiče. V současnosti spoluorganizuji každý rok největší akci pro děti v obci – „Stezku odvahy“ a zároveň buduji dětskou tenisovou základnu v obci.
Mou prioritou je podpora kultury a sportu v obci pro děti i dospělé.

telocvicna_03šatna ženy – r. 2010

Aktualizace 29.7.2014 – reakce na podnětné komentáře

  1.  „ Objekt Sokolovny – vlastník TJ Spartak Jablůnka – právní subjekt“
   – souhlasíme, uvádíme to i v druhém odstavci tohoto článku
  2. „ Podle zákona 128/2000, Sb., o obcích, nemůže Obec zhodnocovat cizí majetek, ba naopak toto počínání je trestné. A ještě jedna mylná informace ohledně pronájmu tělocvičny, kdy Obec má v pronájmu pouze pozemek, nikoliv budovu.“
   – Ano, kvůli tomuto zákonu byla mezi TJ Spartak Jablůnka a Obcí uzavřena v roce 2006 smlouva o dlouhodobém pronájmu minimálně na 10 let nebo na dobu neurčitou na veškeré prostory tělocvičny. To kvůli tomu, aby Obec mohla žádat o dotace na budovu tělocvičny. To, že se z naší strany v žádném případě nejedná o mylnou informaci, dokládáme nascanovanou smlouvou podepsanou panem starostou Hajným.  Co se týká pronájmu pozemku, tak ten není v majetku TJ Spartaku.
   – V zákoně 128/2000 Sb., o obcích je také § 2 odst. 2, který říká, že Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
   – Totéž je v podstatě i definováno zákonem 250/2000Sb. §9, odst.1, pism. h) –  výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec.
  3. „ Obec může pouze schválit příspěvek na činnost organizace“
   – nesouhlasíme, jelikož dle zákona o obecním rozpočtu je možné schvalovat i investice do sportovišť – konzutováno na Krajském úřadu ve Zlíně – odbor neziskového sektoru.
  4. „ Od roku 2006 do konce roku 2012, kdy se osamostatnil oddíl kopané FC Jablůnka byly Spartaku Jablůnka schváleny a přiděleny příspěvky ve výši 1 039 028,00 Kč.“
   – Do dnešního dne proběhly na účetnictví TJ Spartak Jablůnka 4 audity a nikdy nebylo shledáno žádné pochybení. V roce 2006 byla provedena oprava části střechy nad ubytovnou. Celková výše příspěvku od Obce byla 328.438 Kč ( z toho 180.000 Kč poskytl Zlínský kraj). TJ Spartak doplatil za opravu střechy 292.562 Kč a 44.837 Kč Obci za odvoz suti.
   – Od roku 2007 figuruje v účetnictví TJ Spartak Jablůnka pouze částka 70.000 Kč na doplatek plynu. Ptáme se tedy také, kde je zbývající část. Pokud vezmeme v potaz ještě i pravidelné roční příspěvky na akci pro děti- Stezka odvahy- 10.000 Kč/rok, pořád nejsme na výše zmíněné částce. Jedinou oprávněnou osobou pro přebírání finančních prostředků je předseda TJ Spartak Jablůnka a to vždy na základě darovací smlouvy.
  5. Obec prý zastavila podaný projekt na opravu Sokolovny. Obcí byly vypracovány dva projekty, které financovala.
   V roce 2006 na Ohřev TUV v Sokolovně – tento projekt nebyl schválen.
   V roce 2010 na Zateplení a výměnu oken – vedení TJ Spartak podalo žádost pozdě, takže nebylo ani přiděleno akceptační číslo. Ve stejnou dobu byly podávány obcí na SFŽP projekty na zateplení mateřské školy (žádost byla akceptována a schválena) a zateplení pošty (žádost nebyla schválena).
   Obec Jablůnka předala pak všechny podklady (projekt, energetický audit) Spartaku s tím, že tento si vyřídí dotace sám. Obec neměla žádný důvod a ani nemohla stopnout průběh zadávání žádostí o dotace, jak mylně uvedla pisatelka.
   – Obec v roce 2010 podala jménem TJ Spartak Jablůnka žádost o dotaci na instalaci pro přípravu teplé užitkové vody neboli TUV. Od této žádosti obec ustoupila, jak můžeme doložit přiloženým dokumentem.
  6. Ubytovna pro 18 lidí musí hravě měsíční výdaje uhradit, musí vydělat tak 100.000 Kč
   – Pokud by ubytovna měla vydělat 100.000 Kč měsíčně, musel by každý ubytovaný platit cca 5.500 Kč. A ubytovna by musela být plně obsazena, což zdaleka není pravda. Měsíčně platí sociálka příspěvek na bydlení 3.300 Kč-4.000 Kč. V tom jsou zahrnuty veškeré energie, opravy a ještě se příjmy samozřejmě daní. Provozování ubytovny s sebou nese samozřejmě také další starosti navíc, které nikdo nevidí a vidět nechce.
  7. Jak uvádíte, nemáte tam už skoro žádné aktivity.
   – Uvedli jsme pouze, že v tělocvičně už nejsou plesy, zábavy a akce pro děti. Co se týká sportovního vyžití, je tělocvična přes týden plně vytížena.
  8. A to, že se tam nekonají prakticky žádné kulturní akce (plesy,karneval) je jen díky Vašim cenám, které jste tam nasadili.
   – Co se týká akcí pro děti ( karneval, taneční, divadla), ty byly v tělocvičně vždy zdarma. Cena za pronájem sálu na zábavu 4.000 Kč/v létě a 5.000 Kč/ v zimě. Pokud vezmete v potaz spotřebu energie, opravy zničených věcí a úklid po akci, jedná se o částky nízké. Plesy se nekonají zejména z důvodu nezájmu jednotlivých složek o pořádání těchto akcí!
   – Pronájem sálu na cvičení stojí 320 Kč/hodinu v týdnu, 200 Kč/hodinu o víkendu a v létě. Permanentka na celý rok stojí 1.100 Kč. V rámci této permanentky můžete sál využívat kdykoliv během týdne a ještě využít zvýhodněné vstupné do posilovny. Pokud chodíme cvičit 2x týdně, po celý rok, vyjde nás 1 návštěva sálu na 11 Kč.

Příloha č.1: smlouva o pronájmu TJ Spartak,

Příloha č.2:

OdstoupeniOdZadostiOdstoupení od žádosti o dotaci

VysledovkaSpartka_02 VysledovkaSpartka_01náklady a výnosy zveřejněny se svolením TJ Spartak

Komentáře zpracovali: Jiří Bartoň – předseda TJ Spartak a Ing. Denisa Žemlíková – člen revizní komise TJ Spartak

Cílem původního článku a odpovědí na reakce v komentářích není kritizovat, ale spíše upozornit na nedostatky, které chceme jako sdružení nezávislých kandidátů Jablůnka ŽIJE! řešit.

48 thoughts on “Tělocvična (sokolovna) v Jablůnce

 1. Dobrý den, do tělocvičny jsme chodili několik let ale s takovou cenovou politikou jakou jste praktikovali tak se ani nedivte že Vám tam nikdo nechodí… Jak uvádí te nemáte tam už skoro žádné aktivity… A ani se nedivte, v okolí jsou zpravené tělocvičny s dotaci EU a hodina návštěvy vyjde okolo 100-140kc. Možná by jste na cely problém měli jít jinak a vyjít vstříct občanům… S pozdravem Majkl

 2. V odstavci současná spolupráce s Obcí je vše vysvětleno. Souhlasím, že jiný druh financování tělocvična potřebuje. Rozhodnutí je především na TJ Spartak jako majiteli budovy. Nalezení společného dialogu je naším cílem.

 3. Dobrý den,
  vcelku pěkný článek, jen jste tam měli napsat i příjmy. Nevím, ale ubytovna pro 18 lidí musí hravě měsíční výdaje uhradit. Kdybych se držel hodně při zemi tak jen ta ubytovna musí vydělat tak 100 000.-kč měsíčně a k tomu ještě příjmy ze spoortu, který se tam provozuje. A to, že se tam nekonají prakticky žádné kulturní akce (plesy,karneval) je jen díky Vašim cenám, které jste tam nasadili. Hlavně Vaše hospodaření je důvod proč vám obec nechce žádné dotace poskytovat. Musím napsat, že s tímto jejich postojem plně souhlasím.

  • Ahoj Karle, ja samozrejme chapu tvuj postoj. Osobne do hospodareni TJ Spartak nevidim. Nicmene nic neni duvodem, aby telocvicna s klicovym vyznamem spadla. Tudiz postoj Obce nechapu. Podle mne je prostor k diskusi vzdy a je to otazkou kompromisu. Z meho pohledu to nelze hodit za hlavu.

 4. Po několika článcích na webu „Jablůnka žije“, kde jsou mylné informace, které jsou podávány občanům jsem se rozhodl krátce shrnout tuto problematiku do několika bodů.
  1) Objekt Sokolovny – vlastník TJ Spartak Jablůnka – právní subjekt
  2) Podle zákona 128/2000, Sb., o obcích, nemůže Obec zhodnocovat cizí majetek, ba naopak toto počínání je trestné.
  3) Obec může pouze schválit příspěvek na činnost organizace
  4) Od roku 2006 do konce roku 2012, kdy se osamostatnil oddíl kopané FC Jablůnka byly Spartaku Jablůnka schváleny a přiděleny příspěvky ve výši 1 039 028,00 Kč
  5) Obec prý zastavila podaný projekt na opravu Sokolovny
  Skutečnost je taková:
  Obcí byly vypracovány dva projekty, které financovala.
  V roce 2006 na Ohřev TUV v Sokolovně – tento projekt nebyl schválen.
  V roce 2010 na Zateplení a výměnu oken – vedení TJ Spartak podalo žádost pozdě, takže nebylo ani přiděleno akceptační číslo. Ve stejnou dobu byly podávány obcí na SFŽP projekty na zateplení mateřské školy (žádost byla akceptována a schválena) a zateplení pošty (žádost nebyla schválena).
  Obec Jablůnka předala pak všechny podklady (projekt, energetický audit) Spartaku s tím, že tento si vyřídí dotace sám. Obec neměla žádný důvod a ani nemohla stopnout průběh zadávání žádostí o dotace, jak mylně uvedla pisatelka.
  6) Od roku 2006 do roku 2014 byly všechny žádosti Spartaku na finanční příspěvek Zastupitelstvem obce schváleny. Žádost, aby byla Sokolovna předána do vlastnictví obce nebyla do zastupitelstva obce nikdy podána.

  Čeněk Hajný
  starosta obce Jablůnka

 5. Dobrý den,
  na stránkách obce Jablůnka je uvedene, že od roku 2006 do roku 2012 byly Spartaku Jablůnka schváleny a přiděleny příspěvky ve výši 1 039 028,00 Kč. Vy na svých stránkách Jablunkazije, jste zveřejnili informace, kde uvádíte, že obec Vám poskytla dotaci od roku 2007-2012 pouze 70 000Kč!!!
  Tak by mě zajímalo, kde je zbytek peněz, kde je pravda atd…
  Někdo tady evidentně nemluví pravdu!!!!
  Osobně si myslím, že obec Jablůnka určitě poskytla Spartaku za období 2007-2012 větší částku než 70 000 kč, jak uvádíte na svych stránkách Jablunkazije.cz

 6. Oprava předcházejícího komentáře: Nevšiml jsem si, že částku 70 000 kč, kterou Vám obec poskytla v letech 2007-2012, myslíte jako pouze investice do budovy. Já jsem si myslel, že tato částka je celkový příjem za rok 2007-2012 od obce Jablůnka.

 7. Jen pro informaci v roce 2006 na opravu střechy tělocvičny Obec přispěla částkou cca 328 tis. Kč. Celková uváděná částka byla poskytnuta organizaci TJ Spartak Jablůnka a nevzdtahuje se pouze na budouvu tělocvičny. A ještě jedna mylná informace ohledně pronájmu tělocvičny, kdy Obec má v pronájmu pouze pozemek, nikoliv budovu.

 8. Nazdar Petře, on je trošku problé v tom, že já nerozumím tomuto článku. Jako na co si vlastně spartak stěžuje ??? Chtěl spartak sokolovnu – ctěl , dostal jí – dostal. Tak ať se stará, mě to jako příjde docela zvláštní o něco bojovat a po tom co toho dosáhnu a svojí netečností nechám objekt zchátrat tak kolem sebe začít kopat, že mě na to nikdo nechce dát peníze. Ta ubytovna je tam už x let ještějednou se budu opakovat, ale naprosto hravě uhradí provoz sokolovny. A navíc se v článku píše, že co se týče sportu je plně vytížena ….tak o co tady jako vlastně jde? A prostě nemůžu uvěřit, že by tady starosta obce psal něco co není pravda takže podpora od obce je. A nezlob se na mě, ale jestli někdo žádá o podporu a dotace tak by měl zveřejnit i své příjmy. A to, že nad hospodařením spartaku je víc otazníku než odpovědí se ví taky dost dlouho, ale to už sem asi nepatří audity byli přeci OK 🙂

  • Ahoj Karle, vyjádření na tvůj komentář by mělo přijít asi od Denisy nebo Jury B., ale za sebe můžu snad jen tolik:
   Jablůnka ŽIJE! je sdružení nezávislých kandidátů do zastupitelstva. Výběr lidí probíhal podle určitého schématu a rozhodně nebyl jednoduchý (nemysli si, že každý oslovený hned nadšeně kývnul, jelikož většina lidí je politikou znechucena a ochotných lidí dělat něco zadarmo taky nenajdeš příliš mnoho).
   Tělocvična v Jablůnce je tématem, které chceme programově řešit. Zejména z důvodů ubytovny. Pokud Spartak tvrdí, že ubytovna je jediná cesta jak udržet tělocvičnu nad vodou, je to asi špatně. Spartak tělocvičnu dostal, ale z příspěvků 1100 Kč od člena není schopen řešit její provoz. Je obvyklé a dokonce žádoucí, že se Obec angažuje v neziskovém sektoru. Její roli by neměl nikdo suplovat. Nelze chtít cizí majetek jen proto, že není přímo Obecní. Jsem poměrně aktivní v TJ Zbrojovka Vsetín, která vlastní spoustu majetku a bez dotací města, EU, nadací a fondů by neměla šanci tento majetek udržovat a spravovat. Jen rekonstrukce kurtů bude stát 4,5mil. Mimo jiné učetnictví TJ Zbrojova taky nikomu neukazuje. Proč taky? Žádáš o dotaci, tu dostaneš a stát pak zkontroluje jak jsi s ní naložil. To že někdo neukáže účetnictví je jen zástupný důvod. Rozhodně ne podstatný z hlediska financování.
   Cílem článku je poukázat na problém, který existuje. Proč? Otázka na Spartak a vedení obce. Nemělo by se tu schylovat k hádkám a výměně názorů, ale sám vidíš, že to téma aktuální je. Proto tento článek.

  • Ahoj, Karle.
   Máš pravdu, Spartak tělocvičnu chtěl a dostal ji. Pravdou je, že lidé, kteří byli tehdy do celé této věci angažovaní stojí teď na druhém břehu, tzn., Spartak jako takový je jim trnem v oku. Jsou to lidé, kteří nerespektovali pravidla, která fungovala i za jejich působnosti ve výboru Spartaku a která jsou schopni do očí popřít. To, že ve Spartaku byla jedna dominantní složka, která je již nyní samostatná, která využívala tělocvičnu v největší míře a bez pravidel a neustále měla málo je věc jedna. Druhou stránkou pohledu je to, jakým způsobem je Spartak touto složkou prezentován a kdo stojí za všemi pomluvami o Spartaku. To, že se investovalo z prostředků, které Spartak získal pronájmem budovy jsi asi přehlédl Je opravdu spoustu věcí, které vy, jako občané neangažovaní do tohoto problému nevidíte a je pohodlnější uvěřit pomluvám, než se přijít zeptat přímo ke zdroji, případně si vše ověřit černé na bílém.
   Ptáš se, co je cílem článku?
   Odpověď je jednoznačná. Chceme upozornit na to, že máme v Jablůnce budovu, která může s podporou obce, tím teď myslím konkrétně podporou při rekonstrukci sloužit všem složkám v obci, nejen při pořádání sportovních akcí. Bohužel je třeba přiznat, že bez dotace obce, či jiné se nám budovu zrekonstruovat nepodaří.
   Mluvíš o netečnosti…
   Pokud bychom byli neteční, byla by snaha udržet financování budovy provozováním rozporuplné ubytovny? Nechátrala by tělocvična daleko více? V jednom máš možná pravdu, pokud by se z výnosů z ubytovny a pronájmu sálu financoval pouze provoz tělocvičny, asi by to nebyl problém. Pouze by ses převlékal v kojích z pletiva, předpokládám, že už by ses neměl dnes kde po sportování osprchovat a v sále bys svítil maximálně svíčkama, atd……..
   Nikdo se nezříká odpovědnosti za to, v jakém stavu je dnes tělocvična, jen chceme poukázat na to, že když by se našla společná řeč, všechno by šlo. Možná by ses měl opravdu zajít podívat dovnitř, abys viděl, co všechno se opravilo za peníze z pronájmů.
   Nikdo tady nenapadá pana starostu, my jsme pouze uvedli skutečnosti, které můžeme doložit a které jsou dané zákonem, potažmo skutečnosti, které jsme si ověřili na Krajském úřadě Zlínského kraje.
   Článek o tělocvičně jsme zvolili záměrně, jelikož je to jedna z ústředních budov naší obce a tímto jsme chtěli upozornit na to, jakým způsobem funguje její financování.

  • Ještě bych pro Karla doplnil (po včerejší konzultací s Alčou co dělá v auditorské kanceláři). Účetní audit je směrodatný. Dělá ho auditor certifikovaný MF (Ministerstv financí). Pokud by byl audit zkreslený a nepravdivý (podle smajlíku usuzuju, že to předpokládáš), auditorovi by hrozilo vyškrtnutí z auditorské komory. To nikdo nebude riskovat, protože když nejsi auditor = nemáš práci. Získat takový certifikát taky není žádná sranda.
   Osobně si myslím, že si spousta lidí vypěstovala nějakou představu a tu přiživuje a nechce věřit faktům. Já osobně jsem fakt nezainteresovaný – nehraju tenis ani sporty co se dají v tělocvičně dělat. Běhám, plavu a jezdím na kole. Uznej, že v tělocvičně by se to dělalo fakt špatně 🙂

 9. Čau Jirko,
  Je docela fajn, že si se ozval jako starosta spartaku (teda doufám, že jim ještě si) Já přeci chápu, že je to řehole se starat o takovéj barák a taky vím, že se tam spousta věci předělalo a opravilo. Ale prostě nechápu proč zrovna obec by měla dotovat provoz. Jako nemyslím si, že je na tom obec tak dobře aby mohla dotovat sokolovnu a hlavně, když dá peníze Vám tak je musí vzít někomu jinému. Já jako nevím jak to napsat abych se vás nenaštval, ale je to podle mě uplně absurdní chtít od obce vrátit majetek a potom chtít po obci aby se o ten majetek starala a finacovala ho.

  Citace:
  Článek o tělocvičně jsme zvolili záměrně, jelikož je to jedna z ústředních budov naší obce a tímto jsme chtěli upozornit na to, jakým způsobem funguje její financování.

  A já se teda ptám JAK FINANCOVÁNÍ FUNGUJE ?????

  Jediné co jste tady uvedli jsou výdaje a dotace od obce.
  Když jste schopni tady během okamžiku naskenovávat ruzné doklady proč je problém aby jste tu dali i příjmy, které spartak měl v uvedených letech.

  A ještě pro Peťu
  neber to prosím ve zlém jde jen o můj názor, ale známi podstatně větší sportovní soukromé arealy a prosperují. Ať spartak žádá o dotace nalevo, napravo kde se dá každá urvaná koruna dobrá a já budu spartaku v tomto počínání fandit. Ale vaše sdružení nemůže v rámci předvolebního boje všechnu vinu za stav budovy hodit na obec.
  A už opravdu nakonec, je pro mě hodně usměvné, když se tu píše o spolupráci složek v Jablunce. Jen jeden příklad za všechny díky užasné spolupráci spartaku a SDH tento musel přestat pořádat po XXX letech své Plesy v sokolovně. Naprosto úžasná ukázka spolupráce.

  • Pozor! Na nikoho vinu neházíme (mluvím za združení). Jen to vidím jako docela velký problém v komunikaci. Jinak k otázce, proč by měla Obec Jablůnka dotovat sport? Protože ji to nařizuje zákon o veřejném rozpočtu: http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/542865-jablunka Tělovýchova a zájmová činnost: 153000 Kč. To je cca. 0,6% z příjmů Obce (Mikulůvka 10%, Kateřinice 15%, apod.). Všeobecně se doporučuje dotace okolo 7-8%. Samozřejmě je na zastupitelstvu jak s příjmy naloží. Asi pro ně byly důležitější investiční akce. Proto vlastně já osobně jdu do voleb. Přijde mně to jako lepší alternativa, než nadávat v hospodě.
   K tématu doporučuju přečíst si Evropskou chartu sportu: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ECHS.PDF

  • Ahoj, Petře.
   Tady bych byl opatrný, protože obec je ze zákona povinna pečovat pouze o svůj majetek.
   Co se týká investic do jiných subjektů, musí tyto splňovat podmínky uvedené v zákoně 250/2000 sb. §9 pís. h), ale to už jsme tu někde uváděli.
   Všechno je otázkou zastupitelstev jednotlivých obcí. Můžou na podporu jednotlivých spolků pamatovat v návrhu rozpočtu a tyto finance přerozdělovat na základě stanovených pravidel, nebo se řídit podle zákona o obcích 128/2000.
   Není až tak důležité, který zákon to či ono upravuje, zakazuje, či povoluje. Podstatné je to, že to JDE!!!!
   Co se týká zmíněné charty, ta jen sdružuje všeobecný pozitivní postoj a náhled na určitá práva sportuchtivých lidí, ale není nadřazena žádnému zákonu.

   Citát pana Jana Wericha je myslím dost výmluvný:

   Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.

 10. Aj, ta solokovna
  toš ty ogare Bartoňů co tady naříkáš, jak husitská vdova, že nemáte to nebo ono? Jak dlúho už trvá toť ta situacija? To je samé naříkání, ale program co s tým žádný. Sokolovna je opravdu nádherný historický objekt, kerý postavili naši předci, tuším, že v 55. roku a určitě sa hádali při tem míň, než vy včíl. To, co tady dokázali ti tatíci a maminky my možem sledovať enom s hubú otevřenú jak vrata, ale už jim to ani nemožeme řécť. Z každé rodiny tady žijúcích, byl něgdo ve Spartaku a to myslím jak v Jablůnce, tak v Pržně. To bylo společné dílo, na které sa obyvatelé obuch dědin chodili dívatˇ a nejméněj na Silvestra sa sešli na společném plese TJ Spartak. Bylo jedno z jakých oddílú a stran. Je pravda, že nejaká facka takej k tomu padla, ale to sa dycky obešlo bez přílišnej medializácije. Byl jsem malý ogar, ale pamatuju si, že bylo v tělocvičně na Silvestra 700 platících lidí. Tady sa hrála 1.liga České házené,Na hřišti sa tahala 2x sportka. Krajský přebor ve volejbalu, hrál sa hokej, lyžařský oddíl měl sjezdovku v Pržně a chatu Vlčici, byli tady horolezci, tenis, stolní tenis, kulturistika, slavný turistický oddíl, šachy a v ne poslední řadě fotbal. Tahali to lidé, keří byli třeba ve třech oddíloch súčasně. Dneska sú převážně nebožtíci, ale nepamatuju sa, jako ogar, že by si negdy stěžovali. Pohádali sa, to je pravda, ale do společných věcí sa šlo společně. Fotbalisté byli častým předmětem debat, ale byli najvětší. Měli hřiště, oddíly mužú A a B, dorostence, žáky. Dycky toho spotřebovali najvěcej, ale takej na ně chodilo najvěc luďí. Které oddíly chtěli víc peněz, museli vjac makať. Ponajprv je potřeba dať dohromady ludí a pak sa postarať o peníze. Tož vy sa dohádáte s fotbalistama, ubytovnu s příjmem 100 tisíc měsíčně nerozkryjete a chcete, aby vám šeci přispjéli. Dostali ste do ruk krásný objekt na který nestačíte. To ste tady měli přiznať. Trnem v oku není Spartak, ale lidé co to vedú. Co je horší, že nejste ani tým trnem v oku, protože většinú je to každému fuk, co tam s tým Spartakem tropíte. Zaštiťovať sa tým co jste šecko udělali, když to padá na hlavu, bude asi trochu málo, né? Určitě to je velká investica, co sa nedá udělať v malé skupince nadšencú, ale vás ani jak tu bláznivú skupinu posedlých není viděť.
  A zas už sa zaobíráte jakýmasi pomluvama. Tož napřed ukážte, jak to myslíte a neenom na papíře. Nebo promluvte s tyma, co to uměli. Někeří eště žijů. (Matoška, Šlerka, Macík, Krchňák,..). Třeba dostanete aspoň dobrů radu. Udělajte den otevřených dveří, seznamte dědinčany, aj ty neangažované na druhém břehu, jak to tam vypadá a co jste doposaváď udělali. Možná jich mnoho získáte na ten svúj břech. I když já sa domnívám, že ani dva břehy nejsú.
  A k temu nepotřebujete ani politickú stranu. Spíš by sa mohli a třeba aj ty angažovaní optať: „Jak bude vypadať dědina? Jak sokolovna?“

  strýc Matúšek

    • pro Karla Žárského a stýca Matúška:

     Zdravím, pánové. Pravděpodobně jsme zvolili špatnou grafickou úpravu našeho článku, jelikož z nich není možno vyčíst příjmy TJ Spartak Jablůnka. Možná by, ale stačilo uvést jakými finančními prostředky k tomuto datu disponuje. Je to tedy cca 150.000,- Kč
     Tuto částku držíme na účtu z důvodů čtvrtletních plateb, npř. plynu a je třeba mít rezervu pro případ nějakých nenadálých událostí, což jistě není nic nepochopitelného. Píšu to proto, abychom nebyli opět napadeni, proč tyhle peníze neinvestujeme do rozvoje sportu, případně do oprav naší tělocvičny.
     Zkusím to tedy trochu více rozkrýt.
     Pokud sečteme všechny výdaje TJ Spartak za uvedené období, v tomto případě 2007-2014.
     V těchto letech bylo do budovy investováno 1.501.015,- Kč (jednotlivé roky jsou rozepsány v (ne) přehledné tabulce úvodního článku.)
     Měsíční provozní náklady jsou 37.417,-Kč krát 12 měs. je 449.004,-Kč
     Dotace od obce činí 70.000,-Kč
     Fa TM Stav nám za „zfušovanou“ práci poskytla odškodnění ve výši 80.000,-Kč

     Pokud všechny částky sečteme, dostaneme příjmy za období, o kterém se tady bavíme.

     Ta částka je 2.100.019,-Kč – TO JSOU PŘÍJMY !!!!

     POKUD BYCHOM DO BUDOVY NEINVESTOVALI ANI KORUNU, TAK MÁME NA ÚČTĚ VÍCE NEŽ 1.650.000,- Kč !!!! – tam by jim bylo dobře………..

     Doufám, že takhle to jako vysvětlení bude stačit.

     PS: Je potřeba vzít v úvahu, že částka na účtu je pohyblivá, ale to myslím není třeba rozepisovat…

     • Ještě jedna doplňující informace: TJ Spartak Jablůnka nikdy nemohl a ani nedostal budovu tělocvičny od obce do vlastní správy, protože ji obec Jablůnka nikdy nevlastnila.
      TJ Spartak jablůnka ji dostal na základě soudního rozhodnutí, kdy byla ve sporu o vlastnictví s Jednotou Sokol. Na soudě zastupoval Spartak pan Nogol Jiří.

     • Pánové Karle a stýcu Matúšku, musím se omluvit a opravit moje objasnění příjmů Spartaku.

      Koncepčně vše sedí, jen jsem opomenul roční provozní výdaje vynásobit počtem roků zmiňovaného období.
      Správně to tedy je částka 449.004 x 8 let, což je 3.592.032,-Kč

      Celková částka je tedy 5.393.047,- Kč

      Ještě jednou se omlouvám.

 11. zdravím vás,
  musím říct Jirko, že to je opravdu opověď jak z říše snů. Podle toho co si tu napsal má plně vytížený sportovní areál z 20 lůžkovou ubytovnou roční příjem 655 280,-kč což by na měsíc dělalo nějakých 55 000,- +/- To prostě ani nemůžeš myslet vážně.
  Bůh ochraňuj Jablůnku před tím aby někdo z vedení spartaku zasedl na po volbách na obci, protože to by byla teprve vzorová ukázka netransparentního hospodaření.

  • Karle, pokud mas mesicni naklady v prumeru kolem 37 tis. korun a prijmy cca 55 tis. korun, opet brano prumerem, spise je to, ale mene a z nasporenych penez se snazis neco opravit a investovat do budovy, pak si myslim, ze castka neni nijak horentni. Moje vypocty nevychazely z ucetnich knih, ale z castek uvedenych v uvodnim clanku. Duvod je ten, ze jsem chtel co nejjednoduseji ukazat, kolik si Spartak musi vydelat, aby vubec fungoval. To jsi, ale mohl udelat i Ty sam bez toho, abych to tu pocital a prekvapeny bys byl mnohem drive. Vidim, ze mas velky zajem na tom, abys videl presne polozku po polozce v ucetnictvi Spartaku. Nabizim Ti domluveni schuzky s nasi ucetni, ktera Ti jiste rada preda k prozkoumani sanony s ucetnictvim za zminovanych poslednich 8 let. Co se tyka transparentniho hospodareni, je to jeden z bodu naseho programu. I na nasich strankach http://www.jablunkazije.cz mame zalozeny transparentni ucet. Z me strany nabidka plati a timto moje vyjadrovani ohledne TJ Spartak Jablunka konci. Bylo receno temer vse. Dekuju Ti za vyjadreni podpory a az nekdy z Prahy zase do Jablunky zavitas, ozvi se, probereme dalsi fungovani obce nekde u piva, nebo dobreho vina. Asi se budes divit. Bohuzel to nepatri na tyto stranky. Mej se, Jura.

 12. Tož to zme sa toho dozvěděli o tej sokolovni od teho ogara Bartoňového. To vám povím. Zkuste sa probrať tyma článkama nade mňú a zistíte, že ste tam, kde ste byli na začátku, čili v řiti.
  Vystřelí sa nekolik čísel, ale takových, ze kterých sa nic nepozná. Tož aspoň zme došli k závěru, že sokolovňa potřebuje na měsíc 38 tisíc korun. Zaplať pánbuh. Ty přijmy tu taháš, jak kúzelník z klobúka a hlavně, aby v tom byl eště větší guláš, sa to podtrhne nejakým auditorem, ale nedozvíte sa nic s odkazem, že v tej Zbrojovce sa účetnictví takej neukazuje. Tož eště byste měli si dať na seba svatozář a dať neco na modlení. Potem by vám to ti ostatní aj věřili.
  No já sa musím znova optať, kerý ten zákon vám zakazuje zveřejniť účetní uzávěrku a proč? Když chcu peníze, musím řéct do čeho jich chcu strčiť a proč mně chybijá, když tu hospodařím se spolkovým majetkem. V TJ Zbrojovka Vsetín jsem takej jakúsi dobu přebýval, aj v tom jejich výboru a musím ti řécť, ogare Brinčeků, že tam z hospodařením nedělali žádné tajnosti. Tak jak sa děje tady. Bylo by dobré zveřejniť stanovy TJ Spartaku, aby sa v tem aspoň ti spartakovci orientovali. Takej mám eště negde členskú prúkazku. Tady ten ogar Bartoňů tu plácá samé hovadiny, ale program žádný. Měl by sas zamysleť, proč ti ludé odcházajů? Šak to není úplně normální? Když sa tu oháňáte auditem, kerý je správný, tak kdo ho podepsal? Kromě teho výsledovka a rozvaha je dokument naprosto veřejný a většinů jich najdeš na tem internetu. A pak eště mně není jasné, jakto že předseda Spartaku není statutárním zástupcem? To mně vysvětli nebo sa mýlím? Nebo už sa ten spolek menuje Žemlíková s.r.o.? Tož kdo temu vlastně vládne? Ať ten nový starosta ví s kým jednať, protože to je takej dúležité.

 13. A eště dle tých mlhavých čísel jednoduché počty aj pro tých nazainteresovaných co sa o život v dědině nezajímajú:
  ogar Bartoňů uváďá investice 2007-2014……………………………………………….1.501.015,-Kč
  provozní náklady měsíční 37.417x12x8…………………………………………………3.592.032,-Kč
  —————————————————————————————————————————————-
  celkové výdaje za 8 rokú hospodářeňa…………………………………………………-5.093.047,-Kč
  Příspěvek od obce dle starosty 2007-2012…………………………………………….1.039.028,-Kč
  Příjmy z ubytovně dle ogara Bartoňového 55000x12x8 …………………………….5.280.000,-Kč
  —————————————————————————————————————————————
  výsledek pomyslného hospodařeňá …………………………………………………….1.225.953,-Kč

  Tož sa optám, jak ogar Žárský, kde sú?
  Kde sú příspěvky členú?
  Kde sú příjmy z pronajatých hřišť (tenis, volejbal)?
  Kde sú příjmy z posilovně, keré sem takej chvílu platil?
  Možu si odpověděť, jak na začátku toho předcházajúcího komentářa. V řiti!
  Pro ogara Brinčekového: „Tož tak vypadá to transparentní hospodáření.“

 14. no strýcu Matúšku musím poděkovat, lépe bych to nenapsal.
  Jinak na to pivko rád půjdu o náhled do vašeho účetnictví nestojím protože bych tomu asi moc nerozuměl. Jen mě prostě jde o to , že vámi uváděným číslům prostě nevěřím a věřit jim nemůže žádný rozumně uvažující člověk. A asi bych se měl omluvit za to, že vám kazím předvolební kampaň a to ještě navíc, když bydlím v Praze(pořád se považuji za Jablůnčana), ale dost ste mě vaším článkem nasrali

  • Karel: Nic nekazíš. Každý má právo vyjádřit svůj názor, byť je negativní. Primárně zde ale řešíte interní záležitosti Spartaku (pořád má dost členů vzhledem k počtu obyvatel). Pro mně je zásadní to, že Spartak je jediný sportovní spolek v obci a tělocvična je jediná budova v Jablůnce, která může sloužit i kulturním účelům. Ať chceš nebo ne, musíš s lidmi (i když ti zřejmě nevoní) komunikovat, pokud něčeho chceš dosáhnout. Více méně to v Jablůnce vidím jako největší problém. Každý na sebe plive navzájem, ale nikdo se neumí domluvit.

   Mates: nepleť si Spartak a Jablůnka ŽIJE … nemáme společného vůbec nic (proč teda srovnáváš transparentnost?), to je záležitost členů Spartaku. Chceme podporovat sport, co je na tom špatného? Investice 0,6% z rozpočtu (celkově do sportu) je podle mně spíše směšná. O podpoře nemůže být řeč. S pádem ČSTV, potažmo Sazky, finacování přechází na obce, města a kraje.

   Tento článek není o Spartaku, ale o problému s financováním budovy. Obec na to páky má, přesto jich nevyužívá. Svalit vinu na jednoho člověka mně přijde trapné. Beru to ze zkušeností při vyjednávání jinde. Nikdy to není med, ale je to o kompromisech.
   Chápu, že to může být těžké a nevěřím, že to Obec neřešila. Budou opravovat hasičárnu, takže zájem je, ale nelze na komunální úrovní řešit osobní spory, jejihž výsledkem bude zchátralá budova s primárním významem. To fakt ne.

 15. Ogare Brinčeků o jakých osobních sporoch to mudruješ? Nemám nic proti ogarovi Bartoňovi a ostaní v tem súčasném Spartaku ani neznám. Ale právě teho sa tady obávám, že si tu transparentnosť představujete jináč než o ní v tom programě mudrujete. Jak si tady zpomněl, díky pádu Sazky, nastaly větší problémy s financováním sportu. Též sa dlúho v Sazce oháňali, že majú audity. Jak, že nemáte nic společného? Kandidáti nejsú společní?
  Tož to enem tak na konec. Ale sa teho popsalo a je to enem sport, jak ty říkáš enem 0,6% rozpočtu. Tož poďme k inému bodu programu.
  Jablůnka žije aj strýc Matúšek!

 16. Každý rok visí v tělocvičně výsledovka. Tyto mně před chvílí poslal Jura B. Omlouvám se za kvalitu, foceno telefonem (přiloženo do článku). Jak víc transparentní to má být? Toto je primárně informace určená pro členy Spartaku, ale s dovolením to sem umisťuji veřejně.

 17. Pro ogara Brinčekového aj Bartoňového.Tož to je faň, že ste to tady zavěsili. Je viděť, že to myslíte upřímně z tú transparencijú. Tož poďme do teho nasísnúť aj my hlúpější. Šak to tata dělal pro Spartak 25 rokú a strýc Laďa cosi takého učil na tej obchodce. Třeba sem neco takej pochytil, jak sem sa batolil pod tým stolem, coby ogar.
  Poďme na ty náklady:
  Cérka Žemlíková potřebuje na holý provoz 37,5 tisíca. To je za rok 450 tisíc korun. Tady je teho jaksi vjacej. Dělá to 800 tisíc. Odpisy ty sú na další investice, tak ty neplatíte. 350 tisíc sú další náklady okrem přímého provozu. Tam by sa možná dalo neco ušetřit. Aspoň ty služby ostatní za 164 tisíc. Co to je? Tam by sa neco nenašlo do úspory?
  A včil ty výnosy:
  Enem nájmy sú 703 tisíc. Tož to není zas tak špatné. To už nám chybí enem 90 tisíc. Ten ogar Žárský měl dobrý nos. Ale ta ubytovňa má enem 410 tisíc. Tož to je při ceně 4400,-Kč na osobu a měsíc v prúměru necelých 8 ubytovaných lidí. Tož to sa mně moc nezdá. Šak tých hlav tam trčívá vjecej z oken. Nezakúlalo sa tam neco? To budú věděť členové Spartaka. Ale nemosím měť pravdu.
  Ale toť ten příjem z kurtú 6000 to moc neštymuje. Enem ty 3 turnaje co sa tu pořádajú, stojá v pronájmu 3000×3=9000 Kč. A hodina pronájmu kurtu 100 Kč. Tož to by sa tam nemohlo hráť vúbec? Tož tam sa asi neco takej zakúlalo.
  A ty kulturisti 600 Kč za rok? Tož to tam byli 15 hodin? Tak to byla moc špatná investice do novej posilovně. To enem když sem tam chodil měsíc s Drlíkem a s četníkem, jsme zaplatili dohromady 960 Kč. Tož tady možná utékla z výnosú nejaká nula.
  Příspěvky odílú 39 tisíc.
  Najvěc platijá volejbalisti. To budú cérečky šikovné co sa nebojijá vybrať peníze. Tenisti nemajú žádné příspěvky nebo žádní nejsú? Ale jak potem vytvořijá tu spotřebu materiálu a služeb za 23,5 tisíca?
  Ale aj tak při temto hospodaření a s nejakú menší dotacijú (60 tisíc za rok) to eště vyjde. Fakt je, že na nové investicije néni. Co včíl?
  1) Možná by trochu šly snížiť náklady, aspoň v tých zapeklitých položkách služby a spotřeba materiálu. Kdyby sa podařilo 40 tisíc.
  2) Zima byla krásná a teplá, tož tam by sa mělo ušetřiť 10% na plynu a elektriku zlevnili takej o 10%
  To by mohlo byť tak 30 tisíc.
  3) Kdyby sa podařilo ubytovňu využiť vjacej o 40%. To sú 4 ludé a to by dalo 104 tisíc. za púl roku
  Tož to by potem bylo 800 tis súčasných nákladú -177tis. úspor a k temu súčasné výnosy +866 tis. To už by bylo aj na malú rezervu +243 tis. No a kdyby sa našlo eště neco s tých zakúlaných, to už by bylo aj s muzikú.
  A na tu velkú opravu Sokolovni by sa moseli spojiť síly. To by moseli byť velké peníze. Ale kdyby byla viděť snaha, našlo by sa možná aj řešéní.Lidé sú ochotní neco aj pustit, když vijá do čeho to ide.

 18. stýcu Matúšku,
  s těma „zakúlanýma penězama“ bych byl trochu opatrný, to už se opravdu pohybujete na tenkém ledě. Vůbec by nebylo od věci, kdybyste vystoupil z anonymity. Pak by tato debata vzešla na vyšší úroveň. (i když tuším, kdo jste). Schovávat se za neurčité jméno Vám poskytuje jistou dávku odvahy, která se možná odtajněním vytratí.
  Celou dobu se tady do nás strefujete a hledáte chybu jen na jedné straně. Co kdybyste chvilku věnoval vaše nemalé úsilí nalezení toho více, jak milionového příspěvku od obce. V ucetnictvi Spartaku neni.
  Pokud jste ten, kdo si myslim, budete mit patrani celkem jednoduche a zeptate se jiste Vam blizke osobe.
  Budte aspon trochu objektivni.
  Dekuju.

 19. Ogarovi Bartoňovém. Vúbec mňa ani na chvílu nenapadlo, že bych sa měl za neco skrývať. Šak zme spolu aj nekolikráť seděli v hospodě a možeš mně klidně tykať, jak dovčilšku. Peníze sú kulaté a možú sa rozkúlať aj zakúlať. Zasej z teho nedělaj takovú vědu. Enem sem sa optál a nic sem sa nedozvěděl. Přeca nemožete jíť do politiky, aby vás mladé ogary vytočil nejaký strýc? Tam budú iné větry. Mňa enem dostalo, že ste sa představili, jako jediní správní co už pro dědinu neco udělali a domníval sem sa, že su aj jiní. Nemyslel jsem vúbec sebe, protože já sem neudělal dovčilška nic. Ale takej sa tam nehlásím. A gdyž už začáls s Werichem, tož takej tu jednoho přidám:
  Myslím si, že je úplně jedno,
  kdo řídí skupinu lidí, město,
  nebo celou zemi, případně stát!
  Ale když na sebe vzal takové břemeno,
  takovej velikánskej bochník,
  nestačí z něj nabízet jenom krajíčky!
  Musí řídit tak, aby lidé byli vždycky beze zbytku spokojeni,
  byli šťastní a měli se dobře.
  Mohli dýchat svobodně, žít jako lidi.
  Měli radost z práce a tvoření nového
  … a jsme u demokracije.
  To znamená zvolit si takové lidi,
  kterým bezvýhradně věříme.
  Musíme ji neustále zlepšovat a také si ji hlídat důsledně,
  protože to je jedna z možností svobody.
  A na tu zvláštní věc každý musí mít svobodu v sobě,
  a mít ji tolik, aby ji mohl dávat jiným…
  JAN WERICH

  A včil už vám dám pokoj o víkendě a jdu sa podívať po tem miliónu pro Spartak.
  Že bych na něm seděl? To by mňa nenapadlo.

 20. Stycu Matusku. Nejsem na Tebe nastvany. Mrzi me jen to, ze se nikdo nezeptal, jestli jsme ty penize opravdu dostali. Vsichni to berou tak, ze kdyz to rekne starosta, tak je to automaticky pravda. Je snad starosta neco vic, jak my vsichni ostatni? Ja rikam, ze neni! Pokud to, jak se prezentujeme vypada tak, ze jsme jedini, kdo neco udelal pro Jablunku, a proto jedina spravna volba je volit nas, tak si to spatne vysvetlujes. Pokud by byli vsichni z nas spokojeni s tim, jak to v nasi Jablunce funguje nebudeme prece kandidovat. Nikdo z nas nekandiduje proto, aby si polecil svoje ego a bil se v prsa s tim, ze je zastupitel, potazmo starosta. Na tyto mista patri pokora a umeni naslouchat. V tech Werichovych slovech neni jen kus pravdy. Je to cele pravda a ja se s tim ztotoznuju. Co se tyka tech zakulanych penez, tak se nediv moji reakci. Jeden z celnich predstavitelu me uz z neceho podobneho obvinil. Samozrejme neopravnene a dodnes se ani neomluvil. Pokud chci nekoho z neceho podobneho obvinit, tak si musim byt jo sakra jisty v kramflecich. Drive, nez nastala tato doba, ze i za krivy pohled stojis pred soudem se to resilo, receno tvoji mluvou tak, ze dotycny dostal „par po cuni a bylo“ Co bych to, ale resil… znas to prislovi o tom, ze kazde odrostene sele se jednou okoupe v teple vode. Nebo snad ne? S tim hledanim milonu Ti rad pomuzu a klidne zacneme u me doma.
  PS: Tento komentar odrazi ciste jen muj osobni nazor.

 21. Karel Žárský správně vyslovil větu, Bůh ochraňuj Jablůnku před kandidáty z vedení TJ Spartak Jablůnka.

 22. Přátelé mě vůbec nevadí to kdo kám se „cpe“ myšleno volby, Jediné co mě prostě štve je te článek. Většina občanu Jablůnky ví, že sokolovna je černá díra na peníze. Asi Jirku naštvu, ale já těm jejich číslům prostě nevěřím, dobrý účetní zmákne všechno.
  Peťo ty jsi tu psal, že obec na to kašle a nepodporuje sport. A třeba kurty potřebujou 4.5 mil. na opravu. No chvála bohu, že nechcou investovat do kurtu takové peníze, když tam vlastně nikdo nehraje. Dle příjmů odehráno ročně 120hod, což odpovídá tak 14 dnem v roce. A nebo je tu teda varianta,že je spartak za tyto peníze pronajímá jiné osobě a ta kurty provozuje. Jestli je tohle pravda tak co k tomu dodat….
  A ještě jedna věc Peťo podporu sportu si já představuji trošku jinak než někomu opravit sokolovnu nebo kurty.

 23. Ogarovi Bartoňovému
  To su rád, že sas trochu uklidníl a uvažuješ bez tých zkrvavených očí od vzteku. Poslední dva příspěvky sa mně zdálo, že mně vyhrožuješ súdama a vařící vodú. Ale asi sa mně to enem zdálo. To víš strýcovi sa už može ledaco zdáť.
  V tem tvojem milijóně od obce, možná aj starosta něco zvrtál. Asi to byli šecky peníze do sportu, ne enem pro Spartak. Ale on to třeba osvětlí na tem předvolebním guláši co má negde v dědině byť.
  Ale s tým, že starosta není nic víc než iný občan, súhlasiť nemožu. Proto si teho starostu volíme, že mosí měť trochu vjětší dúvěru než ostatní. Je pravdú, že ho volí zastupitelstvo, ale u teho zastupitelstva je to namúdušu na nás. Když sa takoví pazúři, jak třeba my dva dožúvajú, starosta to može ozřejmiť. Snaď si ogare trochu pochopil, že do teho tady nevrcu, abych vás z nečeho osočovál v tem Spartaku. To sú eném neurčité domňénky, keré sa dajů vysvětliť a je pokoj. Ale ať to čítám nekolikrát hore aj dolú, nemožu ty odpovědě tam najíť ani pro teho ogara Žárského a Rottorového. Mně tam v tých vašich promluvách k tým zainteresovaným, chybjél kus tej sebereflexije, jak sa včíl moderně v tej mluvě mudruje, kde byste přiználi, že to, jak ta sokolovňa vypadá, je najvjacej vašu zásluhú a příspěvek od starosty, potažmo obecního úřada k tejto situácii je veskrza zanedbatelný. Chyba tych ostatních Jablúnčanú spočívá v tem, že hledijá bez velkého zájmu, jak sa pomalúčku rujnuje najkrásnější chalupa v dědině, co tu po katastrofě, v roce 1903, vyrostla. Určitě je potřeba nejaký nový větr do dědiny, aby sa trochu vody aj listy na stromoch pohly. Enem sa mně nezdá, že to sú ty osoby co máte na kadidátce. Kromě ředitela Drlíkového, za kterým je viděť kus pořádné práce ze školú majú ti ostatní většinú jedinú přednost, že sú mladí. „A mladým,“ jak říkal strýček Pagáčú, „umí byť každé tela.“ Tak to není zasej taková přednosť. Možná by nebylo špatné tady vypsať ty zásluhy o dědinu, co tam píše ten ogar Brinčeků, aby to aj takoví hlúpější, jak su já věděli. Protože možú byť, co by né. Enem je to potřeba zveřejniť.

  • K tělocvičně bylo řečeno dost. Situaci by možná osvětlil i pan Kochwasser, který o jednání se Spartakem pamatuje víc než Jura Bartoň. Konkrétně jednání o budově tělocvičny. Ale proč na někoho svalovat vinu. Stalo se a je potřeba to řešit.
   Být mladý nebo starý kandidát? Stačí se zeptat v Kateřinicích, v Hošťálkové nebo na Mikulůvce jak jsou spokojeni. Mně osobně přišlo lepší kandidovat do zastupitelstva, než se zapojovat do diskusí o nespokojenosti.

 24. Konkretněji.Budova TJ Spartak jablůnka byla po volbách této složky předána výboru, v jehož čele stojí předseda. Předpokládám, že všichni tito členové měli v úmyslu ,aby tato nesoukromá budova sloužila k čemu byla postavena, tj k sportování občanů všech věkových kategorií a dalším společenským událostem (plesy , maškarní karnevaly,zábavy…)
  Tato myšlenka byla ale zneužita a z budovy se stal docela dobrý výdělečný podnik, který je z hlediska účetního velmi neprůhledný.
  Místo toho, se ze sokolovny stala úspěšně rozvíjející ubytovna pro sociálně slabé občany z celého okresu.
  Neznám žádnou obec ani organizaci, která by takovou věc provedla na svém katastru. Takovéto ubytovny tvoří jen soukromé osoby v soukromých nemovitostech.
  Místo toho, aby se naše vesnice vyvarovala takových zrádností, tak si vedení TJ Spartak vesele kšeftuje s takovým byznysem.
  Dále mě zaráží ta drzost, že si stěžují na OU jablůnka a zastupitele, ohledně nějakých příspěvků na budovu a různé akce. Takové jednání si troufám označit jako vydírání nejen obecního úřadu, ale také nás občanů , kteří musí každý den potkávat všelijaké existence pod vlivem alkoholu.
  Mě jako rodákovi se takové počínání nelíbi. Hnutí jablůnka žije je určitě dobré ze spoustou poctivců co chtějí jen to nejlepší pro obec. Ale lidmi s vedení Spartaku si asi moc dobré reference neudělá.
  Toť vše na zahřátí.

  • … ale o tom přece tento článek je. Snaha zavřít ubytovnu a dohodnout se společně se Spartakem na smysluplném využítí tělocvičny.
   – Spartak trvdí, že udržovat budovu bez peněz z ubytovny nelze.
   – Z hlediska financování sportu je to běžná praxe a ne vydírání. Je v Jablůnce více sportovních sdružení, kteří vytvářejí věřejně prospěšnou činnost?
   – Průhledný/neprůhledný – lehká kontrola. Dostanu peníze na střechu a zajímá mně jestli je střecha opravená či nikoliv. Vše ostatní je věcí Spartaku a jejich členů. Funguje to tak všude, proč ne v Jablůnce? Když se bavím s lidma co tam chodí hrávat nohejbal, tenis, apod., nemám dojem, že si všichni myslí, že to je bezedná díra.

 25. Petře, to máš velkou pravdu.
  Ale Spartak je samostatná organizace. Pokud budu po někom(OU) chtít finance na chod sokolovny, musím to zdůvodnit. Donesu učetnictví a prokážu, že Spartak v tomto nestíhá. Dlouhé roky tam chodila taky škola…..a platila.

  Co já vím, nikdy se tak nestalo. Proč asi?

 26. Šeci si to nemyslijá, že Spartak je bezedná díra. Čtyři by sa možná našli z dědiny.

 27. Ahoj, Staňo. a ostatní diskutující.
  Pokud by to bylo všechno, tak, jak píšeš, neřekl bych ani půl slova.
  Pravda je, ale poněkud jiná.
  Co se týká pořádání tradičního Sportovního plesu, tak ten skončil na základě toho, že si minulý výbor Spartaku, jehož jsem byl už tenkrát členem odhlasoval, že plesy pořádat nebude. Někteří z těchto lidí teď sedí v obecním zastupitelstvu. Ještě na té samé schůzi jsme se s Lukášem Hajným domluvili, že budeme v plesech pokračovat pod názvem Fotbalový ples. Jak už to bývá, někteří lidé nás osočili z toho, že plesy pořádáme s tím, že nám výdělek jde do vlastní kapsy….. ( nečekané) Odpověď na otázku, proč skončily tyto plesy je jednoduchá. Pořádání jakékoliv podobné akce se neobejde bez dobrovolníků. Ti jsou však už v dnešní době nedostatkovým zbožím. Převládá nezájem a neochota. Pokud k tomu ještě dodají, že za nějaký výdělek 20.000,- Kč jim to nestojí, pak je asi opět chyba na Spartaku. Co se týká karnevalu, tak ten měla škola v tělocvičně vždy zdarma. Proč je karneval teď pořádán v prostorách školy je spíše otázka na pana ředitele Drlíka. Osobně jsem s ním na toto téma mluvil a nevzpomínám si, že zmiňoval, že je za tím nějaká averze vůči Spartaku. U Hasičského plesu si troufám tvrdit, že je to obdobné, alespoň podle slov, která zazněla na jejich výroční schůzi. Chápu, že tím, že jsme znovuobnovili ubytovnu se situace pro pořádání plesů a jiných kulturních akcí značně zkomplikovala. Pravda je, ale takový, že jeden, případně dva pronájmy z těchto akcí jsou pouze zlomkem částky, kterou máme z celoročního pronájmu ubytovny. Jak jsme už několikrát uvedli na měsíční provoz tělocvičny potřebujeme více než 37.000,- Ubytovna je v současné chvíli jediným řešením. Jsme si vědomi, že je spousta občanů Jablůnky v tomto směru na nás naštvaná. Všichni víte, že jednu dobu byly prostory v tělocvičně pronajaty jisté společnosti jako kanceláře. Pronájem bohužel skončil a v rámci zajištění financí na provoz tělocvičny jsme byli nuceni opět zřídit ubytovnu. …. Je velmi jednoduché osočit druhého a nakydat na něj, co se vleze. Měli jsme a máme snahu vše vysvětlit. Bohužel hluchý neslyší a slepý nevidí…. Ještě na vysvětlenou jedné věci: Nikdy jsme nikoho nežádali a ani bychom si nedovolili požádat o příspěvek na tělocvičnu, či cokoliv jiného bez udání použití prostředků a následného doložení účelovosti!!!!
  PS: Strýcu Matúšku, za tu červenou kartu děkuju, člověk aspoň hned ví na čem je. Stejně bych si s Tebou někdy rád pokecal u dobrého vínka. Mohlo by to být přínosné pro nás oba… 🙂

   • Hurá 🙂 … ja fakt nejsem zainteresovaný do dění ve Spartaku, ale Jura má opravdu velký přehled a i při naší výměně názorů mně vždy hned a věcně argumentoval. Věci nejsou tak černobílé jak se zdá na první pohled. Pokec u sklenky vína je určitě produktivnější než diskuse zde. Tím nechci říct, že diskuse zde je zbytečná. Vneslo to světlo do názorů, které někteří z lidí mají.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.