22 Čvc

Stop těžbě břidličného plynu v Jablůnce

Ekologie představuje pro dnešní dobu problém číslo jedna. Není to jen slovo, ale tichá časovaná bomba, která při nezájmu občanů může kdykoliv vybouchnout. Zajisté si většina občanů žijících v Jablůnce všimla kolující petice proti těžbě přidličného plynu, za kterou stál zájem Mgr. Emy Rousové a Ing. Stanislavy Šimečkové o problematiku těžby břidličných plynů na Valašsku. Jablůnka je totiž svým podložím a charakterem krajiny vhodná k těžbě plynu tzv. hydraulickým stěpením. Pokud chceme na Valašsku, ale i jinde v České republice čistou vodu a nezdevastované životní prostředí, musíme se o toto vše adekvátně starat.

Co je břidlicový plyn si můžete přečíst zde: wikipedia.org

Mimo jiné i díky této občanské iniciativě Ministerstvo životního prostředí stoplo a zrušilo povolení k průzkumu ložisek vhodných k těžbě břidličného plynu. Jedno z nich se nacházelo i v Cigánově v oblasti starého zatopeného vrtu. Vyhráno ale není! Zákaz těžby hydraulickým štěpením musí zakázat zákon a tedy apel starostů, poslanců a senátorů z regionu. Ze článku www.ekolist.cz z 2.7.2014 je patrné, že těžařské lobby je mocnější než se může zdát.

Sdružení Jablůnka ŽIJE! rozhodně podporuje iniciativy vedoucí k zachování kvalitního životního prostředí pro další generace.

Nechceme se spolupodílet na devastování krajiny a spodních vod. Některé studie sice uvádějí hydraulické štěpení jako nezávadný způsob těžby, zkušenosti z USA jsou však opačné. Není náhodou, že za studií stojí většinou „odborník“ mající profit z firem zabývající se těžbou břidličných plynů. Z USA jsou mediálně prezentovány desítky případů znehodnocení zdrojů podzemní vody, nejčastěji je zmiňován zápach, zákal, rozbory zjištěný obsah benzenu, zvýšený obsah methanu. V několika extrémních případech byl obsah methanu v pitné vodě tak vysoký, že docházelo k zahoření plynu vycházejícího z vodovodního potrubí z kohoutku přímo u kuchyňského dřezu v jednom případě dokonce došlo až výbuchu studny na pitnou vodu. V nejvíce postižených oblastech si lidé stěžují na zdravotní problémy, zejména bolesti hlavy, nevolnost, ztrátu čichu a chuti, krvácení z nosu a vyrážky v důsledku používání znečištěné vody v domácnostech.

Petice proti těžbě břidličného plynu v ČR podepsalo více než 30tis. lidí.

TezbaPlynuideální schéma těžby břidličného plynu – Zdroj: ČTK

K odporu proti těžbě břidličného plynu se připojily i další lokality v ČR: Trutnovsko a Berounsko.

Zanedbatelné nejsou ani ostatní negativní vlivy na životní prostředí, způsobené zvýšením nákladní silniční dopravy. S těžbou dochází ke zvýšení zátěže hlukem a vibracemi, narůstá znečištění ovzduší. Zvyšuje se i eroze v důsledku rozsáhlých zemních prací v krajině – budování vrtných teras, cest, plynovodů a kompresorových stanic.Významná je také fragmentace biotopů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, včetněchráněných druhů. Obce může trápit i zvýšené poškození silniční a cestní infrastruktury intenzivní nákladní dopravou. Zdroj: www.nase-voda.cz

Pokud vás článek zajímá, doporučuji nastudovat materiály o těžbě břidličného plynu, kterých je na internetu mnoho.

Mgr. Emě Rousové a Ing. Stanislavě Šimečkové nezbývá než poděkovat a snažit se je v jejich činnosti podporovat.

Mgr. Ema Rousová

vystudovala numerickou matematiku a v důchodu ještě částečně pracuje jako programátorka. Přeje si, aby Jablůnka byla příjemným místem k životu, abychom ji zanechali našim potomkům v dobrém stavu a nenechali Jablůnku a její okolí zdevastovat. Proto také v roce 2012 zorganizovala spolu s Ing. Stanislavou Šimečkovou v Jablůnce petici „Stop HF“ proti těžbě břidličných plynů. Také si přeje, aby naše obec byla přitažlivá pro mladé lidi a aby zde bylo hodně aktivit pro děti a dospívající mládež a je ochotná tyto aktivity podpořit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.