23 Čvc

Zápis z jednání 11. zastupitelstva ze dne 24.6.2015

Dne 24.6.2015 jsme se sešli v menším počtu než obvykle, abychom zasedli jako zastupitelé, tentokrát už po 11. v řadě. (omluveni Tomešek, Kochwasser)

– Hned na začátku zasedání L. Drlík upozorňuje ostatní, že není možné hlasovat o převodu tělocvičny do majetku obce, stejně tak o „Energetických úsporách na domě č.p.97“, protože nebyly dodány podklady a tudíž by bylo správné, aby tyto položky byly vyřazeny z jednání OZ tak, jak je to v jednacím řádu obce. Starosta toto odmítá, jednací řád v těchto dvou případech nebyl dodržený.

Myslíme si, že není žádný důvod seznamovat s úmysly obce pouze některé zastupitele.

– Zastupitel a předseda stavební komise J. Kovář komentoval výběrové řízení na cestu do Zbrojovky, kterou vyhrála firma Swietelsky.

– L. Drlík poukázal na vyhrocené emoce na posledních ZO (zastupitelstvo obce) a žádá „slušné chování a krocení emocí“ od všech přítomných, což požaduje doslovně do zápisu! V zápisech, ačkoliv to bylo doslovně vyžádáno, toto chybí! Není důležité ostatní zastupitele informovat o tom, co který zastupitel dělá ve svém volném čase. Osobní útoky, které se netýkají práce v ZO nejsou na místě.

Závěrečný účet obce za rok 2014 byly shledány a napraveny drobné chyby.

– Dalším bodem jednání ZO byly „Energetické úspory na domě č.p.97“ (drobné provozovny). Ačkoliv měl být tento bod, podle jednacího řádu zastupitelstva vyřazen,  byla starostou obce zahájena rozprava a hlasování. Byla jmenována výběrová komise ve složení: Ing. Ságner, p. Krátký, p. Kovář, p. Rachůnek, p. Brinček. Náhradníkem v komisi byl zvolen místostarosta Z. Mrlina.

– Dalším bodem jednání byl převod Sokolovny do majetku obce Jablůnka, tak jak ho komentovala Libuše Martínková (předsedkyně Spartaku). Po všech potřebných krocích vyplynulo, že na Sokolovně vázne „břemeno dle listiny“, které omezuje dispoziční právo k nemovitosti a znesnadňuje tak dispozici s budovou. Je nutné napřed nechat celou záležitost projít soudem a břemeno, které nemá oporu v zákonech, nechat soudně zrušit, protože jiná možnost není a i soudní cesta není úplně jednoznačná. Jen po zrušení břemena je pak možné čerpat dotaci na rekonstrukci Sokolovny. Cena zamýšlené rekonstrukce je 10mil. Kč bez DPH.
Ke 30.6.2015 skončila ubytovna, což Jablůnce jistě odlehčí, ale obec bude muset zajistit financování provozu této budovy. Spartak získal od obce 50.000 Kč na provoz.

Pumptrack jako další položka jednání zastupitelstva, byl odsouhlasen s podporou zastupitele Jana Kováře, který spolúčast obce ve výši 300tis. Kč okomentoval velmi trefně a konstruktivně slovy, že „za 300tis. nové hřiště nevybudujeme, já jsem pro“. Celková cena, včetně dotace, počítáme-li k tomu veškeré poplatky, je 700tis. Kč. (některým se to zdá hodně = místostarosta Mrlina). Nakonec odsouhlaseno.
Starosta byl pověřen podpisem smlouvy a dalším případným rozhodným jednáním ohledně tohoto projektu.

– Při diskuzi ohledně strategického plánu rozvoje obce se ukázala nízká účast respondentů, kde bylo i z řad občanů poukázáno na skutečnost, že celá akce nebyla dostatečně vykomunikovaná. Z pohledu starosty byla podpora obce dostatečná, ale občané nemají zájem (11%). Dotažení práce na strategickém plánu rozvoje obce dostali za úkol p. Mrlina a p. Brinček.

Vyhláška ohledně konzumace alkoholu na veřejnosti (šlo oblast okolo hlavní cesty, dětská hřiště a školy) byla zamítnuta s odůvodněním, že to obci nic nepřinese, jen samé mínusy. Argumentem bylo, že vychovávat mají „škola a kostel“. Pro schválení této vyhlášky byli pouze p. Drlík, p. Zálešáková a p. Brinček.
Vyhláška o zákazu podomního prodeje byla sice schválena, ale místostarosta Mrlina má problém s umístěním oznamovací tabulky.

Hriste-bordelhřiště v Cigánově ve středu ráno – foceno když už bylo téměř uklizeno, jelikož nás to bohužel nenapadlo dřív.

Opravdu si zastupitelé myslí, že je v pořádku, když děti vidí opilce téměř všude kde se děti pohybují? Doporučujeme jim jít někdy uklidit výkaly do domečku, který byl na hřiště zakoupen. Možná do budoucna změní názor.

Srpnový Jablůnecký zpravodaj byl zamítnutý s odůvodněním, že spolky v obci nemají o čem psát a jeho vydání je tudíž zbytečné. Ale zpravodaj přece není jen o spolcích. Máme tady seniory, kteří na internet nechodí, ale aktuální dění v obci je zajímá. Nakonec tedy dochází ke kompromisu = budou se kopírovat články ze stránek obce. Bude tedy vycházet černobílý „Zpravodaj obecního úřadu“ ve formátu A4. Častost bude podle nutnosti aktualizace dění v obci.

Soužití v Dolní Kolonii …zde starosta sbírá střípky možností, jak zakročit. Oslovil starostu Čunka se žádostí o spolupráci se získáním romského asistenta a další podpůrné kroky. Rovněž místní Policie bude častěji Kolonku kontrolovat. Navrženo i řešení zavedení kamerového snímání problematické lokality. Starosta přislíbil informovat občany o svých dalších krocích.

– Každoroční stezka odvahy byla podpořena 10tis. Kč z rozpočtu obce.

5 thoughts on “Zápis z jednání 11. zastupitelstva ze dne 24.6.2015

  1. No tak jako vyhláška konzumace alkoholu na veřejnosti mě celkem dostala 😀 V jablunce už je to naprosto příšerné s těma sockama co všude jenom pijou a obec tomu nečinně přihlíží již několik let.. A že kostel by je měl vychovávat? Kdo by je vychovával? Farář co chodí každý den do hospody? Nebuďte vtipní. Ještě že už tu nebydlim protože tady je bordel a k takové problematice se tu otáčejí zády. Někdy je to tu už fakt k pláči. S pozdravem K.

  2. Tak mám pocit po přečtení tohoto článku, že autor jej psal v afektu a možná i s cílem směřovat obecné mínění proti konkrétním osobám. Není někde na stránkách JABLUNKAZIJE dotazníček??? Mohlo by být zajímavé sledovat odpovědi. Přeji pěkný den.

  3. Toto, co sa tu předvedlo není žáden zápis z jednání. Je to směs subjektivních pojmú a prújmú, keré pociťovál nekerý účastník jednáňá, kerý sa, jak na sviňu, zapomňél podepsať. To už by bylo lepší, gdyby tu farář dal svoje sveřepo vytvořené, autentické zvukové nahrávky. Pokuď možno nesestříhané a nedoplněné duchaplnými vyjádřeňámi, všelijakých předsedú komisijí. Aby to nedopádlo, jak v tem „prúzkumu“. Potem by si mohli súsedi tejto dědiny vytvořiť jakýs-takýs obraz o jednáňú, ale toto?
    Nakonec veliký počet diskutujúcích u tohoto tématu, neochvějno svědčí, že cíl sa asi nepodaří naplniť. Tož mosí ten autor vymysleť neco rafinovanějšího, na co by mu nekeří skočili, jak na čerstvo uvařenú núdlu. Toto je prúhledné jak voda, včil v tej čistej Bečvě.

  4. Enem bych doplnil, že žádné osobní útoky, keré by sa netýkaly práce v zastupitelstvu, sem nezaznamenál. Chvílama byly nervy napnúté, ale týkalo sa to vysloveno práce v zastupitelstvu, o čemž nebylo najmenších pochyb. Ostatně bez plodnej diskúsije, nemože sa dojíť k nejakému závěru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.