25 Zář

Zápis z jednání 12. zastupitelstva ze dne 23.9.2015

23.9.2015 proběhlo v pořadí 12. zastupitelstvo obce Jablůnka. Opět přinášíme přepis jednání pro ty co se zastupitelstva nemohli účastnit osobně, ale situace v obci je zajímá.

Zasedání se účastnilo 10 z 11 zastupitelů. Omluven pan Kovář.

Při čtení programu se starosta ptá proč chtěl spolek JŽ! zařadit na program zastupitelstva body: chodník u Machalů, smuteční síň, Sokolovna, situace v Kolonce, zveřejňování zápisů ze zastupitelstev, úprava nařízení o podomním prodeji, vyhláška o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. Proč si nechodíme pro odpovědi na tyto otázky na obec.
Pozn. Dle zákona o obcích úkoluje zastupitelstvo starostu a místostarostu. Ti pak pověřují zaměstnance, komise a externisty, aby problémy řešili a vyjadřovali se k nim. Toto vše je v úředním zápise ze zastupitelstva a vše co je řečeno nabývá také právní moci. V tom je rozdíl oproti diskusi na Obecním úřadu.
Zdroj: www.zodpovednyzastupitel.cz

 • Na úvod zastupitelstva seznamuje místostarosta (Z.Mrlina) přítomné s asistentem prevence kriminality – p. Ščukou, který od začátku září působí v kolonce, v prostorách po bývalé zubařské ordinaci. Přítomni jsou seznámeni s náplní práce pana Ščuky a s pracovní dobou, která je od 12:30 – 21:00.
  Brinček – ptá se p. Ščuky jak si představuje svoji práci a přítomných občanů kolonie, zda-li od začátku září vnímají rozdíly. Dle přítomných se sitace uklidnila, nicméně problém nepovažují za úplně vyřešený a byli by neradi, aby na tomto bodě jednání ustrnula.
  Kochwasser – vysvětluje rozdíl mezi ubytovnou a bytovým domem a že obec dělá v této fázi opravdu maximum co může z pozice obce dělat.
 • Žádost p. Vaškové o možnost zřízení zahrádky před plánovanou koupí bytu od fa. TM Stav u nádraží.
  Starosta – pověřuje stavební komisi o prověření situace. Je možné, že v místě je jediná příjezdová cesta k našim pozemkům, případně tam můžou vést sítě. Stavební komise podá zprávu do příštího zastupitelstva.
 • Žádost E. a P. Čeňkových o rozdělení plochy individálního bydlení
  Starosta představil po konzultaci s odborem územního plánování MěÚ Vsetín dvě možnosti řešení:
  – změna územního plánu je dlouhodobá záležitost, cca. 2 roky a je nákladnější než zhotovení studie
  – územní studie musí být provedena na celou oblast, ale s možností, že bude provedena etapizace studie. Proces je kratší (6 měsíců) a levnější.
  Zastupitelstvo schválilo provedení územní studie – 10 pro
 • Žádost Z. Kyselé a P. Kopečné o nápravu ohledně znečištěné vody, vytékající ze země u jejich domu 345. Domnívají se, že může jít o průsak z bývalé skládky, jelikož tento problém pozorují krátkodobě.
  Rachůnek – tato voda tam vytéká odjakživa
  Žadatelé – ano, potůček tam teče odjakživa, ale tato voda začala vytékat až nyní. Doloženo fotografiemi.
  Rachůnek – může tam být závoz ze stavby této bytovky, ale nemyslím si, že se jedná o průsak ze skládky
  Žadatelé – přesto budeme rádi, když nám to někdo oficiálně potvrdí. Hrají si tam naše děti a chceme mít jistotu, že voda není kontaminovaná.
  Starosta – necháme udělat rozbor. Dělají to pro nás VaK Vsetín.
  Hlasování pro zhotovení rozboru – 10 pro
 • Žádost P. Martínka o změnu územního plánu
  Starosta – změna územního plánu je dlouhodobá a drahá věc. Dělala se nedávno. Žádost bereme na vědomí, ale aktuálně s tím nic víc nemůžeme dělat. Až bude žádostí víc, zahrneme do toho i žádost p. Martínka. Souhlasíte? Zastupitelé souhlasí.
  pozn.: situace o územním plánování byla vysvětlena již u žádosti manželů Čeňkových
 • Chodník u Machalů
  Místostarosta – dokumentace k územnímu rozhodnutí je zpracovaná. P. Ságner oslovil všechny dotčené společnosti ohledně souhlasu (silnice, energetiky, …) OÚ slovil všechny majitele pozemku (Uhlobeskyd, silnice, ČD, SŽDC, …) a také čeká na vyjádření. Na vyjádření mají 30 dní.
 • Rekonstrukce smuteční síně
  Starosta – nebude. Peníze byly blokované na opravu tělocvičny, která se nakonec také neuskuteční, protože nevyšla dotace. Na smuteční síni byly provedeny nejnutnější opravy.
 • Co bude dál se sokolovnou?
  Starosta – do diskuse přijde paní Martinková (předsedkyně Spartaku). Dotace, kterou začal Bartoň vyřizovat nebyla určena na rekonstrukci budovy, ale na vybavení.
  Bartoň – vyvrací toto tvrzení citací účelu dotace přímo ze stránek MŠMT s komentářem, že dochází k dezinformaci veřejnosti.
  Starosta – provedou se pouze nejnutnější opravy na náklady obce ve výši 1,2mil. Kč. Sokolovna je již v majetku obce.
  Tomešek – jsou nějaké vize do budoucna? Slyšel jsem, že na účtu Spartaku bylo 600tis. Kč a nyní postupně mizí, tím, že se vrážejí do provozu. Jak to bude dál?
  Bartoň – to můžu potvrdit. Nyní se z naspořených peněz platí režijní poplatky a peněz ubývá.
  Brinček – dotace na opravu existují a vypsalo je MŠMT docela nedávno. Pokud je ochota sportovních oddílů vyřizovat dotace na svou činnost, může velká část pokrýt režie. Je to běžné v každé takové budově. Jedná se asi zejména o Spartak, fotbal a Sokol.
  (pozn.: o telocvičně se diskutovalo více, ale spíše se předhazovalo kdo za co může, než aby byla diskuse konstruktivní)
 • Problémy v Kolonii
  Pan Ščuka byl představen v úvodu. Spousta informací byla řečena v úvodu.
  Starosta – pořídit kamerový systém není právně jednoduché, ale bude se to řešit. Obec nemůže být provozovatel.
 • Zveřejňování zápisů ze zastupitelstva
  Starosta – nic zveřejňovat nebudeme. Kdo chce, může si kdykoliv přijít na obec a na zápis se podívat. Rádi ho uvidíme. Nemáme s tím problém.
  Tomešek – o tomto bodu máme hlasovat.
  Hlasování – 5 pro, 5 proti
 • Úprava nařízení o podomním prodeji
  Místostarosta – máme připravené cedule informující o zákazu podomního prodeje. Do konce týdne budou po Jablůnce rozmístěné. Vždy při vjezdu do obce. I ze strany od Pržna.
  Tomešek – chtěl bych vidět právní posouzení tohoto nařízení. Můj návrh této vyhlášky se nechával několikrát posuzovat a zbytečně to celou věc protahovalo. Nařízení, které je nyní platné má několik nedostatků proti našemu návrhu. Zajímalo by mně, zda-li má také právní posouzení?
  Starosta – vyhlášku necháme právně posoudit
 • Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
  Starosta – už jsme jednou hlasovali a bylo to zamítnuto. Jablůnku to bude stát spoustu peněz, které nám lidé požívající alkohol na veřejných místech nikdy nedají. Budeme na ně jen doplácet.
  Klimková – na to se přece dostávají peníze, aby se tyto problémy řešily. Mně jako občana nezajímá kolik to stojí. Platím daně jako každý jiný a chci aby se obec o tyto věci starala.
  Starosta – peníze můžou být využity i jinak.
  Tomešek – stačí je přece na základě vyhlášky upozornit, že na dětském hřišti nebo v okolí hl. cesty nemají s alkoholem co dělat. V případě, že to nepomůže, můžeme zavolat policii.
  Starosta – to můžete i tak a Policie je vykáže.
  Tomešek – na základě čeho je vykáže?
  Policista – kdyby byla vyhláška, musel bych jim dát pokutu
  Bartoň – to by jako nestačilo pouze napomenutí a vyřešit to domluvou?
  Policista – ne nestačilo. Musel bych to oznámit. Takové máme příkazy.
  Uhříková – je škoda, že obec neudělá vstřícný krok pro lidi, kteří to denně vidí. My je nemůžeme vykázat bez podpory obce. To nemůže ani policie.
  pozn.: diskuse nikam nevedla, znovu se hlasovalo: PRO 5, PROTI 5. Tomešek požaduje jmenovitě uvést do zápisu jak kdo hlasoval.
 • Obsah letáku „Informace Obecního úřadu“ a jeho financování
  Drlík – nesouhlasil jsem s úpravou a vydáním článku mým jménem. Po diskusi s O. Rottem se zjistilo, že se nepochopili.
  pozn.: Článek nebyl určený pro takovýto druh tiskoviny, ve které jeho autoři subjektivně popisují svůj pohled na dění v obci a reagují více či méně na leták spolku JŽ!
  Dále nesouhlasil s tím, že někdo se schovává za podpisem zastupitelstvo obce a uvádí, že měl výhrady pro schválení dotace na opravu Drobných provozoven. Dotyčný ale nenapsal, že ty výhrady měl Drlík proto, že nebyl tento bod v návrhu programu doložený zdůvodněním co, jak, proč a za kolik, jak stanovuje jednací řád zastupitelstva. Kritizoval, že byly v článku o dotaznících pro přípravu plánu rozvoje Jablůnky použity věty z vyhodnocení dotazníků zveřejněné pracovní komisí na webu obce a do nich byly vloženy věty zaujatě hodnotící kritiku propagace dotazníků.
  Tomešek – informace ve zpravodaji jsou lživé. Opravdu zvažuji žalobu, protože tam píšete doslova lži, které mně poškozují. Cituje a dokazuje, že to je opravdu lež. Požaduje veřejnou omluvu.
  Starosta + pracovnice OÚ – vy si vydáváte také co chcete a lžete
  Tomešek – jmenujte a citujte kde jsme lhali. My si to vydáváme na své náklady, ne za peníze daňových poplatníků.
  pracovnice OÚ – … třeba o knihovně. Vy jste se nějak zasloužili o to, že knihovna, která spadá pod OÚ dostala dotace?
  Tomešek – a my to tam někde píšeme? Cituje zpravodaj Jablůnka Žije: „Kulturní život v obci. Na jaře tohoto roku se Základní knihovně Jablůnka podařilo získat dotaci …“, nevidím v tom, že si to připisujeme sobě a nebylo to určitě cílem.
  Starosta – proč to tam teda vůbec je?
  Brinček – cílem Jablůnka Žije bylo informovat o sportovních a kulturních událostech v Jablůnce, podporovat je. To, že z toho někdo dělá politický boj a nepouští děti na akce, které děláme asi neovlivníme, ale myslím, že naši snahu chápete úplně špatně. Myslím, že v tomto ohledu se naše práce docela daří a lidé jsou informovaní rozhodně víc než před tím.
  Starosta – už to ukončeme …
  Kochwasser – naráží na problematiku dotazníků a informaci v dotčeném zpravodaji.
  Tomešek – znovu opakuje, že mu vadí obsah zpravodaje, který neprávem poškozuje Kochwassera, Tomeška a Drlíka.
  Kochwasser – navrhuje zřídit redakční radu, která bude nezávislá, aby nedocházelo k tomu, k čemu došlo.
  Starosta – předám panu Tomeškovi podklady pro vyřízení povolení k vydávání periodik (zkráceno … jedná se o přidělení ISBN, což vyžaduje zákon)
  Drlík – nemyslím si, že je v pořádku jakkoliv úkolovat zastupitele. Obecní úřad má vlastní administrativu a musí si to řešit sám.
  pozn: v době kdy vznikl spolek Jablůnka Žije byly webové stránky  obce Jablůnka aktualizované 1x za dva měsíce, zpravodaj vycházel 1x ročně a informovanost lidí o dění v obci byla nulová. Toto zlepšit bylo jedním z předvolebních cílů.
  Knihovna je jedinou veřejnou kulturní institucí v obci. Proč ji nepodporovat v oblasti informovanosti občanů, když na to máme prostředky a umíme s nimi zacházet?
  Nemůžeme za to, že někteří lidé čtou „mezi řádky“.
 • Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Vsetín a Obcí Jablůnka na výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
  Jednomyslně schváleno
 • Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací
  Ekonomka obce představila dva možné způsoby schvalování dotací žadatelům z důvodu nových stanovisek k novele zákona ze dne 15.6.2015. Ze stanovisek vyplývá, že zastupitelstvo schvaluje dotaci a následně i smlouvu.
  Po dohodě a vysvětlení situace se zastupitelstvo přiklonilo k variantě, že schválí dotaci i smlouvu vždy v rámci jednoho zastupitelstva. Smlouvy budou předpřipravené formuláře. Zastupitelstvo hlasovalo jednomyslně pro.
 • Žádost RC Jabloňka o příspěvek pro rok 2015
  Zastupitelé jednomyslně schválili příspěvek 3000 Kč na „Uspávání broučků“. Spolek RC Jabloňka žádal o 8000 Kč.
 • Zhodnocení školního roku 2014-2015 a zahájení školního roku 2015-2016
  Drlík – školu v loňském roce navštěvovalo 186 žáků a letos je to 188 žáků. Všichni žáci 9. tříd se dostali na střední školy. Díky podpoře KÚ a OÚ ze podařilo zakoupit vybavení: 2 interaktivní tabule, dovybaven kabinet, 2 učebny vybaveny novým nábytkem, pořízeny nové židle do školní družiny, … Zdůraznil, že školu trápí: cesta žáku do a ze školy, osvětlení na 1. stupni, topení jako časovaná bomba, neodpovídající hřiště, nedostačující školní tělocvična a problém s oplocením areálu školy.
  Místostarosta – projektová dokumentace na kotelnu ve spolupráci Mrlina, Drlík, Výskala
 • Zastupitelstvo souhlasí s výpovědí z nájmu pana Vitězslava Hlubka k 1.8.2015 z nebytových prostor č. 5 – areál fotbalového hřiště.
 • Domovu se zvláštním režimem Pržno byl poskytnutý sponzorský dar ve výši 1000 Kč s přihlédnutím k výši příspěvků pro občany Jablůnky a ostatní spolky a sdružení v obci.

Diskuze

 • Dlouze se diskutovalo o tělocvičně, což je čásečně popsáno za začátku tohoto článku.
 • Paní Klimková upozornila na opakované nedostatky v zápisu ze zastupitelstva. Zápis je úřední dokument a měl by být formálně správný.
  pozn.: Tyto problémy by vyřešilo nahrávání ZO tak, aby si zapisovatelka mohla citace doslovně přepsat.
 • Na závěr pozval pan Tomešek zúčastněné na akce, které pořádá Farní sbor ČCE v Jablůnce.

Zastupitelé za Jablůnka Žije!

9 thoughts on “Zápis z jednání 12. zastupitelstva ze dne 23.9.2015

 1. Děkuji za reportáž ze ZO, které jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. To je přesně to, co Jablůnce chybělo. Někteří budou jistě znevažovat možné zaujetí autora, ale to je právě důvod pro zřízení a pořízení záznamu ze zastupitelstva. Fandím vám. Líbí se mi tento posun. Dinosauři to možná nakonec pochopí. David

 2. Dobrý den, jen bych chtěl požádat zastupitele za Jablůnka Žije, či jejich prostřednictvím p. Klimkovou, zda by mne mohli navést na tu část zákona, kde se stanoví, že zastupitelé úkolují starostu. Pročítal jsem vámi uvedený zdroj, ale asi špatně, protože jsem to nenašel. Děkuji. Martin

  • Tak to špatně ;). Je to řečeno ve zkratce. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo, které ze svých řad volí starostu. Starostu volí zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů. Zastupitelstvo může starostu kdykoliv odvolat na svém jednání. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Starosta zastupitelstvu předsedá při jednáních a svolává ho. Není mu ale nadřazený z hlediska rozhodování. Jelikož zastupitelstvu předsedá a z pohledu své fukce starosty, se kterou dobrovolně souhlasil a byl do ní zvolen, zodpovídá za plnění úkolů pramenících z jednání zastupitelstva.
   Není třeba číst celý zákon o obcích ani občanský zákoník nebo článek v odkazu. Stačí mrknout na wikipedii – starosta, zastupitelstvo, atd. Informace zjististitelné během 5 minut s googlem.
   Taky doporučuji článek: http://moderniobec.cz/odpovednost-starosty-jako-statutarniho-organu/ kde zjistíte proč jeden z našich zastupitelů např. nehlasoval o opravě drobných provozoven, protože nedostal včas podklady.
   Snad jsem pomohl.

   • Děkuji za vaši odpověď, ale ani z ní nevyplývá, že by zastupitelstvo „úkolovalo“ starostu, či místostarostu. Vy byste se na zastupitelstvu měli dohodnout na tom, co je třeba zařídit a udělat (tedy podat návrh, podnět) a kdo to udělá. Z vaší formulace vyplývá, že zadáváte úkoly (úkolujete) jen starostovi a místostarostovi, ale sami nemusíte dělat nic – přece z titulu své funkce mají i členové zastupitelstva také nějaké povinnosti. Tak to snad u nás nefunguje!
    To, že nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo, je snad každému jasné. Nemyslím si, že by se u nás dělalo něco bez schválení zastupitelstva.
    A jen ještě poznámku: ani na wikipedii není vše úplně 100%,i zde se najdou chyby a nedá se brát jako „slovo boží“, proto bych tady dal přednost znění zákona. M.

 3. Vyplývá to zní zcela jednoznačně. Smyslem odpovědi je, že pokud vás to zajímá, je potřeba načíst věci okolo toho nebo se spokojit s Wikipedii, kde jsou kompetence starosty a zastupitelů celkem jednoznačně zmíněny. Souvisí s tím dva zákony a z nich několik praragrafů. Opravdu se zde nebudu pouštět s anonymním přispěvatelem do právních rozborů občanského zákoníku a zákonu o obcích.
  Ještě mně napadá jestli si nevysvětlujete špatně slovo „úkoluje“, protože problém se mně zdá opravdu triviální k pochopení. Prostě zastupitelstvo něco schválí a je na starostovi, aby to dořešil, protože je statutárním zástupcem obce. Jaké zvolí řešení je zase na něm -> prostě ho zaúkoluje. Z principu toho jaké má povinnosti zase zastupitel, nemůže starosta úkolovat primárně dalšího zastupitele s administrativou obce, za kterou platí další lidi. To je snad pochopitelné. Alespoň když to probírám se známýma zde na horách, tak to chápou všichni do jednoho.

 4. Vážení zastupitelé spolku JŽ,

  velice si vážíme vašich iniciativ, které vyvíjíte jako zastupitelé, zejména při budování míst pro děti a zábavného parku u budovy obecního úřadu.
  Jelikož bychom se rádi seznámili blíže s vašim, velice iniciativním spolkem a jeho doposud nepřehlédnutelně záslužnou činností, dovolili jsme si, touto otevřenou formou, položit několik dotazů, které by nám pomohly, orientovat se v prostředí, doposud pro nás poněkud zahaleném. Jsme přesvědčeni, že tato situace vznikla jen a výlučně vaším zaneprázdněním, při plnění úkolů zastupitelstva a nehledáme v tom pražádné špatné úmysly z vaši strany. V otevřených zdrojích jsme se tyto informace doposud nedozvědli, proto jsme zvolili pro naše dotazy, formu naprosto transparentní. A o to dozajista i vám, při vašem působení jde. Jelikož někteří níže podepsaní občané nemají přístup k interetu a tím pádem i k vašim stránkám, přívítali bychom odpovědi, na některém dalším zastupitelstvu, aby se odpovědi formou zápisu dostaly i k dalším občanům. Za písemnné odpovědi na vašich stránkách, případně emailovoi poštou děkujeme. Věříme, že svým vyjádřením podpoříte angažovanost občanů o dění v obci o kterou i vám doposud nepochybně jde.

  Za podepsané s úctou
  strýc Matúškú
  Otevřené dotazy na zastupitele JŽ

  Skupina občanů obce Jablůnka, kteří by se rádi dozvěděli něco více o cílech a zájmech sdružení JŽ, které není možné získat z otevřených zdrojů, se touto cestou obrací na zastupitele spolku Jablůnka žije a žádají je o zodpovězení následujících dotazů:

  1) Co to je za organizaci a jaký statut má tento spolek? (zájmové sdružení, sportovní klub, svaz či politická strana, apod.)
  2) Kdo tvoří vedení tohoto spolku či sdružení a kdo mu předsedá?
  3) Kde je možné získat stanovy tohoto spolku či sdružení?
  4) Ve kterých prostorách se scházeli a schází členové spolku a kde, je-li to možné, se mohou těchto jednání zúčastnit také ostatní obyvatelé Jablůnky.
  5) Kde je možné se podrobně seznámit s náklady a rozdělením zisku z uspořádaných akcí JŽ? (Rodinný den 2014, 2015, aj.)
  6) Kdo tvoří sponzory spolku za období 2014-2015?
  7) Kde je možné naleznout informace otevřeného účtu za období červen 2014-srpen 2015?
  8) Jaké byly náklady zpravodaje JŽ srpen 2015 a z jakých zdrojů byly uhrazeny?
  9) Podle jakého klíče se rozhoduje o tom, které akce budou prezentovány na www stránkách JŽ a které ne?
  10) Kdo je autorem „údajného zápisu“ z jednání zastupitelstva ze dne 24.6.2015 a co je cílem tohoto zápisu?
  11) Existuje nějaké spojení, mezi dodavatelem (výrobcem) dráhy pumtrack a zastupitelem Bc.Petrem Brinčekem? Znají se mezi sebou osobně?

  Občané Jablůnky:
  podepsáno je 23 občanů z Jablůnky. Originál je předán na OU.

 5. Dobrý den!

  Jelikož tento dotaz není možno přesně identifikovat, prosili bychom, aby byl zaslán doporučeně předsedkyni výboru na adresu:

  Jablůnka ŽIJE!, z. s.
  paní Ilona Uhříková
  Jablůnka č. p. 461
  Jablůnka nad Bečvou
  7 5 6 2 3

  Podotýkám, že na anonymy neodpovídáme. Dotaz musí mít přesnou identifikaci žadatatele/ů (jméno, příjmení, bydliště, podpis).

  Samozřejmě, že takto položený dotaz je možno i veřejně publikovat. Stejným způsobem pak rádi odpovíme.

  S pozdravem za Jablůnka ŽIJE!, z. s.
  Mgr. M. Tomešek

  P. S.: Nerozumím tomu, proč byl originál dotazu předán na OÚ; nemáme potřebu se skrývat jako „bezdomovci“ (rozuměj: mít trvalý pobyt na OÚ ze zištných důvodů). MT

  • Vážený pane Tomešku,
   včil opravdu nevím co vám na obyčejných dotazoch chybí? Sú tam podpisy občanů? Sú. Tak co byste z teho chtěl dělat za proces? Že by vás osvítil inkvizitor Boblig z Edelstadtu, jak v tem Kladivu na čarodějnice? To sa mně cosi nezdá. Nebo budú účastníci vyvrhnutí z občanského života a budete bojovať za jejich pohřbení za plotem hřbitova? Šak sa mně to nezdá tak zavrženihodné. O nejakej adrese spolka tady doposaváď nebyla ani zmínka, natož o nejakém přednostovi. Stanovy slibujete od srpna loňského roka a ty su takej důležité, gdyž by sa negdo rozhodoval vstúpiť do vašeho spolka. A gde sa scházá ten spolek snáď není předmětem utajovaných skutečností, jak často používáte v hodnocení charakteru iných ľudí. Tož pro to sa to dalo na obec, abyste do teho mohli nasísať, gdyž adresa známá nebyla. Tož si to tam vyzvedněte a odešlete na tu zveřejněnú adresu a možete to mněť aj doporučeno, gdyž vám emailová pošta do vašich schránek nestačí. Ale včil si spomínám, že ste dycky usilovali o moderné elektronické informácije. Že by to bylo včil zasej inačí?.
   Zdraví neanonymní strýc Matúškú

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.