11 Bře

Zápis z porady Sportovně – kulturní komise 4. 3. 2015

Porada členů Sportovně – kulturní komise obce Jablůnka se uskutečnila za účasti 20 zástupců obecních organizací, spolků a zájmových sdružení s tímto programem:

 1. Příprava vydání Zpravodaje – příspěvky jednotlivých organizací a spolků:
  Do dubnového Zpravodaje připravují články: Zd.Mrlina, Jana Brinčeková, ZŠ Jablůnka, Otakar Rott, Zd.Matoušek, Marta Mrlinová a Petr Brinček. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do 31. 3. 2015. Kromě toho by se ve Zpravodaji měla objevit pozvánka na shromáždění občanů Jablůnky k 70. výročí konce 2. sv. války, informace o zájezdu na zahradnické trhy Flora Olomouc, o připravovaných oslavách výročí Jablůnky, inzeráty a dotazník související s přípravou plánu rozvoje naší obce
 2. Kalendář akcí na rok 2015:
  Bude zveřejněn na webových stránkách a průběžně doplňován
 3. Příprava akcí většího rozsahu:
  • 70. výročí konce 2. světové války a osvobození obce – vzpomínka proběhne 5. 5. 2015 v 17 h, věříme, že letos za větší účasti občanů (informace formou pozvánky ve Zpravodaji, hlášení obecního rozhlasu, příp. plakátky)
  • oslavy 510 let od první písemné zmínky o obci Jablůnka a 120 let od založení hasičského sboru: v první polovině června by se měla uskutečnit sportovní utkání družstev z jednotlivých částí obce ve volejbalu a fotbalu (o organizační zajištění bychom požádali oddíl volejbalu TJ Spartak a FK Jablůnka); vlastní oslavy začnou v odpoledních hodinách 27. 6. 2015 slavnostním průvodem s hasičskou technikou, následovat bude program na výletišti – k tanci a poslechu zahraje pravděpodobně cimbálová muzika a poté dechová hudba
 4. Plán rozvoje obce:
  Tento plán začal vznikat ve spolupráci s MAS Střední Vsetínsko a je nezbytnou součástí žádostí o finanční dotace určitého zaměření. Nejdůležitější jeho částí je zjištění (formou dotazníků ve Zpravodaji, veřejná projednávání plánu rozvoje), co občané obce vnímají na současném stavu jako dobré a co by se mělo zlepšit. Od toho se pak bude odvíjet tvorba plánu a jeho postupná realizace
 5. Diskuze:
  • Na webových stránkách obce se objeví přehled spolků a organizací v Jablůnce.
  • Ve vsi chybí klidnější zóny pro odpočinek s lavičkami – prostor pro návrhy občanů na zlepšení života v Jablůnce bude v chystaných dotaznících pro občany.
  • V Jablůnce je mnoho umělecky založených a tvůrčích lidí, bylo by dobré uspořádat výstavu jejich tvorby, třeba k příležitosti výročí obce.
 6. Závěr:
  Příští komise se uskuteční 13. 5. 2015 v 16 h; na komisi projednáme stav práce na plánu rozvoje obce, návrhy na osobnosti obce a přípravy oslav výročí obce vč. jejich sportovní části.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.