10 Led

Zastupitelstvo – Leden 2015

Pomalu se nám to blíží a čeká nás další jednání zastupitelstva, které se uskuteční 21. ledna 2015 v 17:00 v budově OÚ. K tomuto zastupitelstvu jsme společně zaslali body k projednání. Tyto body si můžete přečíst níže. Zároveň doplníme ostatní body jednání, až budou známy a uveřejněny na stránkách obce. To bude zajisté jako vždy 7 dní před setkáním zastupitelstva, což je mezní termín a znemožňuje tak body doplňovat nebo připomínkovat – škoda.

Strategický plán rozvoje obce

Na stránkách www.jablunka.cz se objevují informace o akcích investičního charakteru. Pokud existují akce, které se budou uskutečňovat, prosíme o seznámení zastupitelů s těmito akcemi a zanesení do strategického plánu obce. S tímto plánem bychom se rádi seznámili. Důvodovou zprávu zašle Mgr. Drlík.

Tělocvična, TJ Spartak – informace o průběhu jednání

Proběhlo jednání zástupců OÚ Jablůnka a TJ Spartak Jablůnka, kde se dohodly další postupy ohledně rekonstrukce tělocvičny. Účast na zastupitelstvu přislíbil J. Bartoň a vyjádřit by se měl také pan starosta.

Bioodpad

 • vyhláška platná od 1.1.2015 nařizuje třídění bioodpadu od 1.dubna do 31.řijna, dále nařizuje třídit kov, papír, sklo, plasty – celoročně
 • Biotour 2015 – seminář seznámí starosty s možností čerpání dotací z programu OPŽP – první výzvy budou v březnu 2015 – vzít v úvahu možnost dotace na rekonstrukci/rozšíření sběrného dvora
   • Možnost recyklace tuků – existují firmy, které je vykupují
   • Sběr kovového odpadu – další zisk pro obec
 • Nový návrh vyhlášky o odpadech – zasíláme v příloze
 • Informace občanům co je a co není bioodpad – možnosti využití – kompost
 • Možnost zřízení obecní kompostárny – prodej kompostu, vlastní využití
 • Pro občany kompostovatelné sáčky

Dostavba chodníků (směr k nádraží)

 • viz. bod 6) obnova odpadkových košů

Osvětlení nad přechody pro chodce

 • viz. bod 6) obnova odpadkových košů

Obnova odpadkových košů v obci

 • Odpakové koše (v současnosti kovové tyčky s obručí) by rozhodně zasloužily rekonstrukci.
 • Možnosti financování MPMR – do 16.2.2015 – dotační titul č. 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
  • Žadatel doručí Žádost o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných příloh ve lhůtě stanovené výzvou pro podávání žádostí do podatelny MMR a zároveň vloží naskenované přílohy k elektronickému formuláři žádosti o dotaci na www3.mmr.cz/zad

Pumptrack

Pumptrackmodulární pumptrack

 • Zvážit možnost zřídit za Obecním úřadem pumptrack – populární atrakce pro děti, dospívající a všechny co rádi jezdí na kole. Pumptrack je bikové hřiště pro všechny, kteří si chtějí zlepšit svoje jízdní dovednosti. Pumptrack je uzavřený okruh, který je možné projíždět bez šlapání. Skládá se z vlnek a klopených zatáček, na kterých lze „pumpováním“ udržovat a zvyšovat rychlost. Cyklisté, kteří dobře ovládají svoje kolo, mají větší požitek z jízdy a zároveň je jejich jízda bezpečnější. Jsou schopni reagovat i na nečekaných situace, což je při jízdě v terénu dobré nejen pro ně, ale i pro jejich okolí.
 • Pumptrack je mobilní !!! Nemusí být na místě postavený napořád.
 • Možnost financování MPMR – do 12.2.2015 – 16:00
  dotační titul: 1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras a stezek (Např. výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras – dopravní hřiště, cyklotrail, bikepark, skatepark aj.
 • Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl uznatelných nákladů projektu. Pro oblasti podpory 1) – 3) je stanovena min. výše celkových nákladů projektu na 250 000 Kč, max. pak 5 mil. Kč.
 • http://dotacni-noviny.cz/otevren-narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu/
 • Prodejce / výrobce pumptracku např. zde: http://www.bikeparkitect.com

Transparentní hospodaření obce

 • Povinnost zveřejňovat smlouvy a výsledky VZ (veřejné zakázky), které obec uzavírá bez ohledu na velikost zakázky – nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu.
 • Rychlý nástin problematiky:
  • databáze realizovaných veřejných zakázek – +2 účastníci VZ s vysoutěženou výslednou částkou – chronologicky dle datumu zahájení (obsahuje i datum podpisu smlouvy)
  • ke každé veřejné zakázce bude existovat protokol hodnotící komise
  • zveřejňovat se budou i smlouvy, které nebyly předmětem VZ, ale svým rozsahem nebo působností zasahují do fungování obce – např. dohody o vykonané práci nad určitý finanční limit za osobu.
  • př.
Datum vypsání Datum podpisu smlouvy / termín dokončení Projekt Název / Jméno subjektu Cena Smlouva Protokol hodnotící komise
1.1.2015 20.2.2015 / 20.8.2015 Oprava školní kuchyně 111 s.r.o.
222 a.s.
333 spol. s r.o.
230 000 Kč pdf pdf
8.1.2015 25.2.2015 / 22.5.2015 Rekonstrukce střechy – hasičárna 111 s.r.o.
222 a.s.
333 spol. s r.o.
950 000 Kč pdf pdf
 • U zakázek preferovat otevřené výběrové řízení a ne zjednodušené řízení, které je odborníky označováno za nejvíce korupční a k transparentnosti nepřispívající!
 • Využívat „profil zadavatele“ u všech zakázek, na které obec vypisuje výběrové řízení, aby došlo ke snížení nákladů na projekty. Ideální vzor jsou Kateřinice, Mikulůvka, …
 • Veřejná interní pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, které budou obsahovat zejména:
  • jasně stanovená částka, od které platí tyto pravidla a do které jsou zakázky považovány za nepatrné veřejné zakázky
  • termíny zveřejnění VZ
  • kde se bude informace o VZ zobrazovat – web obce, na profilu zadavatele
  • preferovaný druh řízení
  • způsob otevírání obálek – obálková komise
  • hodnotící komise – stavební práce (stavební komise), služby (finanční komise)
  • stanovená kriteria výběru
  • vlastní výběr provede starosta na základě doporučení komise
  • zadávací dokumentace v kompetenci starosty dle zákona o veřejných zakázkách
  • více v dokumentu „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ – příloha – musí se upravit
 • jedná se o nástin a úvod do problematiky transparentního hospodaření … je třeba připomenout, že všechny strany to měly ve volebním programu

Samozřejmě počítáme s dořešením nového jednacího řádu.

Aktualizace 13.1.2015

Program jednání OZ na měsíc leden

1. Zahájení zasedání.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Seznámení OZ s programem zasedání – změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení.
4. Kontrola plnění usnesení 4. OZ
5. Schválení zpracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken na bytovém domě čp.615.
6. Spoluúčast obce na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy sokolovny Jablůnka.
7. Schválení zpracování projektové dokumentace na opravu budovy Smuteční síně (střecha a odvodnění).
8. Žádost ZŠ Jablůnka o schválení odpisového plánu na rok 2015.
9. Dodatek č.1 ke zřizovací listině školské rady ZŠ Jablůnka, příspěvkové organizace.
10. Žádost MŠ Jablůnka o schválení odpisového plánu na rok 2015.
11. Žádost Českého rybářského svazu Vsetín o finanční příspěvek
12. Oprava drobných provozoven.
13. Strategický plán rozvoje obce Jablůnka.
14. Tělocvična TJ Spartak,informace o průběhu jednání.
15. Biodpad.
16. Dostavba chodníků (směr k nádraží).
17. Osvětlení nad přechody pro chodce.
18. Obnova odpadkových košů v obci.
19. Pumtrack.
20. Transparentní hospodaření obce.
21. Jednací řád zastupitelstva obce Jablůnka.
22. Diskuse

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.