14 Lis

Zodpovědný zastupitel

Vážení spoluobčané,

po obci kolují řeči o rozdělení na dva či více táborů, o vítězích a poražených. Myslím, že všechno jsou jen silná slova  a teprve čas ukáže, kdo je vítěz a kdo poražený a jestli je to vůbec výhra sedět v zastupitelstvu či na starostovské židli. S ohledem na nový občanský zákoník, zejména pak  § 159 odst. 1 NOZ (Nový Občanský Zákoník)* si myslím, že práce VŠECH zastupitelů bude velmi obtížná, a to břímě, které si na svá bedra složením slibu naložili je obrovské. Dopřejme jim proto klid na práci, snažme se jim případně pomoci, když už jsme si je do toho zastupitelstva zvolili, minimálně tím, že je nebudeme urážet a vinit z bojkotu, jak již někteří s horkou hlavou činí.

Na druhou stranu, ale nebuďme lhostejní k dění v obci. I když jsou teď vody trochu rozčeřené, což je asi normální a děje se tak téměř v každé obci či městě po volbách, je jistě pozitivní, že nám budoucnost naší obce není lhostejná! Všímejme si dění kolem nás, dávejme našim zastupitelům podněty k projednání, účastněme se v hojném počtu zasedání zastupitelstva, ať máme informace z první ruky a nešíříme pak po obci bludy. Zkusme se na věc dívat pozitivně a respektujme zákon.

Přeji všem členům zastupitelstva hodně úspěchů a chuť do práce a všem občanům pozitivní přístup k věci a maximální možnou objektivitu.

Na závěr bych chtěla podotknout, že sdružení Jablůnka žije není politická strana, ale sdružení NEZÁVISLÝCH kandidátů!

Osobně si myslím, že politika by do voleb do obecního zastupitelstva neměla vstupovat vůbec, měla by existovat pouze jedna kandidátka – jmenovitý seznam všech kandidátů, což je nejtransparentnější způsob, kdy je jednoznačné, koho občané v zastupitelstvu chtějí. Politiku nechme těm větším rybám do parlamentu. A kdo ví, třeba se taková kandidátky jednou dočkáme.

Helena Palátová

* Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti občanský zákoník, kterým je rekodifikováno soukromé právo v České republice. V rámci doprovodné legislativy byl přijat zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Nový občanský zákoník na základě těchto změn přináší pro rozhodování zastupitelstva města významné změny. Mimo jiné jednoznačně zesiluje míru odpovědnosti člena kolektivního orgánu.

V § 159 odst. 1 NOZ stanoví: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Nové je upravena v § 159 odst. 3 NOZ i náhrada škody: „Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Právní komentář:
Nový občanský zákoník tak členy kolektivního orgánu města staví prakticky na úroveň statutárních orgánů obchodních korporací, alespoň co do jejich odpovědnosti; míře odpovědnosti však neodpovídá zejména výše odměny za výkon funkce. Zákonem nově konstruovaná míra odpovědnosti, kterou nelze omezit, tak současně členům ZMP i RMP přináší také povinnost nést negativní důsledky svého rozhodování (včetně majetkových důsledků).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.