Fórum

Etická diskuse

  • Vyvaruji se osobních útoků. Tím není dotčeno právo na kritiku, která má být jasná a otevřená.
  • Vyvaruji se vulgarismů a jiných nevhodně formulovaných vyjádření, které by se mohly dotknout citů a cti dotčených lidí.

Cílem tohoto fóra je získat podněty pro řešení problémů a k další práci našeho sdružení.