O nás

Cílem sdružení Jablůnka ŽIJE!  je reagovat na současné potřeby a zájmy obyvatel obce Jablůnka. Jedna z možností, jak tyto cíle realizovat bez politické příslušnosti, je kandidovat do obecního zastupitelstva jako sdružení nezávislých kandidátů. Druhá možnost je založit spolek (dříve OS – občanské sdružení) a podávat podněty na současné a budoucí vedení obce.

Naše sdružení nese název Jablůnka ŽIJE!

Chceme, aby Jablůnka byla živou a aktivní obcí nabízející podmínky ke kvalitnímu životu všem občanům, od dětí po seniory.

Chcete nás podpořit a zajímají vás naše aktivity? Kdykoliv nás kontaktujte a přijďte na naši schůzku, kde se dozvíte více o našich plánech.

Našim cílem je hledat řešení aneb jak pravil klasik:

Nikdy neříkej nejde to, protože se vždycky najde někdo komu to půjde.

42 thoughts on “O nás

 1. Výborně snad konečně nějaká změna v mdlé Jablůnce. Volební program OK, ale možná méně někdy znamená více. Začal bych transparentností hospodaření obce a bezpečností, to je základ rozvoje každé obce. Máte u mě hlas.

 2. Díky za podporu.
  Transparentnost je rozhodně na programu dne. Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 — 2020 navrhuje optimalizaci uzavíráni veřejnoprávních smluv za účelem zpřehlednění výkonu veřejné správy v území, s cílem zajistit transparentnost systému veřejnoprávních smluv z pohledu občana.
  Na „bezpečnost“ jsou v současnosti již čerpány peníze ze státního rozpočtu. Jak jsou vynakládány bohužel není v současnosti otázka na nás. (přesněji jsou čerpány peníze na řešení přestupkových řízení).

  • Pěkná věta ogare: „Strategický rámec rozvoje veřejné správy…navrhuje optimalizaci uzavírání smluv, za účelem zpřehlednění výkonu… s cílem zajistit transparentnost… a to vše z pohledu občana.“ To je jako v „básnících“.Několik přídavných jmen, vhodně doplňující cízí podstatná jména a všecko pěkně zamíšané. To bych rád věděl, esli aspoň ty víš co tu planceš, protože občan-volič z teho musí byť tumpachový. Že bys to opsál od nekerého chytráka ve sněmovni? To by pak odpovídalo. Dlúhé súvětí a nakonec „PŠOUK“ a je to venku. Co na tem, že nigdo nerozumí ničem. Vypadá to pěkně a takové múdré.

   • Přesně takto se nám vyjádřili v dopise. Při sestavování programu jsme se zajímali o to, aby jsme neslibovali nesplnitelné. Já to chápu tak, že stát připravuje transparentní řešení, kde hospodaření pochopí i člověk účetnictví a systému veřejných zakázek neznalý.

 3. Znovu bych sa chtěl optať hlavného politologa tehoto spolka, gdy budú zveřejněné stanový, ať sa može do nich nasísnúť. Ogare Brinčekú.

 4. A zrovna sa chcu optať, kompetentných luďí z tehoto spolka, jako občan tejto dědiny, esli povjeřili cuzí právní kancelář k vyžádání informací o platoch a výbjerových řízeních, spadajúcích do púsobnosti obecního zastupitelstva, za období posledných 15 rokú. Moc by mňa to zaujímalo, esli volili túto cestu, gdyž majú čtyři zastupitele, keří tam lapijá a možú sa, gdy sa jim za chce, v týchto informacijách rýpať a vyžádať si jich rovno. Esli sú schopní sa k temu aspoň odpovídajúcú formú přihlásiť nebo je to lidová tvořivosť vaši pracovitej členky, paní Palátovej?

  • Víte víc než já! Sice mi nějak uniklo, že jste tiskovým mluvčím OU, každopádně budeme rádi, když budete občany o dění na OU informovat!

   • Tož mluvčím obecního úřad namúdušu nejsu. Informace sa doslýchám z kulturního zařízení, (putyky), keré nespadá pod sportovně kulturní komisiju strýca Drlíkového. Elektronické a telofonné kontakty na vás nemám, pokud máte vy možete mňa kontaktovať. Na stanovy sem sa už v minulosti dotazovál a odpověď=0, tož sem to tam přidal a neviděl sem v tem žádnú záminku, kerú tam vidíte vy. Vy sa neocitáte túto diskusijú na OU, protože vaši členovja tam sú už nekolik měsícú od voleb. Možná ste si teho doposaváď nevšimla.
    Zajímá mňa, esli majú s túto obstrukcijú neco společného a nic sem sa konkrétného nedovjeděl. Nic iného to takej néjní a patří sa o tem informovať, gdyž negdo tady opruzuje s takovým rozsáhlým dotazem, před koncem roka a eště než dotazovaný otevře hubu, tož už sa aj vyhrožuje postihem.
    Jak tady ogar Brinčekú o kúsek níž poznamenal, može sa gdokolvěk se zastupitelú na požadované informacije podívať přímo, občané na požádání. Nebrala mně to hlava, jak by takovú hovadinu mohl nachystať negdo ze zastupitelú, proto sa na to ptám.
    Nedostal sem uspokojivú odpověď. Gdyž neco vymyslím, tak sa k temu aj přihlásím nebo to odmítnu a netočím kolem teho jak kocúr kolem horkej polévky. V sekci „O nás“ sa oháňáte transparentním zadáváním zakázek a zpřehledněním výkonu veřejné zprávy, keré ste opsali z nejakých vládních materiálú, tož sem ten dotaz přiřadil asi správno, či né?
    Pokavál je toto vaša představa práce na obecním zastupitelstvě, okopávať kotníky starostovi, při každej možnej příležitosti, tož konstatuju, že na to máte právo. Ale potem sa k temu aj přihlaste a nemějte plnú hubu řečí o konstruktivných postojoch. A jestli to není akcija od vás, tož to řeknite na plnú hubu a já sa vám k temu omluvím. Ale včíl už hodně pochubuju o nejakých čistých úmysloch, tož třeba sa možu mýliť tak, jak sem sa mýlil, gdyž ste sa dožúvali o tem platě pro místostarostu, na kerý má zákonný nárok a já sem ho o jednu výplatu, svojím postojom nenávratně připravil.
    Nedovedu si představiť strýca Drlíkového, jak by sa nechal připraviť o nejakú stovku, kerú by mu mjelo schváliť zastupitelstvo. Ten by řádil, jak tyfus ve středovjeku.
    A eště k temu co sa može psať a nemože na tyto stranky. Naštěstí o tem nerozhodujete vy paní Palátová. Cenzúra byla zrušená v roce 1989, tak to zkúste vzíť jako výměnu názorú. Plácáte tu takej negdy nesmysly a prezentujete tady akcije, keré pořádá negdo iný a nebo taháte politiku na školní prostory. O tem vašem transparentním účtě vedeném na jméno nejakého člena či nečlena spolka sem sa už zmiňovál. A že je tady plno dřístú, keré nejsú ode mňa, o tem sa už takej nebudu rozepisovať.
    Ale až budete chtěť posílať do názorú enem zdravice, jak to šecko dobře děláte, tož dajte vjeděť.

    • Paní Palátová, mám pro Vás návrh, jak uspořit téměř 660 000Kč z obecních peněz. Budu počítat jako Vy. 5 zastupitelů s platem 1420 Kč + 4zastupitelé – předsedové komisí 1660 Kč x 12 x 4 a už jsme na této částce. Vím ale, že si platy v maximální výši zastupitelé bez problémů schválili a ani je nenapadlo se jich vzdát jako např. v Pržně. Nejsem ale z těch, co by jim těch pár korun záviděl, naopak budiž jim přáno. Jen je to reakce na Vaše počty na Fóru Jablůnka. Pokud tedy požadujete ( jako občan) aby místostarosta pracoval 8h, pak je to plný úvazek a náležel by mu také vyšší plat- tudíž nevím jak by se dosáhlo úspory. Jen by mne zajímalo, zda by Vás tak rozčiloval plat místostarosty, pokud by tuto funkci zastával někdo z Vašeho sdružení např. pp.Drlík či Tomešek. A co se týká starosty – možná máte jiné informace než jsem se dozvěděl nahlédnutím do Zákona o obcích, ale pochopil jsem, že místostarosta stojí na stejné úrovni a má stejné pravomoce jako starosta. Zvolilo ho zastupitelstvo – tudíž se zodpovídá a kontrola jeho práce přísluší zastupitelstvu. A pokud je mi známo, tak se to na zastupitelstvu nejednou řešilo. S jakým výsledkem, je bohužel jiná. Nemyslím si však, že má starosta pravomoc udělovat nějaké sankce místostarostovi. Je ale zarážející, že tu žádáte hlavu starosty za to, že povinnosti si neplnil místostarosta. To Vám přijde normální? Je to snad tím, že je p.Kochwasser Váš sympatizant či jak používá sdružení JŽ – Váš přeběhlík či bezpáteřní?
     Nevím, co Vám p.Hajný udělal, že proti němu pořád štvete. Možná byste to tu mohla ventilovat ( i když to bude soukromá věc), aspoň nám bude jasno odkud vítr vane. Nebo jste tisková mluvčí Vašeho spolku a máte na pasekách dlouhou chvíli a takto si krátíte čas?
     Hezký den nejen Vám M.

     • Martine,

      na rozdíl od Vás jsem byla na posledním zastupitelstvu obce,kde se diskutovaný plat/odměna pro místostarostu projednával. Nejen,že nebyly stanovené kompetence/ náplň práce pro neuvolněného místostarostu,ale sám starosta prohlásil,že místostarosta Mrlina bude mít „jen“ půlku povinností,co měl bývalý uvolněný místostarosta a tudíž dostane půlku platu/odměny. Tato půlka momentálně představuje 24.600,- Kč,což je při polovině pracovní náplně a tedy přirozeně poloviční pracovní době, v průměru, zaokrouhleno nahoru, 80 hod./měsíčně, což při navrhovaném platu činí 300,-Kč/hod. !!! Odvoláváte se na Pržno,proto doporučuji si zjistit,kolik má neuvolněný místostarosta měsíční odměnu za výkon funkce = je to 2.500,-Kč!!!!!!!! Tedy téměř 10x méně… Příjde Vám to přiměřené a morální!? Jediným smysluplným řešením je funkce uvolněného místostarosty s platem podle nařízení vlády…to je nejprůhlednější řešení!!

     • Vážený pane Martine, na téma platu neuvolněného místostarosty jsem přispěla do diskuze, která probíhá na Fóru Jablůnka, tudíž nechápu, proč mi k tomuto tématu odpovídáte zde. Na zmiňovaném fóru jsme všichni diskutující souhlasily, že budeme vystupovat pod svou pravou identitou at´ vzájemně víme s kým máme tu čest. Ze zásady tedy nebudu na váš anonymní komentář nijak reagovat, za svými názory si ovšem pevně stojím!
      Ještě bych chtěla dodat, že jsem obecně moc ráda, že tady takové anonymní hrdiny vašeho typu máme, jsou totiž živým důkazem, že na OU asi není vše tak jak by mělo. Obec která hospodaří transparentně a efektivně, nepotřebuje žádné strýce a anonymní pisatele a postaví se k situaci tak, že vše co lidem není jasné a mají pochybnosti zveřejní na svém webu, a tím debatám tohoto typu předejde.

  • Pane inženýre ještě bych Vás chtěla požádat, abyste příště pokud se budete chtít něco zeptat ohledně mé osoby mne kontaktoval telefonicky, mailem či osobně a neřešil to přes tyto stránky, které by měly mít obecný informační charakter a případně diskuzní k tématům zde uvedeným – tudíž v sekci „O nás“ mi přijde dost divné, že pod záminkou informací o stanovách se najednou ocitáme na OU!

 5. Osobně jsem nikoho nepověřil a kdykoliv sa v tom rýpať nemožu, protože pracuju a nemám na to tolik času kolik bych chtěl. Nicméně pokud z toho někdo udělá nějaký výstup a celé to zaplatí – všechna čest. V programu jsme měli i transparentnost – to s tím určitě souvisí, ale nevím o co jde.
  Pokud se nepletu, zastupitel se do těchto materiálů může podívat kdykoliv a občan o to může požádat a informace mu musí být podány. Pokud to někoho zajímá, v čem je problém?
  Výsledky a zadání výběrových řízení by měly být veřejné automaticky – jeden z bodů co chceme nadnést na zastupitelstvu. S veřejnýma platama nesouhlasím, ale informace jsou to taky veřejné. Nicméně každý se může přijít zeptat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím prakticky na vše co není v rozporu se zákonem. S tím musí člověk ve veřejné funkci počítat.
  Mně se taky nelíbí nynější kontrola na FÚ a nedělám z toho konspirace. Takový je život 😉

 6. 1) Nezpochybňuju tady právo na informacije. Ale neodpovídáš přímo na položenú otázku. Ptám sa, esli s tým vyrukoval negdo z vašeho spolka? Nebo s tým nemáte nic společného? Tož gdybys mohl v temto směru aj odpovjeděť. Přímo sem sa optal a byl bych rád za přímú a rovnú odpověď. To takej patří k tej transparentnosti.
  2) Gdy budú zveřejněné stanovy?

 7. 1) musím se zeptat, nevím … nicméně to nečtu sám a třeba někdo odpoví dřív než já s někým budu
  2) stanovy (spolek) musí schválit příslušný soud. dokud tomu tak nebude, zveřejňovat je nebudeme … můžu poslat pouze soukromě.

 8. Ale jděte paní Palátová. Co to tady plancete. Vaša transparentnosť končí u každého konkrétného dotazu. Gdyž sa negdo konkrétně na něco optá, mlžíté a neblafnete vúbec nic. A to sa týká jak vás, keří na tom zastupitelstvje sedíte jako trní, tak aj tých zastupitelú co sa schovávajú za právnické kanceláře. Vy Tady umíte vytáhnúť nejaké paragrafy a informacije od jiných, absolutno nepoměrných ukazatelú. To sa týče třeba platu místostarosty a srovnání s Pržnem nebo jinú nestejnú dědinú. Jináč na konkrétný dotaz blčíte šeci jak partyzáni ve 2. světovéj. Umíte akorát odstřelovať ze zákopú, protože jinak máte hústo v gaťách a máslo na hlavách. A to sa týká aj teho kadidáta na starostu, strýca Drlíkového co takej prezentuje povjetšinú názory z davu, a po vjetru, aby mu moc nefučalo do gsichta. Brinček k temu svojému milému a míromilovnému gsichtu přidá nejakú drobnú lež a eště trochu zabečí, jak husitská vdova a ono sa to ztratí v tem čase. Farář, to je ztracená kapitola. Ten, gdyž neco zavalí hlúpého, nemá ani páteř na omluvu. Myslím tu rovnú páteř o kerú často opjevuje a přitom sa mu ohýbá, jak hadovi v ráji. Plancete tady šeci co ste šecko védli, ale já si myslím, že neumíte vésť ani tu krávu za ocas, jak sa prvej na Valašsku pravilo. Nečuli ste nigdy nic o nejakej fair-play. A nebo čuli, ale ostali ste hlúpí. A co vám vadí na tem podpisu Martin? Dyť vy ste tady podepsaná jako Palátová a na FB zasej Kumbárová. Tož co platí? Kdo si dal za ty ména patřičné gsichty, tož temu rozumí, ale ostatný sú z teho tumpachoví. Tož tak.

 9. K výše dotazovanému bodu jsem Vám už svou odpověď dala, tak nevím proč se vztekáte. To že na Fórum Jablůnka komunikuji pod svým jménem za svobodna jsem tam vysvětlila (na FB nemám jiný profil). Co víc k vašim komentářům dodat – jen se navážíte do lidí a urážíte nás…..pádný argument žádný…..Čím víc budete takto kolem sebe kopat, tím víc je jasné jak moc stojíte o to, abychom se nedozvěděli pravdu jak to u nás na OU chodí. Je skvělé že Vás máme!

  • Pro paní Palátovou – a kde jsou Vaše pádné argumenty k tomu, že na OU není vše tak jak by mělo? Zatím jste žádné neuvedla. Jen samé narážky, napadání a pomluvy. Pokud Vás zajímá, jaký plat a jaké odměny za 14 let měl starosta, zeptejte se ho přímo. Žádný problém s tím určitě mít nebude. Nevím, jestli si uvědomujete, že Vaším podezíráním urážíte zase Vy jeho. Znovu se ptám, co Vám udělal? Omlouvám se, ale kvůli těmto debatám si FB zakládat nebudu, protože ho k životu nepotřebuji.

   • Helena Palátová says:
    8.12.2014 at 14:09

    Ještě bych chtěla dodat, že jsem obecně moc ráda, že tady takové anonymní hrdiny vašeho typu máme, jsou totiž živým důkazem, že na OU asi není vše tak jak by mělo. Obec která hospodaří transparentně a efektivně, nepotřebuje žádné strýce a anonymní pisatele a postaví se k situaci tak, že vše co lidem není jasné a mají pochybnosti zveřejní na svém webu, a tím debatám tohoto typu předejde.

    Tak mám dojem,že tady někdo nechápe psaný text anonymní Martine…
    cituji :“na OÚ ASI(!!!) není vše tak jak by mělo…

    Ale celou debatu,včetně urážek a invektiv rozpoutal ing.Matoušek a já mu tímto děkuji,že jsme v obraze…

    Apropos…tahle,stejně jako jiné stránky na všech webech,mají široký dosah,takže pokud si někdo vyžádal informace po obecním úřadu. Může to být naprosto kdokoliv.Proto by bylo slušné zdržet se předčasných závěrů.

    • Hani děkuji! Pán asi to ASI nějak, přehlédl! Ale my co na zastupitelstva chodíme a vidíme, že platný jednací řád je mnohými ignorován, podklady k projednání platu místostarosty a důvodovou zprávu k tomuto bodu se nikdo neobtěžuje zastupitelům předem zaslat, kompetence místostarosty nejsou nikde zveřejněny předem než se o odměně začne jednat, opravdu máme důvod si myslet, že ASI není vše tak jak má. Škoda, že se pán opět nepodepsal….ASI nepochopil ani slovo ANONYMNÍ 🙂

 10. Paní Plátovej
  Zatým sa eště nevztekám i gdyž by bylo proč. Gde ste odpověděla na otázku dopisu z právnickej kanceláře? Něco mně uniklo? Je negde kategorické ne nebo ano? Našel jsem enem všeobecné a nic neříkajucé plky.
  Tož k jakým strýc Matúškú je důkazem, že sa na obci hospodaří netransparentně? To by mňa moc zaujímalo. Máte přecaj povinnost podať trestní oznámení, pokaváď máte takové jasné důkazy.
  Že bych sa třebas zaslúžil o rozbití cesty k vám na Kobylu? Zatým o tem nevím nic. Nemosíte sa schovávať za právnické kanceláře.
  A takej bych sa chtěl zeptať, gde sú nejaké urážky ode mňa? Že ste tady tři dni aj z cestú a mudrujete, je pravda.
  Tož gdo vám nejak brání v tej vašej pravdě? Negdo vám odmítl nejakú informáciju vydať z obce?? Vy enem něco chcete mermomocí najíť, ale sami nevíte co, proto zadáváte takové rozsáhlé požadavky a schováváte sa cuzí záda. Možná sa řídíte podľa hesla: „Podľa sebe súdím tebe.“ Možná ste sa poučili v históriji 50.let. „Gdyž není nepřítel, tož ho vytvoříme.“
  A včil k tým vašim plkom, keré nazýváte volebný program:
  -Jedná se o lidi, kteří pro naši obec něco dělají nebo udělali.
  Tož co ste takového pro obec konkrétně vykonali?
  -Věříme, že dělat práce podle projektu lze. Nyní se to tak bohužel neděje.
  Keré práce sa dělajú bez projektú?
  -Podpora neziskových organizací v obci.
  Tož keré ste nejak podpořili dovčilšku, nebo ste nekomu přispjéli nejakú pjetikorunú?
  -Řádné splácení dlouhodobých závazků obce.
  Keré závazky sa řádně nesplácaly, okrem nekerých vašich osobních?
  -Zákaz podomního prodeje.
  Co ste pro to udělali nebo uděláte?
  -Klidný provoz ubytoven.
  Co v temto bodě máte nachystané, okrem teho, že ste sa šeci vykrúcali na obecním zastupitelstvě , žížaly po dešti?
  -Podpora volnočasových aktivit dětí a seniorů.
  Keré ty seniorské ste podpořili a čím?
  -Funkční kontrolní mechanismy – výchozí a pravidelné audity
  Víme že v této oblasti to dost vázne.
  Tož keré povinné audity sa neuskutečnili a keré vázly, okrem vašich, co máte v lebaňách?
  -Omezení konzumace alkoholu na veřejnosti.
  Tož co ste tady udělali múdrého?
  -Revitalizace sportovišť a sportovních zařízení.
  Kromě možného příspěvka do bezedného Spartaka, ve výši třeba několika desítek tisíc, keré sa prý nemosijá nijak zdúvodňovať,, podľa strýca Drlíkového a proto sa aj možú vydať.
  A včil eště k temu jednacímu řádu, kerý tady spomínáte tak usilovno.
  Starosta možná neumí tak dobře vládnúť jednacím řádem. Myslel si, že gdyž sa neco řekne, tož to aj platí. Prvej to asi nebylo tak potřeba, protože tam seděli ľudé, keří sa chtěli domluviť. Vy byste sice možná jednali dľa jednacího řádu, i gdyž si o tem dovolím pochybovať, vzhledem k vašim dosavadným komediálním výstupom, ale už vůbec sa nedomnívám, že by byla nejaká rozumná práca pro dědinu udělaná. A o vašich vedúcích schopnostech naopak nepochybuju vůbec, jedným slovem „havárka“. Jakú tu partiju ste to šeci védli? Tož tak.

 11. Nejsem z Jablůnky. Tyto stránky jsem dnes objevil a žasnu nad tím, co zde čtu…

  V prvé řadě nad tím, že máte v Jablůnce starostu už začínajícího 4 volební období a on nezná jednací řád! Neuvěřitelné. (cituji zde místního komentátora: : „Starosta možná neumí tak dobře vládnúť jednacím řádem“) Vážení Jablůnčané, uvědomujete si, ve světle toho, jak jsou dnes obecní zastupitelstva a jejich činnost a usnesení kontrolována (a stíhána) i ze strany orgánů trestních, že toto je tedy docela o ústa?! …. Protože pokud se prokáže, ze zastupitelstva neprobihala v souladu s platným jednacím řádem (což není těžké, jelikož se usnesení a podklady pro jednání zastupitelstva i důvodové zprávy musí ze zákona 5 let archivovat), tak tato usnesení lze považovat za neplatné a pro obec to může mít naprosto fatální důsledky.
  ??? … To, že byl někdo takový (míním p. starostu) zvolen, je zvláštní.
  V druhé řadě žasnu (a směju se) nad tím, že tam máte také svého trolla diskuze/opravuji všech diskuzí – ten strýc Matúškú, to je tedy zase profipodsírač….Takoví lidé nemohou v žádné diskuzi asi chybět. Jen se divím, že – jestliže jej znáte – jakože asi ano – tak že si ty jeho řeči necháte líbit. Vždyť je to urážka za urážkou na všechny, kdo smýšlejí jinak, než on. Účel je i nám nezainteresovaným jasný – strýc nekope dozajista sám za sebe. Nebo ano a má nějaké želízko v ohni?
  Nasadil masku „valašský lidový vyprávěč “ a domnívá se, že mu to bude procházet do nekonečna.
  Jen bych chtěl podotknout – že všeho dočasu, strýcu…

 12. Pro teho Trola Pavla H.
  Jak tady píšeš, tož nejsi z Jablůnky a proto o tem víš prd. Možeš si samozřejmo tady dřístať, ta jak já, ale na to, abys mohl vypúšťat nejaké múdra, by sas v prvej řadě mosel seznámiť ze situácijú. A to očovidno seznámený nejsi. Že sem ti nepad zrovna do oka mňa mrzí, ale to je tak šecko, co možu k temu dodať. Pokavál si z týchto komentářú vydedukovál, že starosta nejednal dľa platných zákonú, tož to mňa moc mrzí, protože to mňa ani ve škaredém sně nenapadlo. Ale móže to byť moja neobratnosť v tem vyjádření. Nejsu dokonalý, jako toť tí,z teho spolka, co pojedli teho hada pro kráĺa a včil rozumjá každej zvířecí řeči.
  Ináč ten strýc Matúškú přišel až po tem podsírání. To enem, abys vjeděl, že nebyl příčina, ale dúsledek. Ale myslím si, že ti to nebude moc platné, protože stejně temu rozumíš, jak porodní baba turbíně, takže z tej mojej huby sa to k tým tvojím ústám možná dostane, ale mozek leží dál. Tož esli možu enem skromno a nezištno poradiť, seznam sa ze situácijú na obúch stranách barikády a potem mudruj. Ale poslechnúť mňa nemosíš. V tem je ten rozdíl chápaní demokracije mezi náma dvuma.
  Gdo si myslíš, že teho starostu ty čtyři volebné období volil? Domníváš sa, že si dovézl nejaké voliče, keří sa tu na krátkú dobu a za mírný poplatek přihlásili? Enem ťa potěším, že strýc Matúškú to nebýl. Ale su rád, že je ti známý účel tých mojích komentářú. Paní Palátová to takej chytro odhalila o něco vyšej. Tož mňa by to tak trefno nenapadlo. Je viďeť, že budeš moc múdrá hlava, gdyž to poznáš toť z tých dřístú. Ani sa nemosíš seznamovať s podstatú teho probléma. Tož ťa eště jednúc velice moc zdravím.Nemjel bys ty svoje schopnosti nechať tak zbúhdarma ležať. Kandiduj negde, móžeš aj u nás v budúcém období, gdyž sa přihlásíš nebo neco kúpíš v dědině. Protože, jak tady píšeš vyšej: v každej dědině sa najde takový strýc, ale tak múdrych ľudí jak ty, tam naisto chybí.

 13. Paní Palátová a Klimková,
  ASI opravdu nechápu o co Vám jde, ASI stejně přímou odpověď nedostanu stejně jako strýc Matoušek, ASI jsem udělal chybu, že jsem se vůbec do této zbytečné debaty pouštěl.
  Poslední otázka (vlastně dvě, ať mě zase nachytáte za slovo) – i když ASI zbytečná. Kolik zastupitelů je v OZ za stranu JŽ? Mám ten dojem, že Vy jste zvoleny nebyly. Tak proč se tady do OÚ navážíte stále Vy a ne ti, co tam sedí?

  Apropos… žasnu, jak dychtí široká veřejnost v ČR po informacích o tom, jak pracuje náš OÚ a právníky z Horní Dolné či odkud zajímá ASI i to, v kolik hodin chodí spát, či vstává vedení obce!
  Naposledy zdraví a klidné Vánoce lidem dobré vůle přeje Martin ASI????

 14. Vážený statečný Martine,ze mně známé IP adresy,

  jsem občan Jablůnky,daňový poplatník a mým jediným právem skutečně NENÍ jedenkrát za čtyři roky vhodit pouze volební lístek a pak se již o nic nezajímat. I když by to některým skupinám zcela jistě a nepokrytě vyhovovalo.
  V současné době,nejen v Jablůnce,ale na mnoha jiných místech v ČR,se občané začínají hlasitě a naprosto legitimně zajímat o veřejné dění,protože stávající chod státu na všech úrovních jim přestává vyhovovat a samozřejmě se dotazují!! Využívám proto jen svého nepopiratelného a nezadatelného práva a účastním se zasedání zastupitelstva,které mám právo komentovat.
  Nakonec jen douška…nestydím se ani za své názory,ani za své postoje,ani za své skutečné jméno!!
  I já Vám přeji klidně prožité vánoční svátky!!

 15. Tak nám to pjekno ubjéhlo, v tej přátelskej pracovnej atmosféře, kerá tady byla velice sľubovaná, od všeckých tých nových zastupitelú tehoto spolka. Dneskaj na Silvestra sa možeme ohlédnut, jak nám to dobře šlo. Aj ti súsedi sa mjeli na co podívať, gdyž už sa dostavili na nekeré jednání našeho zastupitelstva. Negdy to bylo na zasmítí, no negdy nám ostaly aj papule otevřené.
  Je moc faň, že v dědině máme takové chytré a vzdělané tetiny, co vždycky majú nejakú, velice múdrú připomínku. Gdyž sem poslúchal tú Palátovú, jak sa do všeckého míše, jak vařecha a ta Klimková ju tak pjekno doplňuje s tyma nápadama, mosel sem si přiznať, gde bysme všeci byli, nebyť toť tých chytrých ludí.
  Posledně sa řešil nedostatečno vyčistěný járek u obecní cesty na Kobylu. Je dobré na to upozorniť, aby tým pracovníkom neco neutéklo před zimú a potem z teho mohli mjeť občani problémy.
  Nedalo mně to a jel sem sa podívať na tu cestu. Tož řeknu vám, že sem očiska vyvalil. Asfaltka udělaná až na samý vrch Kobyly. To za našich mladých rokú nebylo. Čekal sem plno chalup a ľudí, ale nenašel sem nikeho. Celý kilometr asfaltu a na konci jedna zavřená branka. Šel sem na matriku optať sa, kolik tam bývá tých ľudí. A představte si, že nigdo. Celé to patří Palátom, ale nigdo tam nemá trvalé bydlisko. Všeci bývajú dolú v dědině. Chalup je tam sice vjacej než je zobrazené na katastru, ale možná je to všecko ve stavu rozestavjaném a tak to tam bude až po kolaudáciji. O černé stavby sa určitě nejedná. To by si ta cérka Palátová nedovolila, tak sa obořovať na tem zastupitelstvje. Ale že sa dožaduje súvislé údržby na cestě, kerá slúží k rekreáciji? To mňa překvapuje.
  Takej mňa trochu překvapilo, že toť ten spolek vjenuje nemalé úsilí bombardovať obecní úřad, rúznýma nesmyslnýma dotazama a požadavkama. Ale zasej v zásadách otevřeného přístupu k informacijám to možné je. Enem sem si myslel, že negdo, gdyž sedí v zastupitelstvu, je schopný si aj neco opatřiť sám, silú svojeho mandátu. Gdyž sem sa tu teho spolkového politológa na to ptál, tož o ničem nevjeděl, ale prej sa optá. Tož odpověď stejná, jak dycky. Hlucho a němo!
  Dneskaj sem čučál na pohádku „Čert a Káča“ a v tem mně to docvaklo:
  „Udělaj čertovi dobře a peklem sa ti odmjéní.“ To je ono! Tak už temu aj rozumím.
  Postavila sa zbytečná cesta na Kobylu za moc peňazí, aby sa vyšlo vstříc občanovi a je tu „odmjéna“. Nakonec sa bude rozhrnovať první sníh na Kobylu a potem až v dědině, aby sa rekreanti mohli rekreovať a ti co idú enem do práce počkajú.
  Ředitelovi základní školy sa podepíše definitýva do dúchodu, aby nemosel absolvovať nejaké konkurzy, gdyž už je tu 16 rokú a osvjedčil sa. A on sa potem može tvářiť, že z nejakým ochromováním obecního úřadu nemá nic společného a v kľudě može okopávať kotníky starostovi. Však do dneska nejsú stanovy, tak ani není jasné, gdo tejto skupině velí, natož gdo má nejakú odpovjednosť.
  Kazatelovi sa podepíše zmluva na deset rokú a on za odmjenu sa vrhne do politiky a rozvrátí ne enem vjeřící, ale aj dědinu. Před vánocama přijde popřáť v křesťanském duchu a podsune tam hneď písemné požadavky, co by chtěl všecko zjistiť.
  Co mňa ale najvjecej překvapilo bylo to, že skoro všeci majú pedagogické vzdělání. Tož včil nevím, že by jich to v tých hlavách spojilo? Nezdá sa mně, že by to byl ten správný příklad chování, kerý byzme mjeli předávať následovníkom. V kostele, tam su ludé už pevní a vjetšinú s názorem, kerý jim nejaké pokoutné jednání jednoho člena sboru nevyvrátí, ale ve škole? Tam s týmto názorem: „Pro dobrotu na žebrotu.“ Nebo „Gdyž sa ke mně slušno chováš, čertovsky sa odmjéním.“ A udělám to tak, že sa pod to nepodepíšu, abych byl čistý. Tam sa može udělať dosť škody.
  Ale nakonec je tu přecaj Silvestr a třeba to všecko bylo tak myšlené, udělať nejakú srandu do Silvestra. Tož sa bavme!
  A všeckým hodně zdravjá a štěsťjá do nového roku. Aj tým co si to s chuťú přečtú aj tým, co u teho budú pluť.

 16. Dobrý den

  poslali jsme otevřené dotazy na zastupitele spolku JŽ vašim zastupitelům, na vaše www stránky a rovněž jsme předali originál této žádosti na sekretariát obecního úřadu. V době tohoto odeslání ebyla znáá žádná adresa spolku. Po předání našich dotazů jste doplnili adresu spolku na vaše www stránky. Využíváme této skutečnosti a předáváme vám formou emailové přílohy znovu tyto dotazy na zmíněnou adresu v očekávání, že se vám podaří na urgované dotazy odpovědět.

  Za podepsané občany:

  Zdeněk Matoušek

 17. Pěkný adventní čas přeju všem,
  nejsem sice z Jablůnky…….ale jako kdybych byla, pořád se mne dotýkají uričté problémy, a to hlavně proto, že jsem byla zvolena do čela Spartaku, který je dle „strýca“ bezedný….
  K tomu tedy něco málo. Spartak je na úplném dně….pomiňme teď finance, úvahy – kdo jak se kdy staral o provoz budovy atd…co bylo bylo…
  Spartak je totiž na samém dně ve sportovním slova smyslu. Ačkoliv je tělocvična stará, ale pořád ještě funkční a doufáme, že bude ještě funkčnější, zeje prázdnotou. Ke cvičení dochází pořád jen hrstka těch samých lidí, kteří se nikdy nepotřebovali ukazovat na zastupitelstvech a kritizovat ať už to nebo ono, ale dokázali to, že se o Jablůnce ví, že tam někdo ještě pořád umí „kotrmelec“ a kteří se snaží všemožně vést ke sportu své děti (a už i vnuky!). Ptám se: co učiniti více, jak to udělat, aby rodiče doma vysvětlili dětem, že existuje i něco víc než FB (mám pocit z Vašich diskuzí, že kdo nemá FB – jako by nebyl) – například míče – různých druhů, žíněnka, švihadlo, koza, hrazda – tak to jsem asi už silně přehnala….trochu sci-fi…..obávám se, že ve většině rodin lze spatřit obraz: každý člen rodiny tupě zírá do svého tabletu, notebooku…děti se snaží okopírovat to, co tam vidí a rodiče komentují to, co vidí a kritizují a kritizují a kritizují……a „lajkují“ a komentují a sdílejí……
  A potom vytvářejí uměle akce, které by neměly být akcí, ale něčím samozřejmým, přirozeným…….Akce typu „čteme dětem“ mi přijde tak pitomá, že se jí snad ani nejde smát. To jako je fakt, že čtení dětem každý večer před spaním je něco vyjímečného? Že knihy doma na policích už neexistují? Že musí předčítat někdo z vesnice, protože rodiče číst neumějí?
  Ale to jsem se dostala úplně někam jinam, ale bohužel je to stejné i ve sportu. Je asi nezbytně nutné mít ve vsi někoho, kdo ty děti k pohybu přivede. Protože se obávám, že jejich rodiče to nebudou. Ale zároveň je zarážející, že když už se takový obětavec najde, stejně se to moc neocení. Jen pro ty, kterým to uniklo – p. Bára Mrlinová každé úterý od 16 hod trpělivě a s nadějí čeká před naší starou tělocvičnou, kolik dětí jí rodiče přivedou na cvičení. Někdy jsou to 4 ks, jindy 6 ks (úspěch)….asi by to bylo úplně jiné v nové tělocvičně, ale bohužel ji občané Jablůnky zatím nemají. Nebo bohudík?
  Přeju všem klidný čas vánoční

 18. .
  Paní Libuše Martinková!

  Vnímám ve vašem vyjádření jistý rozpor… Přejete pěkný adventní čas a klidný čas vánoční a přitom kydáte špínu, kde to není vhodné.

  Stěžujete si, že jste „na samém dně ve sportovním slova smyslu“ a přitom píšete, že jste „byla zvolena do čela Spartaku“. – A v tom je právě další rozpor:

  Z dobře informovaných zdrojů vím, že jste se celkem do toho čela hnala. [Podrobnosti, ve vašem zájmu, zde nebudu konkretizovat.] – To by samozřejmě ještě nemuselo být chápáno jako negativum. – Když má člověk nějaké přesvědčení o tom, že to povede… Problém ale od samého začátku je v tom, že jsem se – a vlastně nikdo z občanů této obce – doposud nedozvěděl, co je vaší vizí. A to jsem se vás na to s opravdových zájmem ptal na nedávném veřejném zasedání ZO. Přece, když jdu něco správcovat, když chci být – a již jste se stala tamní hlavou Spartaku–, pak musíte vědět jakým směrem to chcete řídit. A ne naříkat, že to nejde a ještě velmi nevhodným a urážlivým způsobem se strefovat do jiných akcí, které perfektně fungují – např. čtení v knihovně. – Je v tom snad závist? Nebo ještě nějaký jiný záměr? Vypadá to tak. A hlavně je to nekonstruktivní řešení vašeho problému. Pokud tedy opravdu v tom není ještě něco jiného.

  Očekávám od vás zcela korektně odpověď na otázky: „Jak to tedy vidíte? Co budete dělat? Jakou máte vizi?“ Nemusíte se bát o budovu. To není vaše starost; jak dobře víte tuto otázku, po převodu na obec, řeší, resp. bude řešit obec sama. – Jde mně konkrétně o vlastní život, který se má uvnitř budovy odehrávat.

  A vím, že to jde. Mimo příspěvkové organizace, které obec ze zákona zřizuje, je zde mnoho dalších, kde děti docházejí a jsou tam rádi. Např.: Apoštolská církev, která zde má Royal Rangers – setkání s poutavým a živým programem pro děti, vč. pohybových aktivit; Rodinné centrum Jabloňka, z. s.; dále např. u nás na půdě Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce v rámci týdenních aktivit – různá setkávání… Průměrná návštěvnost všech právě namátkou vyjmenovaných není vůbec tristní.

  Berte to tak, že přivést děti ke sportu není vaší otázkou, ale vaší výzvou. Proto tam v tom čele jste!

  A úplně nakonec, ale nikoli na okraj, vypouštím připomínky k „braní jména Božího nadarmo“. Opravdu se Bohem neohánějte! A jestli s tím máte problém, pak vám jako odborník ve vší moudrosti a s láskou radím, abyste navštívili vašeho duchovního správce; můžu vám na něj dát kontakt.

  M. Tomešek, manžel, otec čtyř dětí, kazatel ČCE a člen zastupitelstva obce Jablůnka…

 19. …omlouvám se za chybu. 3. odst. od konce, II. řádek – má být: ,,kde děti docházejí a jsou tam rády“. MT

 20. .
  Ještě jednou vás zdravím!

  Právě se mně vrátily děti z Royal Rangers. – Dle výpovědi mých dětí jich tam bylo dnes bylo 13 – 16 dětí + vedoucí. – Program byl pestrý – k zamyšlení, pohybové hry (běhání, apod.) a soutěže. – Tak vidíte, že to jde.

  Přeji všem, kteří to myslí s lidmi (nejen dětmi) dobře, ať se jim práce daří!

  Mgr. Martin Tomešek

  • Vážený pane jablůnecký pastore,
   nejsem si vědoma žádného kydání špíny a už vůbec ne toho, že jsem se (a hlavně proč?) hnala (to slova by mne mělo urazit, pokud bych byla stejné nátury jako Vy – a to Díky Bohu nejsem) do čela Spartaku. Prostě nikdo jiný nechtěl…a jde tady o to, že pokud chceme zachovat tělovýchovnou jednotu, je třeba mít dle stanov předsedu, tajemníka, hospodáře…….
   Jde hlavně o kontakt s unií sportu (okresní svaz bývalý) a o jakousi štábní kulturu. Vizi jsem měla takovou, že není ještě vše ztraceno a že třeba po opravě budovy budou prostory sloužit sportu a kulturním akcím, jak to bylo dříve. Na přivádění dětí ke sportu bych se také ještě ráda dala, ale chodit ode dveří ke dveřím a prosit rodiče……na to asi nemám povahu.
   Jsem ráda, že jsem zažila období, kdy děti přišly k mým dveřím a prosily, abych je naučila volejbalu…..a to jsem ráda učinila. A nebylo jich málo – a díky tomu pořád ještě je tělocvična využita, protože tam některé chodí dodnes. A naděje? Že děti těch dětí si také našly nebo najdou cestu ke sportu, ať už jakémukoliv, nemusí to být jen volejbal.

   Libuše Martinková, matka dvou dětí a babička jednoho vnoučete………………

   P.S. Kontakt na našeho pastora mám samozřejmě, o to nemějte obavu, nemám žádný problém s Božím jménem, ale o to tady opravdu nešlo, užila jsem „mluvu“ užívanou širokou veřejností. A ještě něco na závěr – jsme lidé hříšní, proto tady máme advent a naději.

   • .
    Paní Libuše Martinková!

    Mrzí mě, že stále ještě nezazněla odpověď na mé otázky.

    Jsem jednoznačně pro to, jak jsem již několikrát řekl, aby u nás v obci fungoval dobrý sport. Vy jste v čele organizace, která to má za hlavní poslání.

    Opravdu není jednoduché dnes cokoliv s dětmi dělat. Ale o tom to právě je, aby se to člověku povedlo. Proto po Vás chci jasnou představu o tom, jak tohoto očekávání v Jablůnce dostát.

    Já bych například udělal to, že bych oslovil organizace zabývající se sportem, které se sokolovnou měly či mají něco společného, případně i další, a zeptal bych se jich samotných na možnost realizace kvalitního sportu v obci. Víc hlav víc ví. – Je iluzorní si myslet, že opravou budovy se něco samo o sobě výrazně změní. To opravdu nefunguje. – Je třeba mít koncepci práce, kterou – zpravidla po krůčcích – začnete naplňovat, a postupně se – doufejme – přidají další. To je cesta, která v širších souvislostech, má naději. To Vám přeji. Proto mne zajímá, jak toho chcete dosáhnout. Nářky nad nastalou situací to zřejmě moc nepůjde. Proto Vás prosím, abyste se toho konstruktivně chopila. Děkuji.

    S pozdravem M. Tomešek

    P. S.: K vulgárním a nevhodným výpovědím některých „přispěvovatelů“ se ani vyjadřovat nebudu. Místo konstruktivní diskuse se v nich projevuje jistá zakomplexovanost. A můj čas je drahý. MT

    • Tož to sa podívajme. Opravú budovy Spartaka sa moc nevyřeší? Řek bych, že sa vyřeší a dosť. Naši tatové a dědové, tuto krásnú budovy postavili. Vy, protože jste u teho nebyl ani jste o tem nigdy neslyšel, temu nemožete rozuměť. Vrtať do takové snahy je od vás značně neprozíravé, ale to mňa ani moc nepřekvapuje. Překvapuje mňa spěšej, že ani strýc Drlíkú vám neřekne, abyste kušál a neplantal, gdyž o tem víte prd. Jeho tata u teho byl a on tam strávil takej nejaké chvíle při tem volejbale.
     O Libu bych sa na vašem místě nestrachovál., protože ta v tem volejbale už neco dokázala. To enem taková trúba, jak vy sa, tady može vytahovať nafúkanýma radama. Možná by bylo dobré, gdyby jste sa vycajkoval s tým, co sa vám v týmovej spolupráci podařilo. Jabloňka je myslím práca vaši ženy a před tú klobúk smekám, ale co sa týká vašej osoby… nejak si nemožu spomenúť. Třeba mně trochu pomožete. Že by to bylo to udání za novú cestu k pasekářom nebo ten zavalený obecní úřad nesmyslnými dotazy, keré si možete vytáhnúť za 10 minut z titulu svojej funkce zastupitela nebo že by sa jednalo o praskajúcí kostel, při vašich bohoslužbách? Gdyby sa třebaj podařilo seřídiť tu hysteréziju veřejného osvětleňá, o kerej už plancete páté zastupitelstvo, nebylo by to vúbec špatné. Tam sa možete aj vycajkovať, co by bývalý odborník.
     Ogar Palú to tady moc pěkně zhodnotil a nepotřebovál k temu připisovať ani svúj doktorský titul. Bylo mu rozuměť. Vám tady opravdu nerozumím nic.
     Myslím takej, že vaši úrovně vulgarity, kerú jste sa prezentovál, při vstupu do obecní politiky, eště nigdo nedosáhl.
     Čtení v knihovně, díky tetině Brinčekové funguje. To byla cérka už velice šikovná na základní škole, gde neměla konkurenci. My jsme byli proti ní úplní barani. Ta sa vás hodně zastává, protože ta má v sobě velice zakořeněnú lásku k bližnímu. Ale řekněte mně, jakú zásluhu na tem máte vy?
     Ale co mňa na prdel posazuje, to je ta vaša jistota, z jakú tady kážete, jak osvícený prorok. Vy vúbec o svojej dokonalosti nepochybujete. A tady si opravdu myslím, že je to spěšej na psychiatra. To takej není žádná ostuda, enem je třeba to rozpoznať včas než bude pozdě.

  • Vážený pane magistře,

   ačkoliv Vám více slušelo otitulování jména tak, jak bylo uvedeno na kandidátce do voleb do zastupitelstva obce, kde se to hemžilo samým Bc., DiS et DiS, nakonec jste dodělal i klasické vysokoškolské vzdělání a své demagogické písemné výplody můžete šířit jako Mgr. Klasické heslo „Vy zíráte, my zíráme“ je ve Vašem případě plně odpovídající, neboť asi fascinovaně zírají úplně všichni, jak se takový ukázkový demagog schovává za slovo Boží, považuje ostatní za tupé stádo, které jen čeká na svého „pastýře“, a fanaticky šíří tu svou jedinou, a jedině správnou, pravdu (podobnost s dnes populárními fanatickými islámskými duchovními je čistě náhodná).

   Po zpětném prohlédnutí volebních výsledků (http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111112?xjazyk=CZ&xid=1&xobec=542865) je zírání ještě větší, kdy někdo, kdo ze zvolených zastupitelů dostal druhý nejmenší počet hlasů, se do všech okolo naváží, jako kdyby ve volbách dostal řádově větší mandát, než všichni ostatní. Škoda, že kandidáti sdružení Jablůnka ŽIJE!, kteří dostali více hlasů než vy, byli na kandidátní listině až na 6. a 8. místě…

   S pozdravem „Demagogové všech zemí spojte se… a realizujte všechny své záštiplné výjevy jen mezi sebou a nešiřte je dále“.

   Jan Pala
   jeden z těch, který se na jedinečného specialistu – „odborník ve vší moudrosti a s láskou radím, abyste navštívili vašeho duchovního správce“ – opravdu neobrátí, neboť dvojitého DiS. spojeného s Bc. a Mgr. vyjadřujícím se dosud předvedeným způsobem nepovažuje ani za odborníka, ani za moudrého a ani za toho, kdo by měl šířit slovo Boží.

 21. Když si tady čtu od komentáře od Jablůneckého faráře, tak opravdu zírám. A obdivuju všechny křestanské občany, kteří navštěvují jeho kázání. Protože jestli i ta jsou plná zášti, slovního útočení na kohokoli, kdo se neztotožnuje s jeho názorem, sbíráním drbů od „dobře informovaných zdrojů“ , tak snad radši konvertuju k islámu!:-)

 22. Dobrý večer všem vespolek.
  Chtěl bych reagovat na článek pana farářa, že paní Martinková se hrnula do kandidatury na předsedu Spartaku. Jelikož vím z jakých zdrojů pan farář čerpá, tak je mně jasné, odkud větr duje. Dle mých informací se nikdo do čela Spartaku nehrnul, protože když viděli, co je čeka za bor…, tak se jim do toho nechtělo. A zcela je chápu. Ale bohudík paní Martinkové nebyl osud Spartaku lhostejný, tak přes to všechno do toho šla, i když má svoji práce i starostí dost. Je pro ní těžké komunikovat s lidmi, kteří komunikaci odmítají, dělají schválnosti, a cítí se ukřivděni, jak se jim odvděčeli za to, jak Spartak dobře vedli. Nechtěla dopustit, aby to dopadlo ze Sokolovnů tak, že si volejbalistky před trénikem budou muset odhrnout v zímě sníh z palubovky než začnou hrát a místo osvětlení jim na to bude svítit měsíc, se špatnou hysterezí. Nevím proč by předseda Spartaku měl náhanět děti, aby tam chodily cvičit? Toto by v prvé řadě měli dělat rodiče, ale když vidím každé ráno před školou dopravní kolaps, tak mě čerti berů. Druhá věc, a i když se najdou rodiče, kteří by tam děcka dovedli tak nemají moc chuti, jelikož Sokolovnu mají stále spojenou s bezdomovci a špínou, vše mám z ověřených zdrojů. Ale tím nechci tvrdit, že je tam špína i teď. A jak výše uvádí pan Farář spolky, které tady jsou, připadá mně to spíše jako reklama na jeho aktivity. Já si pod sportovním kroužkem představuji něco jiného. Věřím, že nově zvolenému vedení Spartaku se podaří získat zpět svoji prestiž a lidi každého věku se tam vrátí. A proto půjdu příkladem a hlásím sa do oddílu běžeckého lyžování.
  Radim Koňařík, stvořitel dvoch ogarů, majitel psa a veverky…… a bez titulu v předu aj vzadu

 23. Dobrý večer všem,
  po tom, co se tady dočítám jsem doslova donucen zde uvést něco k výše uvedenému. Vzhledem k tomu, že jsem členem výboru Spartaku, tak jsem byl osobně přítomen veškerému jednání (schůzí) Spartaku ve spojitosti zvolení nového vedení. Paní Martínková se opravdu nehrnula do vedení, byla navrhnuta jednou ze sekcí Spartaku, avšak ani se na hlasování o předsedovi Spartaku nedostavila. Nebyla také jediná, kdo o předsednictví měl zájem, ale byla zvolena rozdílem jediného hlasu. Tuto skutečnost všichni hlasující členové vědí. Jestli potvrdí, nechám na jejich svědomí. Bývalý předseda chtěl dotáhnout žádost o dotaci ve spolupráci s obcí, abychom mohli tělocvičnu zvelebit, opravit střechu a ostatní potřebné věci. Na tuto dotaci jsme bohužel nedosáhli, potažmo obec, z jakých důvodů nevím a nechci o tom spekulovat. V tělocvičně jsem měl mnohokrát možnost sportovat, myslím, že na to, že byla provozována bez podpory obce vypadala ještě luxusně. Nikdy jsem se nebál, že bych trénoval nebo jinak sportoval pod hvězdami a musel bych přijít o hodinku dřív, abych musel odhrnovat sníh. Myslím, že všichni, kdo do této tělocvičny chodí nebo chodili musí vidět, co se udělal práce na zázemí (oprava sociálních prostor, rekonstrukce posilovny, vestibulu, nové okna, apod.). Pracovalo se na věcech, na které byly peníze, střecha a ostatní prostory byly nad možnosti nevýdělečné organizace. Proto bych si vyprošoval nazývat věci bor…!!! Myslím, že se nikdo necítí ukřivděn, za to jak byl Spartak veden, výbor si zvolil nové vedení a uvidíme, kam Spartak dospěje. Myslím, že si dobře vzpomínám, že když byl ukončen pronájem bývalé ubytovny, tak všichni (včetně dnešní předsedkyně a většiny výboru) si schválili nové uvedení ubytovny do provozu, na kterou si většina obce stěžovala. Která ovšem byla jediným zdrojem financování provozu. Bez zapříčinění předchozího vedení si dovolím tvrdit, že tělocvična by byla dávno zavřená, v tom lepším případě, možná i bez té zmiňované střechy.
  Nezbývá než doufat, že bude kde nadále sportovat a rozvíjet děti v obci, k tomu i kulturu sportu a také reprezentaci obce. Myslím, že díky spoustě členů, jak současných, tak minulých, je Jablůnka zavedena jako sportovní obec a má mnoho úspěšných obyvatel ve svých řadách.

  Vedoucí tenisového oddílu TJ Spartak Jablůnka

 24. Pěkný večer,
  jen tak ktrátce bych chtěl trošku poopravit některé pisatele, kteří tady někoho oslovují „pane faráři“
  Bohužel v Jablůnce už několik let nemáme faráře. Poslední farář v obci byl pan Janeba, který byl vypuzen skupinou „věřících“. A myslím , že takového skvělého pana faráře tu dlouho nebudeme mít.
  A ten pán, co pod svým jménem píše elektrikář, nebo kazatel, v naši „malé vesničce střediskové“,
  ten se tady nikdy nechytne.

  • Může mi, prosím, někdo zodpovědně napsat, co KONKRÉTNĚ na Martinu Tomeškovi Jablůnčanům vadí? Abych si udělala vlastní názor, začala jsem chodit na jeho kázání (jsem pokřtěná evangelíčka a také v Jablůnce konfirmována), za sebe můžu říci, že na jeho kázání nevidím nic podněcujícího nebo negativního. Není sice farářem, ale mně osobně se jeho kázání líbí, asi v tom bude něco jiného…Pana faráře Janeby jsem si též velmi vážila, hlasovala jsem za jeho setrvání v Jablůnce i v době jeho nároku na důchod – skupina věřících ho však z obce doslova vyštvala, možná stejná skupina, která teď brojí proti panu Tomeškovi??? Opravdu tomu nerozumím…Není už načase si podat ruce, sebrat v sobě – u někoho možná poslední zbytky pokory – a společně se snažit, aby se nám – vám všem – v Jablůnce dobře žilo?

 25. Libi se mi komentar Jany Brincekove a doporucoval bych vsem komentujicim aby prestali s osobnim napadanim a konecne , kdyz se jim neco nelibi, podali konkretni navrh jak to zlepsit. Zatim se mi zda , ze zde prevazuje nzor, ze kazda opozice v ramci ZO je pslednich cca 13 let je spatna a jeji nazor nepripustny. Je jen otazkou jestli se kazdy clen koalice ridi svym vlastnim rozumem. Petr Kochwasser

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.