Volební program

KOMUNIKACE:

– Transparentní hospodaření obce
– Dlouhodobá koncepce rozvoje obce
– Zveřejňování smluv
– Funkční kontrolní mechanismy – výchozí a pravidelné audity
– Navázání na dosavadní dlouhodobé projekty obce

DOPRAVNÍ SITUACE:

– V rámci obecních kompetencí usilovat o dostavbu obchvatu obce – komunikace I/57
– Kvalitní opravy vozovek + údržba silnic (letní, zimní) – vymezení lokalit; určení priorit čištění jednotlivých úseků včetně časového harmonogramu těchto prací
– Kvalitní opravy cest, chodníků a stezek v obci
– V součinnosti s policií ČR vymáhat dodržování dopravního značení

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI:

– Podpora volnočasových aktivit dětí a seniorů
– Vytvoření kulturních a oddychovým míst v obci
– Podpora neziskových organizací v obci
– Navázání na tradice – posílení občanského soužití

SPORT:

– Revitalizace sportovišť a sportovních zařízení

VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST:

– Omezení konzumace alkoholu na veřejnosti
– Klidný provoz ubytoven
– Pořádek a čistota po pejskařích (vyhrazená místa, odpadkové koše na exkrementy)
– Zákaz podomního prodeje

EKONOMIKA A EKOLOGIE:

– Řádné splácení dlouhodobých závazků obce
– Zákaz těžby břidličných plynů

Podrobnjější rozklíčování našeho programu

Transparentní hospodaření

Transparentní hospodaření obcí zahrnuje plán vlády na další roky. Nicméně si myslíme, že není problém pružně zveřejňovat příjmy a investice „laickou“ formou na stránkách obce. Asi pro nikoho nebudou zajímavé výstupy z účetnictví, ale podat informaci: „Oprava budovy XXX: 100 000 Kč“ z toho dotace 80%. Trvá to asi minutu a pro občany je jistě přínosem, že ví co se děje s jejich penězy.

Dlouhodobá koncepce rozvoje obce

Měl by existovat a určitě již existuje plán rozvoje obce. Je trošku škada, že s ním opět nejsou občané seznámeni.

Zveřejňování smluv

K tomu asi není potřeba více doplňovat. Jde zase o transparentnost hospodaření.

Funkční kontrolní mechanismy – výchozí a pravidelné audity

Víme že v této oblasti to dost vázne. Rozebírat to zde nebudeme, ale rádi se o tom pobavíme osobně.

Navázání na dosavadní dlouhodobé projekty obce

Opět to poměrně přesně vyplývá z názvu. Nebudeme bojkotovat nic k čemu se předchozí zastupitelstvo zavázalo.

V rámci obecních kompetencí usilovat o dostavbu obchvatu obce – komunikace I/57

Je jasné, že asi nerozhodneme začátek stavby. Ten je jasně pod taktovkou ŘSD, potažmo je závislý na politickém tlaku. Nicméně lze v této oblasti udělat poměrně hodně. Např. usilovat a spolupracovat. Např. podle našich informací není v nynějším plánu řešeno propojení pro pěší a cyklisty. Ti budou muset k podjezdu dojíždět do Pržna. Podle ŘSD je to věc nepřipomínkování stavby ze strany obce. Takových „much“ je zde více.

Kvalitní opravy vozovek + údržba silnic (letní, zimní) – vymezení lokalit; určení priorit čištění jednotlivých úseků včetně časového harmonogramu těchto prací

Věříme, že dělat práce podle projektu lze. Nyní se to tak bohužel neděje. Opět je to spíše na osobní rozhovor. Jelikož téma je rozsáhlé.

Kvalitní opravy cest, chodníků a stezek v obci

Toto se paradoxně s přicházejícími volbami hodně změnilo. Nicméně chodníky a stezky stále váznou.

 V součinnosti s policií ČR vymáhat dodržování dopravního značení

Jde zejména o dodržování zákazů vjezdu na účelové komunikace. Cesta stavěná na minimální zátěž poměrně těžko nese 25 tunovou Tatru se dřevem. To poměrně běžně řeší poplatky za průjezd.

Podpora volnočasových aktivit dětí a seniorů

Prozatím není žádná, případně minimální. Na tento bod máme připravený vlastní koncept, vycházející ze sdružení Jablůnka ŽIJE!

Vytvoření kulturních a oddychovým míst v obci

Tento bos souvisí s rekonstrukcí tělocvičny jako společného jmenovatele pro kulturní akce. Oddychová místa nemáme. Částečně je nahradí „naše lavičky“, ale i to považujeme za nedostatečné.

Podpora neziskových organizací v obci

Opět to souvisí s naším projektem Jablůnka ŽIJE! Budeme o tom psát dále.

Navázání na tradice – posílení občanského soužití

Tradice v Jablůnce nejsou příliš zakořeněné, přesto se však nějaké našly a pokud bude zájem občanů, rádi je podpoříme.

Revitalizace sportovišť a sportovních zařízení

Podpora sportu je pro náš program velmi důležitá. V Jablůnce aktivně funguje fotbal, volejbal, tenis, … naši podporu mají zaručenou. Zapojit se ale musí obě strany. Sportovní zařízení – myšleno jako sportoviště všeobecně. Nemůžeme se spokojit pouze s jedním „amatérsky“ vybudovaným hřištěm. Je potřeba nejen budovat další, ale musíme je i dále udržovat. Opět je celý tento bod v návaznosti na spolek Jablůnka ŽIJE!

Omezení konzumace alkoholu na veřejnosti

Nikdo nikomu nechce zakazovat vypít si pivo na zahradě, nebo v klidu na zahrádce restaurace. Co je nám trnem v oku jsou poválená opilá těla místních, ale i přespolních občanů před „různými“ podniky. Na řešení přestupků dostává Jablůnka hodně peněz na to, aby to mohla řešit.

Klidný provoz ubytoven

Opět souvisí s předchozím bodem. Peníze jsou, ale asi zatím asi chyběl nápad jak tuto situaci řešit.

Pořádek a čistota po pejskařích (vyhrazená místa, odpadkové koše na exkrementy)

Strýc Matúšek sice tvrdí, že žijeme na dědině, ale není tomu tak. Žijeme sice na vesnice, ale doba se bohužel mění. Nejeden z nás se již setkal s averzí vůči venčení psů. Vyhrazený prostor a pomoc ve formě sáčků nestojí prakticky nic, ale pejskařům hodně pomůže.

Zákaz podomního prodeje

Jelikož podomní prodeje rozhodně nebývají výhodné, ba naopak, přikláníme se k názoru, který by tento způsob a potažmo „okrádání“ převážně důchodců eliminoval. U podomního prodeje není nabízeno zboží, které by nešlo koupit v běžné obchodní síti. Není tedy nutné v naší obci tento druh obchodu podporovat.

Řádné splácení dlouhodobých závazků obce

Vyplývá z názvu

Zákaz těžby břidličných plynů

Souvisí potažmo se vším co by ohrozilo ekologii obce. Finance nebudou nikdy upřednostněny před zájmy ekologie.

 

24 thoughts on “Volební program

 1. Tož to mně cosivá utéklo.
  Tady su šeci, co už hodně pro dědinu udělali. Asi to ostatní obyvatelstvo mosijá byť pořádní balvani, jak pravíval učitel Dančák, že o tem doposaváď věďá poměrně málo. „A jak donutiˇvola, který nemá žízeň, aby sa napil.“ Dodával eště. Dyť ten volební program není vůbec špatný, ale že s tým ěště nikdo jiný nevyrukoval, to je aj pro mňa záhada.
  Do včilšku mňa nenapadlo, že hospodaření obce je neprůhledné a dlúhodobá koncepce chybí. A nesplácajů sa řádně závazky a chybijá kontrolní mechanismy. Tož to sa tak nemože nechať ludé. To tam na tej obci mosijá byť pěkní pazúři, enem co je pravda? Ale to mně hlava nebere, gdyž nic nefunguje, jak by sa dle tehoto volebního programu mělo navazovať na dosavadní dlúhodobé koncepce obce. To by sa mělo eště přehodnotiť.
  Ale s tým DÁLNIČNÍM OBCHVATEM musím beza zbytku súhlasiť.. V obecních kompetencijách sa dá s dálniců udělať moc. Ale když sa nad tým zasej zamyslím…? Kkilometr takovej dálnice stojí 300-600 miliónů? To je na každého vesničana něco kolem 250 tisíc. Vyberme to z tých strožochů a dajme to na dobrů věc.
  V SÚČINNOSTI S POLICIJÚ VYMÁHAŤ DODRŽOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČENÍ, to už tady gdysi bylo. Ten spolek sa jmenovál Pomocná stráž VB. Myšlenka to možná nebyla špatná, ale většinů sa tam hlásili největší barani v dědině. V hospodě sa jim přezdívalo Bratrstvo kočičí pracky a většinů donášali na súsedy, gdyž něco negdo pronésl v hospodě na režim. Tož s tým bodem bych byl radši opatrný.
  Co ale sa mně vůbec nelúbí, je to OMEZENÍ PITÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNOSTI. To jako, že budeme piť enem po sklepoch zalezlí a v hospodách sa budeme napájať moštem? Aby zme vypadali, jak sa praví IN? A trnky sa páliť nebudů? Ale to je potem v rozporu s týma tradicijama. To by dobře neskončilo. Tak jak je to v tej písničce: „Někeří chcú dělať ´z trnek povidla, ale takové tu kopeme do řiti….“
  Strýc Matúšek

 2. Ahoj strýcu,
  – přesvědčovat lidi o tom kdo co pro dědinu udělal asi nikdo nebude. Zainteresovaní vědí, ti co se o dění v obci nezajímají nevědí samozřejmě nic, případně mají zkreslené informace.
  – hospodaření obce neprúhledné je, proto vznikají drby. Kdyby bylo přehledné, tak ty drby nejsou.
  – dlouhodobé koncepce obce jsou třeba obchvat, kanalizace a čistička, škola, apod.
  – dodržování dopravních značení – jedná se o zákazy vjezdu nad 7,5t do lesů, apod. .. ne o buzeraci lidí
  – omezení pití alkoholu na veřejnosti: nikdo nemyslí prohibici. Modelů je několik, ale cílem je vyslyšet stížnosti lidí v Kolonce a nebo před SOSem. Každému je asi jedno, že si koupíš víno a v klidu si ho třeba po zavíračce na zastávce vypiješ, ale když se v neděli před oběděm několikrát opakuje situace, kdy se po Jablůnce pohybují poká..ní lidé, sex se provozuje o výlohu u řezníka v 6 večer, apod., asi to uplně v pořádku není.

 3. Tož eště k temu volebnímu programu
  Řeknu vám súsedi, že ta digitální doba není vúbec špatná. Máš něco ťápať v hospodě a čekať, až ti dá negdo po paštice… tady to možeš přímo napsať do klávesnice a eště si to aj negdo přečte. Ty ogare šikovný, Brinčeků, to víš, že sem to nemyslel úplně doslova, ale gdyž tam napíšete do teho volebního programa takové kraviny, nemožeš sa diviť, že sa nejaký ten nezainteresovaný nebo neangažovaný (a to sa mně zvlášť lúbí), občan neozve. Kdyby tam bylo enem o dětském hřišti nebo lavičkách, tož pochválím a držím papulu, ale gdyž chcete řešiť obchvat čtyřprúdový a do příspěvkú na činnosť si dáte 300 korún, tož to mně takéj připadá jak recesija.
  Drby tady byly a budú vždycky, ale z teho sa nedá postaviť volební program a když už, tak enom pro ty nenahraditelné lidi, co vždycky a za každej situacie vijá, jak by sa to mělo udělať lepší. „Hřbitovy sú plné nenahraditelných ludí.“ To řekl klasik, já bych to nezformuloval tak pěkně.
  V Kolonce je opilých plno a u SOSu je to už fólklor, co patří k dědině, ale aj s takovýma musíš počítať. Oni majú neenem volební hlas, ale aj jakésy práva. Jich nemožeš zavříť negde do izolace, mosíš s nima takej jednať, jako s člověkem, ale na to byste určitě brzo došli sami, kdyby ste v tem zastupitelstvu byli. Jinak aj taková politika už tu byla. Hitler chtěl šecky, co nesplňovali představu danú ideologijú, postupně likvidovať. Naštěstí dopad tak, jak si zaslúžil. Ale to ťa nechcu poučovať, určitě ťa dějiny takej zaujímajú.
  Co sa sexu týče, to mňa překvapilo, že takého mladého ogara to pohoršuje. Podrobnosti sice neznám, ale v Jablůnce sa dycky sexovalo po skončení společenských akcí. Někeří u Bečvy v šáší, někaří na zastávkách autobusů a někeří o ploty súsedů. O výlohu řezníka to nebylo, to by si Tajzlér líbiť nenechal, ale súcit by s nima dozajista měl. Ale dyť tam máte četníka v tom seznamu kandidátů. Tak ten by k temu měl něco věděť a mohl aj s titulu zákona zakročiť. Ale v dněšní době, gdy sa děcka tak málo rodijá nevím, esli by to bylo aj žádúcí… Ale do teho sa nebudu plésť.
  To sú takové nesmysly, jak s tým zákazem těžby břidličných plynú. Hledal sem všude po tých internetoch a nigde sem neviděl, že by sa o tem jednalo. Je to zakázané, ale gdyž to máte ve volebním programě, třeba tomu dáte vjetší váhu. Co já vím?
  A eště si myslím, když už chcete tu dědinu rozděliť na tých co sa zajímajú a tych co sa nezajímajú, že byste sa měli snažiť podávať aspoň trochu pravdivé informace a méněj sa věnovať tým drbom. V dědině sa to nedá rozděliť na politické strany. Je jedno, jestli budeš u hasičú nebo u myslivcú nebo zahrádkářú či včelařú. Dúležité je, esli budeš schopný něco udělat aj po tem zvolení. A to búdú stejně enem tací, co sa umijá k práci postaviť už včil. Ale to v tej dědině poznajú. No zas takový optimsta nejsu. Sem tam sa tam dostane aj nejaká vyžírka, ale většinú to nemá tak dlúhé trvání. Tož meněj sa rozčilujte nad reakcami a vjacej dbajte, aby ty vaše informace byly pravdivé. Jak sa říká: „Aby nebyly mimo mísu.“

  Strýc Matúšek

  • Nemyslím si, že komentáře jsou mimo mísu. Jsou většinou od toho, aby se na ně reagovalo. Článků bude víc. Čím jiným se zabývat než aktuálními tématy?
   O pravdivosti informací bych nepolemizoval. Články jsem nepsal ale jako hlavní „ajťák“ a člen tohoto sdružení věř, že bych tu žádné lži nenapsal. Když si v diskusi přečtu, že smlouva s obcí neexistuje a pak mně ji Denisa donese k naskenování, komu mám jako nezainteresovaný asi věřit? Nevyjádřit se k tomu? To by udělal snad jen úplný ignorant.

 4. Tož poďme ěště k temu programu, šak nemusíme pořád sa vrtať enem ve Spartaku. Máme to tu celé napsané, tak si zkuzme představiť, jak by sa to plnilo:
  1) KOMUNIKACE
  – a hned zostra to transparentní hospodáření.
  Na internetě http://www.rozpočetobce.cz si možeme najíť Jablůnku a už to tam možeme rozklikávať. Je tam trochu zpožďéní, zatím je tam rok 2012, ale to sa určitě popraví. A už možeme Klikať do teho. Kolik sa peněz utrácá, kolik sa dostává, na co to šlo, kolik měli ti úředníci a kolik ti naši zastupitelé. Každý sa v tem može žgárať, jak sa mu chce a gdy sa mu chce a vyvalovať oči kolik sa tam utrácá. Aj tu výplatu teho starosty si z teho při chuti spočítá a už sa može hlásiť. Šak volby sú pro každého.
  – dlúhodobá koncepce rozvoja – ta je zasej na stránkách http://www.jablunka .cz
  – zveřejňování zmluv – tož to tam néni. Tady by sa dalo neco podniknúť aj v temto novém zložení.
  – funkční kontrolní mechanismy- probíhájú co je obec obcú. Tož tady by to nic nového nepřinéslo
  – a navazovať na súčasné dlúhodobé projekty je snáď samozřejmosťú. Jak to nejsú hovadiny, každý musí navazovať.
  Tož tento bod máte už v podstatě splněný, eště ste ani řiťú nesedli na ty místa.
  Poďme dál.
  2) DOPRAVNÍ SITUACE
  – k temu obchvatu možete vytrubovať do světa co chcete, ale bude to platné, jak mrtvému sako. Dokaváď neřeknú v Praze, nebude sa déť nic.
  – kvalitní opravy vozovek a chodníkú, údržba zimní a letní – tož to budú dělať stejní ludé, jak sú včil zaměstnaní na OU. Vy coby zastupitelé to asi opravovať nebudete. V tej zimě, gdyž bude víc padať, budeme délej čekať a nebo si to odhážem sami. Gdyž to bude ta jak letos, nebudú s tú zimní údržbú problémy.
  – K temu vymáhání dopravního značení už sem sa vyjadřoval před tým. Aby chodili zastupitelé po dědině a číhali, až negdo vjede kam nemá, od teho tu máme četníky. Nemosijá číhať enem u kostela, ale možú sa cmrndnúť aj inde po dědině.
  Tož tento bod už máme takej skoro splněný a eště zme sa ani nenadechli.
  KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
  – podpora dětí a dúchodcú – tam už jste neco udělali pěkného. Dětský kútek v Cigánově je faň a takej sa tam už ti malí třepocú. Tož tady palec nahoru a sláva.
  – S tyma dúchodcama to by ňa takej zajímalo, co byste pro ně chtěli udělať? Za chvílu tam takej budu patřiť, tož to byste mohli trochu rozvésť .To by si mohl vzíť na starosť třeba strýc Drlíkú ať vím co mňa v tem dúchodě s ním čeká. Ten temu rozumí, celý život sa věnuje děckám, tož včil by mohl neco aj pro ty silné ročníky udělať co s těšá do dúchodu.
  – vytvoření nových kulturních a oddychových míst, to naprosto súhlasím. Jedna hospoda na dědině je opravdu málo. Gdyž už starosta sa dal na potraviny a zrušil nám tu Dianu, gde se každé léto šeci svorně venku setkávali a bez ohledu na politické přesvědčení, léli do sebe to pivisko. Vlastně šeci né. Nekeří majú papulu enem na Plzeň, tož ti sa trúsili na hřiště než sa to tam takej posralo.
  S podporú neziskových organizací si nevím moc rady, gdyž šeci túžá po zisku. A nebýt teho pazúra Hanákového, mohli by ho aj občas dosáhnúť, ale on jim dycky zatopí a zkrátí tu dobu veseleňa, takže sa k tomu zisku těžko hrabú. No ale zasej není sa co diviť, když mu každú zábavu pochčíme plot a je tam smradu, jak kdyby sa tam tlupa kocúrú celú noc producírovala.
  – tady by sa to v tem bodě posíleňa občanského soužití mohlo trochu napraviť.
  Tož tuto část programu bych viděl jako nejsložitější. Tady sa bude moséť vivinúť najvjac úsilí a to nevím, esli to s týma křehkýma cérkama, co máte na kandidátce, možete dosáhnúť?
  SPORT
  – tam sme toho namléli dosť s ogarem Brinčekovým, Bartoňovým aj Žárským, v inej části tehoto panfléta. Z teho by sa možná dalo neco vybrať.
  VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEZNOSŤ
  – tož k temu omezení pití alkahóla na veřejnosti jsem sa už vyjadřoval. To je jak gdybyste chtěli zakázať psom, že nemajú štěkat po 22.hodině. To sa asi s přílišným pochopením u občanú nesetká.Tady sa dycky pálilo a páliť bude a može seděť na obecním úřadě jakýkoliv prozřélý balanta.
  – klidný provoz ubytoven, tož k temu sa nemožu vyjádřiť, protože tam gde bývám žádné takové zařízení není. Sice občas mně nekeří opilci zapějú pod oknem chodníčkovú z hospody, ale už to není jak gdysi, gdyž eště byli řadovkáři mladí a s oblibú, ve tři hodiny ráno vyřvávali z kopečka v podání Karla Hříbkového a Zdenka Mrlinového, na nic netušící občany, připravujúcí se sladkým spánkem na šichtú: „Valaši nespěte!“ Folklór trošku zanikl, ale tak je temu všude.
  – S pejskařama sa mně to nezdá, tak špatné oproti jiným dědinám. Psú je tady sice vjac než obyvatel, ale nedovedu si představiť, gde byste ty odpadkové koše chtěli umístit? Gdo bude súhlasiť s umístěním takového koša na hovna na svojém pozemku, aby mu tam šeci ti psovodi dávali hovna a mu to pak bude smrděť pod nosem celú dobu než přijede Jóga s kukavozem. A to sa jeden týdeň bude svážať sklo, druhý papír, třetí plasty… aby to bylo pěkně roztříděné. Tož to nevím, kde tam přidáte ten deň na psí hovna? Leda byste začli s příkladem u sebe a umístili ty koše u sebe. Hmm, možná pro to byl ten seznam kandidátú tak dlúho tajný, aby sa neprovalilo, gde by ty koše mohli stáť?
  A nakonec ten sáček si može každý pejskař nosiť sebú a strčit to pěkně súsedovi do popelnice s komunálním odpadem, jak sa to děje dovčilšku.
  A ušetříte jeden bod ve volebním prográmu.
  – toť ten zákaz podomního prodaja takej žádná chytrá vyhláška nevyřeší. Gdo už hlupne a nakúpí si všelijakých hovadin, temu sa to musí natrúbiť do hlavy a ne vydávať na to papír.

  EKONOMIKA A EKOLOGIE
  -řádné splácání dlúhodobých závazkú snaď probíhá. To by sa určitě provalilo, gdyby to bylo jináč a byli bysme hneď v televizii, jak učitel Metúd, když tam po zásluze vyťal kerému si ogárcovi, co do ňho tak dlúho vrtál, až mu ruka vyletěla. Tož takej sa ty časy měnijá. Nad takovú epizodú by sa před 40 – ti rokama nikdo ani nepozastavil.
  Když sme vrtáli do nejmírumilovnějšího učitela Rousa, vyťál nam takovú, až sa nám papula otočila a nigdo ani nemuk, protože by mu doma přistála druhá. Klvaňa sa k takovej mediální popularitě nemohl ani přiblížit, jak včil ten ředitel Drlíkú. To sa mu pak dělá kampaň u nezávislých, gdyž ho zná z TV NOVA celá republika.
  – s tým zákazem těžby břidličných plynú to máte takej lehké, gdyž to doposaváď nigdo nepovolil. Ale slíbiť to možete, šak slibem nezarmútíš.

  Tož nechám místo aj pro druhých, šak sem teho navrázil dosť.

  • Škoda že u toho internetu sedím furt (mám ho v mobilu) a reaguju hned ze startu 🙂 …
   – to co je na http://www.rozpocetobce.cz/ bych rád viděl i na úřední vývěsce a stránkách Jablůnky, které jsou pro mně osobně hodně „OUT“. Možná profesní deformace.
   – výplata starosty. Troufnu si tvrdit, že mimo 4 našich kandidátů by si všichni pohoršili. Pro „starostovský plat“ to určitě nikdo nedělá 😉 … no a kolik je za sezení v zastupitelstvu upřímně přesně ani nevím. Asi to nebude žádná hitparáda.
   – kontrolní mechanismy nefungují – viz. Helena Palátová (lze ji kontaktovat osobně). Nechci zde nikoho pomlouvat a dál se vyjadřovat nebudu.
   – obchvat – viz. starší článek v MF Dnes, kde psali, že pro nečinnost a pozdní reakci obce Jablůnka se nepodařilo udělat obchvat Jablůnky v první fázi, kdy by byl překlenut kontroverzní železniční přejezd. Informace tehdy podal vsetínský místostarosta Kudlík.

   Vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík, který je „duchovním otcem“ celé stavby, vidí odpovědnost právě v nezájmu obce. „S ČD nepochybně bylo možné jednat. Žádný požadavek od radnice ale nepřišel. Investor zjistil, že bez křížení přejezdu ušetří 50 milionů korun, proto logicky obec neoslovil,“ dodal. První úsek silnice ze Vsetína na Bystřičku má stát asi 1,6 miliardy korun a bude dokončen do roku 2010. Náročná stavba zahrnuje několik mostů přes Bečvu i mimoúrovňová křížení železnice. Zdroj: MF Dnes

   – opět se naše názory různí. asi vám před barákem nedělali cestu …
   – důchodci – podle mně by se jejich společenský život neměl odehrávat u doktora Hromady. Co třeba posílení možností akcí pro seniory – přednášky, výlety, setkání … pokud o to budou stát a já věřím, že ano. Zase by se to řešilo podporou sdružení v obci.
   – oddychová místa – viz. naše akce LAVIČKY
   – SPORT – TJ Spartak je pořád největší sportovní organizací v obci. Nelze na ně nemyslet.
   …. asi bude článek kde to rozebereme podrobněji 😉

 5. Musím ti řéct, ogare Brinčeků, že táto vaša myšlenka, že to nebudete vykonávať pro starostovský plat a pro nejakú hitparadu v zastupitelstvu sa mně namudušu velice lúbí. To je konečně pořádná řeč a důvod, proč vás s celým tym sdružénim třeba voliť. Podla internetových stránek stálo zastupitelstvo 1,5 milióna korun za rok. Když k temu přidáme starostu aj s místostarostú, tož to sa určitě přiblížíme ke 2,5 miliónu korún a hneď máme vyřešenú podporu Spartaku, tak jak byste si ju představováli. Enom by to chtělo umístit do teho vašeho prográmu, že to míníte dělať z vlastního přesvjadčení a zadarmo, aby sa na to po tých volbách náhodú nezapomnělo. Tady sa ty naše názory nerúzňá a zvedám palec vysoko nad lebaňú. Ale ogar Žárský zase upozorňuje na iném místě na černů dúru, tož nevím, esli by to na to zasypání stačilo nebo by to zmizélo, jak pára nad hrncem a do střechy by zasej téklo.
  Pokud tu mělo byť to křížení s dráhu,pro Jablunčany co pojedú dom z tej dálnice, je faň, že to nekerého teho projektanta napadlo, že nemosí byť nadjezd za 50 miliónú. Třeba za to zbudovali neco rozumného a potřebnějšího. Nechcu tady podceňovať teho Kudlíka, ale domýšlám si, že gdyby nebylo teho Čunka a Topolánka tedová v tej vládě, byl by úsek ze Vsetína do Jablůnky eště dneskaj enem na papíře aj s tvojim přejezdem.
  A eště sem si všiml, jak negdy dlúho přemýšláš než pustíš ty příspěvky na vaše stránky. To ti schvaluju. Cenzúra je potřebná věc. Ludé temu nerozumijá a eště by jich nekteré názory mohli ovliniť. Dávaj tu enem ty zdravice, jak to bylo v dřívějších dobách.

  • Že by na těchto stránkách byla cenzura se mi nezdá. I když si myslím, že některé komentáře jsou už jen bláboly o ničem.
   Díval jsem se na weby ostatních kandidujích stran a hnutí, no a světe div se. Nic jsem nenašel. Není to větší cenzura?

 6. Pro brincek: Strana SDH Jablůnka čeká na zaregistrování strany na MěU Vsetín, které má být nejpozději do 18. srpna a poté zveřejní své kandidáty i volební program strany.

 7. Tož tady hledím na tu obrazovku a musím s odpovědnosťú přiznať ogare Brinčekú, že sa biješ za ten váš program jak lev. Na jiných stránkach je ěště viděť ogara Bartoňového, ale ten bojuje hlavně za svoju kožu v tem Spartaku. Tož to šecka česť. Odvahu máš, ty ostatní sú zalezlí, jak kocúři po probdělé noci.
  Když sa ti nelúbjá ty stránky obecního úřada, co kdybys s nima neco udělal rozumného, aby byly jak ty vaše a dalo sa do tých komentářú neco napsať. To by byla rychlá zpětná vazba od dědinčanú, ne? Šak tam sedíš přímo v centru děňá a starosta by určitě pustil nejakú korunu, abys to neměl zadarmo. Tady by sas mohl, jako ajťák projeviť a eště získať body pro to sdružéní. A nejde enem o to brblání. Určitě sú aj pozitívné a veselé věci, kere by obyvatele dědiny potěšily. Ten zpravodaj vydávaný 2x za rok to nevyřeší. Co ty na to?

  • Vitaj, strýčku Matúšku.
   Já už myslel, že se potkáme u toho vínka a probereme všechno osobně. Nicméně vidím, že jsi přesunul ofenzívu pod tento článek. Nečekaně. Jen pro tvou informovanost, nejde mně o hájení vlastní kůže ve Spartaku. Jsem ochoten svoje místo klidně přenechat těm, kteří si myslí, že se o Spartak postarají lépe (třeba Tobě). Mně jde o to, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí předat na těchto stránkách i když nejsou primárně určeny Spartaku a jeho obhajobě, veřejnosti informace, které nemají, nebo jsou účelově zkreslovány. To, jak to budeš dále komentovat a prezentovat je čistě tvoje věc.
   PS: Pokud máš vážně zájem potkat se, napiš mně, nebo zavolej na mob.: 732 884 721

   • Tož včíl su z teho trochu tumpachový. Nevím esli odpovídám správně, tak jak je to tady domiškované. Snáď si to přečte ten ogar Bartoňú. Nedělám žádné ofenzívy proti jedným nebo druhým článkom. Když mám pocit, že mňa neco smolí, tož píšu. Byl sem chvílu mimo, proto sem blčál. Že bych ti chybjél, to mňa nenapadlo. Svoju kožu si bráň, to mně nevadí, já sa ti na tvoje místo netlačím. Nad týma nezkreslenýma informacema sa možeme klidně dožúvať při tem víně. Řekni mně, ale ogare, kde nalévajú víno v Jablůnce, co sa dá vypiť? Jedině bych mosél kúpiť a donésť od Vraja ten Sovigňónek, co hrdélko ovlaží a není po něm zle od břucha eště tři dni. Tož su ho ochotný kúpiť a vyvézť k temu Svrčinovi, při nejakém pěkném dni a možeme ho tam aj vypiť. Tak jak tam chodí ten strýc Drlíkú aj s tým okresním četníkem, co vás bude voliť, a aby dodržáli oba váš volební program, tož do sebe lejú, ten alkohol, na prženském katastru. Zpátky mosíme jíť opření o kolo, aby zme sa nedostali do spárú temu vašemu Koňaříkovi. Možeš vzíť sebú aj vašeho politológa, ogara Brinčekového.

 8. A včil mně eště došlo, že by to bylo neco zaujímavého aj pro senióry, tož to aj pro mňa za chvílu. Oni sa zajímajú o dění v obci víc než si myslíte. Besedy sú krásná věc, ale tady možú řect svúj názor a neposlúchať enem plané mudrování. V každej rodině (no skoro) je ten internet a vnuci a děcka s tým pomožú a nebo to vytisknú ke čténí. Včil mudruj.

  • To rozhodně. Proč to nejde:
   – udělat stránky http://www.jablunka.cz jako jsou teď je práce na dvě hodiny.
   – udělat stránky alespoň na úrovni http://www.mestovsetin.cz je práce na plný úvazek. O stránky se potom musí někdo starat a dělat „redaktora“. Stránky bez informací nejsou stránky, i když můžou vypadat pěkně.

 9. Šak o tem mluvím, když tam lapíš, tak možeš dělať aj toho redaktóra. Gdyž Vsetín má celý úvazek, potem by třeba Jablůnce stačilo aj púl teho úvazka, né?

  • Nebylo by lepší aby „redaktora, editora, …“ dělal někdo kdo za to dostává již zaplaceno? Nevím kdo stránky dělal nebo dělá, nevím kdo je má na starosti, ale určitě ani jedno není zadarmo.

 10. Asi nebylo, gdyž to vypadá v tejto, neinteraktívní podobě. Tož třeba si to takej přečte. Šak je potřeba to tam napsať, ale zatým není gde.

 11. Ahoj Petře,
  „redaktora“ internetových stránek si dělá Obec sama, některé příspěvky jim tam dávám já. A světe div se, provoz nestojí ani korunu. Ale jestli to chceš dělat za stejné peníze ty, budeme jedině všichni rádi, že budeme mít v Jablůnce profesionální stránky, kde budeme mít přehledné barevné koláče jako na http://www.rozpocetobce.cz a né pouze účetní výpis závěrečného účtu obce.
  Dominik

  • Na provoz jsem nenarážel. Jak píšeš: „Obec sama“ = zadarmo to není! Mně jde spíš o to, že na stránkách obce jsou informace buď zastaralé, případně se tam zobrazuje co se probírá na zastupitelstvu. Prostě informační přínos relativně nula. Z webu to totiž vypadá, že se tu nic neděje. Toť vše, co jsem tím myslel. Z mého pohledu není nutné aby to vypadalo jako http://www.rozpocetobce.cz ..

 12. Tož gde sú ty stanovy toť teho spolka, co tady ogar Brinčekú sliboval 29.9.2014 „CO NEVIDEŤ?“ že by byly napsané nejakým iným ingústem, kerý vidí enem členové teho spolka? Snáď ta tvoja práca v tem zastupitelstvje nebude probíhať podobným tempem? Ale možná sem to špatně pochopil já. Tys tu napsal co nevidět, tak máš pravdu. Šak není viděť nic. Tož v takovém případě sa omlúvám, pochopil jsem to špatně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.