25 Srp

Jak je to vlastně ve skutečnosti s plánovaným a dle zastupitelstva obce Jablůnka zastaveným průzkumem těžby břidličných plynů pomocí HF nejen v naší obci???

V době, kdy vznikal náš volební program, se kterým jde naše sdružení „Jablůnka ŽIJE!“ do komunálních voleb, jsem byl stejně jako spousta našich občanů přesvědčen, že „nějaká“ těžba břidličných plynů v našem regionu již nehrozí, a proto mě zarazilo, že v podstatě nikdo proti tomuto navrhovanému bodu volebního programu nic nenamítá. Osobně jsem říkal, že by se měla tato informace prověřit, ale paní ing. Rousová mě ujistila, že tato otázka, potažmo hrozba je stále otevřená a že řízení není zastaveno. S touhle informací jsem se spokojil a věc dále neřešil, neboť kdo jiný z nás by měl mít nejlepší informace týkající se této problematiky, než právě paní ing. Rousová. Během nadcházejících dnů a týdnů po zveřejnění našeho volebního prgramu na www.jablunkazije.cz jsem nejen já, ale i další členové našeho sdružení čelili otázce, proč vůbec máme ve volebním programu tento bod, když všechno je již dávno vyřešeno a i článek na stránkách OÚ Jablůnka vyvracel tvrzení paní ing. Rousové. Osobně jsem se tedy začal více o ukončený průzkum těžby břidličných plynů v naší lokalitě zajímat. Jak v úvodním článku ohledně této otázky napsal Petr Brinček, na internetu je těch informací opravdu mnoho, takže kdo se zajímá, tak je tam také najde.

Přečetl jsem těch článků opravdu hodně, včetně programového prohlášení vlády, na které se zastupitelstvo naší obce odvolává, nicméně můj závěr je takový, že programové prohlášení vlády není zákon a nelze tedy na něj spoléhat, což mně stejnými slovy potvrdil i pan Jiří Malík – vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF, kterého jsem telefonicky kontaktoval a hrozba těžby břidličných plynů a nejen ta nad našim regionem stále visí.

S panem Malíkem, který byl opravdu velmi vstřícný jsem se dohodl, že k tomuto tématu speciálně pro nás napíše prohlášení, které v současné chvíli nejlépe vystihuje stav, který nás zajímá a o kterém se díky našemu volebnímu programu vede polemika mezi našimi občany. Tady je potřeba uvést, že pan Malík stávající zastupitelstvo nejen naší obce za iniciativu k této problematice pochválil.

Závěrem bych chěl panu Jiřímu Malíkovi – vedoucímu národní kampaně Koalice STOP HF poděkovat za jeho přístup, včetně toho, že přislíbil svoji pomoc při dalším postupu ohledně zmiňované kauzy.

Pod tímto článkem, který nemá v žádném případě za cíl nikoho poškodit, ale pouze uvést fakta, je uvedeno vyjádření zastupitelstva OÚ Jablůnka a následně komentář pana Jiřího Malíka – vedoucího národní kampaně Koalice STOP HF, s jeho laskavým svolením.

Jiří Bartoň

Kopie článku z www.jablunka.cz

VYJÁDŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU K NEPRAVDIVÝM TVRZENÍM TÝKAJÍCÍ SE TĚŽBY BŘIDLIČNÉHO PLYNU V JABLŮNCE

Vloženo: 13. Srpen, 2014

Průzkum na břidličný plyn byl zastaven již v roce 2013 Ministerstvem životního prostředí ing.Chalupou. Na jednání Zastupitelstva obce Jablůnka bylo toto téma probíráno 2x a to i za přítomnosti ing.Kredby, ing.Simečkové , ing.Rousové a občanů, kteří měli o tuto problematiku zájem. Takže nevím proč se neustále o tomto tématu diskutuje. Obec se připojila k několika desítkám obcí (sdružení KOALICI STOP HF), kterých se průzkumy na břidličný plyn týkají.

Výňatek z prohlášení vlády :

„Vláda neplánuje další průzkum a následnou těžbu zlata, ani pokračování průzkumu a následnou těžbu břidličných plynů na území ČR.

Zastupitelstvo obce Jablůnka

Vyjádření Jiřího Malíka

Byl jsem požádán občanem obce Jablůnka, Jiřím Bartoněm, abych se jako vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF vyjádřil k obsahu vyjádření obecního úřadu Jablůnka ze dne 13. 8. 2014 ohledně těžby břidličného plynu a současné situaci ohledně kauzy „břidlic“ na Valašsku.

Ad průzkumné území (PÚ) Meziříčí

Předesílám, že si jako Koalice STOP HF opravdu velmi vážíme toho, že se obec Jablůnka a dalších několik desítek měst a obcí Valašského regionu v potenciálním PÚ na Valašsku (oficiální název PÚ je Meziříčí) připojilo ke Koalici STOP HF a že všechny obce a města v tomto PÚ nakonec nesouhlasili se stanovením PÚ Meziříčí na průzkum břidličných plynů extrémně nebezpečnou metodou HF.

Jedná se o území tří krajů s celkem 100 obcemi a městy v navrhovaného PÚ pro firmu Cuadrilla Moravia s.r.o., se sídlem v Hodoníně, Kasárenská 1022, kterou zastupuje Ing. Stanislav Benada (mj. vedoucí občanského sdružení Muzeum naftového dobývání a geologie, Hodonín, Kasárenská 1022).

Proti kladnému rozhodnutí MŽP ČR o stanovení průzkumného území se však odvolalo pouze 9 obcí (podalo rozklad), které tak doslova zachránily celé území. Bylo by na místě, je zde jmenovat. Měli by být do historie Valašska zapsány zlatým písmem. Jde o: Všechovice, Rožnov p. Radhoštěm, Hutisko – Solanec, Prostřední Bečvu, Vigantice, Bystřičku, Mikulůvku, Jablůnku a Huslenky. Odvolání (rozklad) bylo podáno 9. 12. 2011.

Rozkladová komise ministra našla v řízení krajské pobočky MŽP ČR Olomouc četná pochybení a přes důrazné protesty Koalice STOP HF (ta žádala řízení zrušit a zastavit – tj. dále v něm nepokračovat), exministr Chalupa (ODS) sice řízení zrušil, ale navrátil ho zpět na začátek a to dne 9. 8. 2012 v rozhodnutí čj. 3789/M/12 62075/ENV/12 (příloha). Exministr zde porušil zákon, správní řád, neboť nestihl ukončit správní řízení ve stanovených lhůtách. Umožnil tak firmě Cuadrilla prostřednictvím pana Benady (jeden z nejaktivnějších probřidličných lobbistů v ČR) doplnit spis a pokračovat v řízení (a nátlaku).

Podle vědecké rady Koalice STOP HF, která doplnění spisu oponovala a dala ho všem obcím k dispozici na jejich obranu – příloha), zcela jasně vyplynulo, že vyjádření firmy Cuadrilla, které zhotovil pan Benada,:

 • je účelově zmanipulované a nedrží se vědecky prokázaných dat
 • a tím prokázalo, že pan Benada není potřebným expertem v daném oboru
 • a dále, že pan Benada nemá ani potřebné vzdělání na řadu závěrů, které ve prospěch použití HF metody na Valašsku učinil.

Nutno zdůraznit, že toto řízení není dodnes ukončené!!

PS: Koalice STOP HF pracuje s jednou z variant, kdy Valašsko možná nebylo ani tak ohroženo HF metodou na průzkum (a těžbu) břidličného plynu, ale možná šlo o zástěrku firmy Cuadrilla pokusit se nakonec spustit podzemní zplyňování uhlí. Tato metoda by měla ještě dramatičtější dopady, než těžba břidličného plynu!

Ad programové prohlášení vlády

Programové prohlášení vlády z pera ČSSD a hnutí ANO vznikalo již na základě tlaku obcí a Koalice STOP HF.

Programové prohlášení vlády jako takové nemá žádnou právní váhu!

A neobsahuje stať ohledně zákazu podzemního zplyňování uhlí. Nezamezí podávání nových žádostí ani nezruší případně stanovená PÚ.

Závěr:

Proto i nyní se Koalice STOP HF snaží přijmout novelu horního zákona, která by zakázala jak metodu HF, tak podzemní zplyňování uhlí (která ji také používá).

Jelikož jak na Valašsku, tak na jižní Moravě však jsou již vymezena bývalá PÚ na uhlovodíky obecně, hrozí použití metod HF i v případě přijetí zákona, protože by se zde dal snadno obejít!! Proto žádáme navíc, aby novela obsahovala:

 • odpis zásob zemního plynu v břidlicích a v uhelných slojích
 • v případě stanovení PÚ na HF jeho zrušení (spec. ochrana i Valašska)
 • s nabytím účinnosti zákona nemožnost stanovit nová PÚ na HF a podzemní zplyňování uhlí

Jelikož schvalování STOP HF novelou horního zákona bude v prvním čtení v září 2014, potřebovali bychom, aby co nejvíce Valašských obcí, spolků atd. adresovalo sněmovně a jejím výborům (zejm. hospodářskému, pro životní prostředí, ochranu přírody atd.) zaslalo dopis či dopisy se žádostí, aby:

 1. Byla schválena novela horního zákona se zákazem metody HF na břidličný plyn a se zákazem na podzemní zplyňování uhlí,
 2. aby byly odepsány zásoby zemního plynu v břidličných formacích a uhelných slojích.

My se pak o to budeme moci opřít při našem lobování poslanců a ministrů.

S úctou

Jiří Malík, Koalice STOP HF

20 thoughts on “Jak je to vlastně ve skutečnosti s plánovaným a dle zastupitelstva obce Jablůnka zastaveným průzkumem těžby břidličných plynů pomocí HF nejen v naší obci???

 1. Pokud se nemůžete spoléhat na programové prohlášení vlády, na co tedy. Zlínský kraj v čele s hejtmanem na toto téma reagoval tak, že těžbu břidlicového plynu na svém území v žádném případě nepovolí. to jestli to máte ve volebním programu je u vaše věc, určitě je to téma ožehavé, ale populistické vzhledem k tomu, že již obec Jablůnka provedla kroky k tomu aby zde těžba nebyla možná. Tyto kroky byly provedeny už před tím, než se o tuto problematiku začaly zajímat p. Rousová a Šimečková.

  • Ono jde spíš o tom, že po volbách jak krajských tak komunálních může být vše jinak. Je potřeba počítat i s hypotézou, že se k rozhodování dostanou lidé blíže naklonění k finančním zájmům než k ekologickým. Nevím jak lépe to vystihnout 🙂

  • Dobrý den, pane Kochwasser.

   Vždyť námi uvedený článek má pouze přinést informace o aktuálním stavu. O žádném populismu tady nemůže být vůbec řeč. Petr Brinček má pravdu. Změní se vláda a celé programové prohlášení nám bude na nic. Jedině zákon, který by těžbu jednoznačně zakázal bude 100% jistotou a ten je teprve ve fázi návrhu. V článku je vyzdvižena zásluha obce Jablůnka, pokud by snad opět někdo chápal článek jako namířený proti zastupitelstvu OÚ.

   • Co to tady ogaři plancete? 100%-ní mosí byť akorát smrt. Šecko ostatní, co sa tu tlachá, aby sa neco napsalo do teho programu, je enem takové vytrubování do dědiny. Neco sa slúbí kolem teho HF plynu, co už je slúbené, nic to nestojí a je kolem toho trochu kraválu, jak u tých jabluneckých ubytovní. Ale je to enem takový pšouk, co zasmrdí a za chvílu je pryč. Šecko sa može zvrátiť, aj ten tvúj zákon, ogare Bartoňú, sa dá po volbách, zasej inýma palicama úplně otočiť. Podstatné je, že ti naši zastupitelé už cosi rozumného udělali, aj bez vašeho mudrování. Tu vyzdviženú zásluhu obce, o kterej tady píšeš, sem tam opravdu nezaznamenál. Kdybych tak pěkně vyzdvihovál strýca Drlíkového, jak vy to zastupitelstvo, tož by mňa čaganem hnal, po tých vašich nízkých lanách ani kolena bych nestačil dvíhať. Je to napsané: „Nezpochybnitelné je, že sa kroky udělaly, ale měly sa udělat lepší, aby nehrozilo žádné nebezpečí.“ Tož takových kybicú, je aj u karét spústa, ale tych posluchačú nebude tolik.

 2. Takto můžeme ale polemizovat věčně protože i na komunální úrovni se může stát, že přijdou lidé kteří nebudou uvažovat ekologicky, ale ekonomicky. Co bude potom? Máme zde říkat, že nevěříme těmto lidem kteří teď kandidují do Zastupitelstva obce? Já si myslím, že i do ZZK volí především občané a vzhledem k tomu, že jsem členem výboru i pro životní prostředí mohu zodpovědně prohlásit, že není žádný tlak na povolení této těžby a celé politické spektrum se k této těžbě staví negativně. Jirko, já jsem tento článek nechápal jako namířený proti Zastupitelstvu obce, pouze chci informovat občana pravdivě a z primárních zdrojů. Programové prohlášení vlády je přece určitý závazek vůči občanům a vítězí zde zatím zdravý rozum. Takže nepracujme z hypotézami, ale dávejme přímo poslancům návrhy na prosazení tohoto zákona.

  • To máte jistě pravdu, pane Kochwasser. Polemika tady vždycky bude, tomu se určitě nevyhneme u jakéhokoliv tématu. Co se týká tohoto článku, je tady vyjádření mého postoje a následných dalších kroků, které jsem podnikl pro získání pravdivých informací. Nemyslím si, že bych zde napsal něco, co je v rozporu s tím, jaká je aktuální situace. Pokud máte jiné informace, potažmo jiný názor, klidně ho zde vyjádřete. Od toho jsme tady zřídili možnost diskuze. 🙂 Nám jde samozřejmě taky o to, uvádět pravdivé informace, bohužel pohled na pravdu se může mnohdy lišit a tady už potom nastupuje polemika o tom, kdo má vlastně pravdu, kdo lže a o co mu tím lhaním vlastně jde…. Nicméně, po získání informací z internetu i informací od pana Jiřího Malíka – vedoucího národní kampaně Koalice STOP HF jsem přesvědčen, že v našem programu tento bod má opodstatněné místo i přesto, že je možné, že bude do konce roku přijat zákon, který vše vyřeší. Vlastně možná ne, podle strýčka Matúška, ale to už je zase místo pro tu naši polemiku…. 🙂

   • Vážený pane Kochwassere,
    píšete, že: „obec Jablůnka provedla kroky k tomu aby zde těžba nebyla možná. Tyto kroky byly provedeny už před tím, než se o tuto problematiku začaly zajímat p. Rousová a Šimečková“. Tak mi prosím vysvětlete, proč se zastupitelstvo obce znovu zabývalo těžbou plynů z břidlic na svém zasedání dne 16.12.2013:
    http://jablunka.cz/files/usneseni/20131216.pdf
    Zde se zastupitelstvo usneslo takto:
    380/35
    Zastupitelstvo nesouhlasí s „Rozhodnutím ministerstva životního prostředí o těžbě břidličného plynu“ a pověřuje ing. Karla Kredbu návrhem vyjádření pro MŽP za obec Jablůnka.
    Pro ty, kdo na tomto zasedání nebyli, uvádím, že tehdejší Rusnokova přechodná vláda znovu otevřela otázku těžby břidličného plynu. Podle Ing. Kredby se na Valašsku jedná především o oblast mezi Semetínem a Podlesím. Pokud by se obec k „Rozhodnutí o těžbě břidličného plynu“ nevyjádřila, bralo by to MŽP jako souhlas. Tímto děkuji starostovi p.Hajnému i všem všem zastupitelům, kteří hlasovali proti těžbě a panu Kochwasserovi přeji lepší paměť.
    Ještě podotýkám, že kraje se, pokud vím, při schvalování „Rozhodnutí o těžbě břidličného plynu“ nikdo na nic neptal. Podle mých informací jde výlučně o záležitost mezi MŽP a dotčenými obcemi.

    • Ještě pro úplnost dodám, že v roce 2012, kdy jsme s Ing. Šimečkovou zorganizovaly v Jablůnce petici STOP HF, proti těžbě břidličných plynů, většina občanů vůbec ani netušila, co obci hrozí. Vloni, když Rusnokova vláda chtěla těžbu povolit, jsme s Ing. Šimečkovou sehnaly požadovaných 5% podpisů občanů Jablůnky, aby se tato záležitost projednávala na zastupitelstvu, což se pak také stalo. Také jsme zprostředkovaly obci kontakt na ekologa Ing. Karla Kredbu.
     Politická situace se může kdykoliv obrátit a pokud parlament neschválí úplný zákaz těžby plynu z břidlic, bude se těžba projednávat znovu.

     • H L Á S Í M S E O S L O V O

      Pane Bartoni,

      prosím Vás, můžete mi vysvětlit důvod Vašeho počínání a aktivit proti těžbě břidličného plynu v katastrálním území Jablůnka až nyní v předvolební době???

      Chtěla bych upozornit, že v době , kdy to bylo nejvíc zapotřebí po Vaší iniciativě nebylo ani slechu ani dechu!!! Upozorňuji, že většina vašich kandidátů do obecního zastupitelstva z hnutí Jablůnka žije včetně Vaší osoby, pane Bartoni, neudělala v době petice v Jablůnce proti těžbě břidličného plynu ani to nejmenší- nevyjádřila svůj nesouhlas podepsáním petičních archů. Naopak Vás upozorňuji, že jako hlavní iniciátorka petice jsem v době , kdy jsem očekávala obecnou podporu a to jak ze strany občanů tak z vedení obce Jablůnka, jsem měla a dodnes mám pouze nepříjemnosti. Na jednání zastupitelstva obce Jablůnka v červnu
      2012 jsem sama pouze s panem ing. Kredbou vysvětlovala , co je to těžba břidličného plynu a co nám všem v naší obci hrozí pokud se proti tomu obec razatně a včas nepostaví. Kde jste byl Vy, pane Bartoni, a mnozí lidé z vašeho hnutí Jablůnka žije???Žádám Vás, abyste nevyužíval mé odvahy a práce- mé iniciativy k Vaší předvolební agitaci!!!!

 3. Odpověď paní Ing. Rousové: Obecní Zastupitelstvo se touto problematikou zabývalo opravdu 16.12 2013 na žádost ing. Šimečkové a Ing. Rousové a vydalo usnesení. Vše bylo projednáno až po petici zmiňovaných obcí a petice STOP HF byla akcí těchto výše zmiňovaných dam. Výsledek této petice jsem nikde nezaznamenal. To, že Ing. Rousová nezaznamenala, že tato problematika byla projednávána na úrovni ZK a Výboru pro životní prostředí, zemědělství,………. ZK je, že se nedostala k zápisům těchto jednání. Jinak, paní inženýrko mám paměť dost dobrou abych si pamatoval to co je náplní mé práce jak zde , tak v kraji. Myslím si, že zdravý rozum nedovolí lidem z tohoto regionu odsouhlasit něco takového protože kdo viděl krajinu zdevastovanou po těžbě břidlicového plynu mi určitě uvěří.

  • Dobrý den, paní Šimečková.

   Nepovažuji se za žádného ekologického aktivistu, tzn, že moje vyjádření k problematice těžby břidličných plynů pomocí HF bylo a je pouze o tom přinést občanům pravdivé informace, které jsou momentálně aktuální.
   V době, kdy se podepisovala petice, kterou bych určitě podepsal, jsem pracoval na Slovensku v týdenních turnusech, takže informace o Vaší společné aktivitě s paní Rousovou se ke mně vůbec nedostala a ani nevím, kde byly petiční archy rozmístěny.
   Článek jsem napsal pouze na základě ataků, které se týkaly nesmyslnost tohoto bodu v našem volebním programu.
   Před tím, než jsem článek napsal jsem čerpal informace z internetu a od pana Jiřího Malíka, takže už vím, v čem tkví celý problém zmiňované těžby.
   V žádném případě však nesouhlasím s Vaším tvrzením, že měl článek sloužit k nějaké předvolební agitaci a už vůbec ne k mému zviditelnění.

   S pozdravem

   Jiří Bartoň

  • Vážený pane Kochwassere,
   petice, kterou jsme v červnu 2012 s Ing. Šimečkovou v Jablůnce uspořádaly, byla součástí celostátní petice Stop HF, která stále ještě běží: http://stophf.cz/petice
   Někdy je dobré si uvědomit, co bylo dříve a co potom. Také díky této petici pozastavil tehdejší ministr Chalupa v srpnu 2012 jednání o těžbě plynu z břidlic. Viz článek http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Ministr-odsunul-tezbu-plynu-z-bridlic-Tezari-jsou-proti-243233
   Po pádu Nečasovy vlády se pak jednalo o těžbě plynu z břidlic koncem roku 2013, obecní zastupitelstvose tím zabývalo na žádost mne a Ing.Šimečkové, jak už jsem popsala výše, a těžbu odmítlo.
   Jak vidět, těžební firmy se nevzdávají a nebezpečí devastace Jablůnky a jejího okolí trvá.
   Mgr. Ema Rousová

  • Vážený pane místostarosto Kochwassere,
   bylo by docela od věci, abyste si srovnal události tak, jak na sebe časově navazovaly. Vaše informace uvedené na stránkách http://www.jablunkazije.cz jsou tedy hlavně z časových návazností , mírně řečeno, klamné a závadějící. Např. MŽP na Obecní úřad v Jablůnce zaslalo sdělení o Zahájení řízení ve věci stanovení průzkumného území „Meziříčí“ – č.j. 66148/ENV/11,1548/570/1 ze dne 18. 8. 2011. V tomto dokumentu je souřadnicemi stanoveno území budoucí těžby.
   V této souvislosti svolává MŽP na 23. 9. 2011 jednání do Valašského Meziříčí. A jaký byl postoj vedení obce ? Jablůnka, která byla těžbou zasažena patrně nejvíce , vedení obce se tohoto jednání vůbec nezúčastnilo! V tomto dokumentu je také stanoven termín, do něhož orgány státní správy /obecní zastupitelstva/ musí MŹP zaslat svá případná odmítavá stanoviska k průzkumu a těžbě. V případě , že MŽP v tomto termínu jejich stanovisko neobdrží , bude mít MŽP zato, že proti vydání rozhodnutí o stanovení průzkumného a těžebního území obecní zastupitelstvo nemá námitky a s vydáním rozhodnutí souhlasí.
   Jak myslíte, že se zachovalo vedení obce? Vyjádřilo se – ale samozřejmě až PO stanoveném termínu, takže MŽP vzalo nevyjádření se vedení obce ve stanoveném termínu – jako souhlas. To je ,Vážený pane, skutečnost a na základě toho jsem iniciovala petici proti těžbě . se kterou mi posléze pomohla paní Mgr. Rousová. Do dnešního dne mě není bohužel jasné , byl-li to z vedení obce úmysl, amatérismus nebo neznalot.
   Také bych chtěla podotknout, že podpisy občanů Jablůnky na petici proti průzkumu a těžbě břidličných plynů byly jedním z podkladů , na základě kterých mohl tehdejší premiér RNDr. Petr Nečas „doslova“ prohlásit :“Těžba BP na území ČR je pozastavena .Občané si to nepřejí“ – což iniciovalo Prohlášení vlády o prozatimním pozastavení těžby BP“. To je vážený pane, drobný příspěvek a výsledek této petice.

   Dále co se týká obchvatu Jablůnky.
   Vybudování tohoto obchvatu je a mělo by být v zájmu obce a zastupitelstva obce Jablůnka , neboť k tomu má mocenské a finanční prostředky. Jinými slovy, jsou tito lidé za to placeni a měli několik volebních období na to , aby tuto důležitou akci, hlavně pro občany Jablůnky, prosadili. Požadovat něco podobného po jakémkoliv ekologickém subjektu proto považuji – promiňte mě ten výraz- za trapný blábol. Ekologický subjekt Vám může maximálně poskytnout podklady , které se týkají znehodnocení a degradace životního prostředí , konkrétně např. území Jablůnky, kde projede denně cca 17 tisíc automobilů.

 4. Asi hodně plýtváme energií a papírem kdy se zabýváme hypotetickou těžbou na našem území aniž by se někdo zajímal jestli je to za daných okolností vůbec možné. Hlavně co by mělo tyto ekology v této chvíli zajímat je silnice I/57 a hustota jejího provozu, kdy zde projede přes Jablůnku 17.000 vozů denně. To je pro nás v této době největší nebezpečí a pro občany Jablůnky největší zdroj znečistění ovzduší. Ale zde tlak těchto ekologických organizací nevidím. Asi to není tak atraktivní téma jako břidličný plyn.

  • Dobrý večer,pane Kochwassere,

   ráda bych se zeptala,kolikrát jste projednávali na zastupitelstvu a radě Zlínského kraje problematiku silnice I./57,zejména řešení dopravní situace v Jablůnce a kolikrát jste Vy sám,jako člen výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova podával návrh na otevření debaty k této problematice a byla-li přijata nějaká usnesení a jaká!?

  • Nevím proč se moje odpověď neobjevila, ale odpovím ještě jednou. Paní Klimková, rozlišujeme silnice I. třídy atd. Silnice I/57 je bohužel silnicí státní a údržbu, výstavbu a další činnost kolem této silnice provádí ŘSD. V minulém volebním období jsem několikrát oslovil a psal Ing. Drozdovi ohledně silnice I/57 v obci Jablůnka. Bylo nám jasně řečeno a odpovězeno, že finance na další výstavbu silnice I/57 zajišťuje stát a kraj má na starost opravu silnic převážně III. třídy. I přes podporu tehdejšího statutárního náměstka hejtmana Libora Lukáše (investice) a Ing Jaroslava Drozda (doprava) mi bylo podobně odpovězeno i z MF a MD. Takže stát peníze nemá a nedá, je podpořena výstavba spojky a napojení na dálnici Valašské Meziříčí – Palačov a zde si můžeme říct i proč. Je tu spojitost DEZA – Babiš – MF. Bohužel, obec v tuto chvíli nemá žádnou možnost tuto skutečnost ovlivnit. V této chvíli se silnicí I/57 zabývá poslanec Mgr. Petr Kořenek se kterým jsem v kontaktu. Budu samozřejmě rád za podnětné návrhy na řešení této situace která nás všechny trápí. Pokud chcete víc informací můžete mne kontaktovat buď e-mailem: pkochwasser@seznam.cz, nebo tel: 604386626 a můžeme si dohodnout schůzku. To se samozřejmě netýká jen Vás, ale i ostatních občanů kterým jsem k dispozici.

   • Ještě poznámka k břidlicovému plynu: stále zde vidím slovo těžba, ale zde se přece nejednalo o těžbu nýbrž o geologický průzkum území. Teprve na základě tohoto geologického průzkumu by se rozhodovalo zda lze nebo nelze tento plyn těžit. Vzhledem k tomu , že tento průzkum se dělá opravdu nešetrným způsobe, bylo podáno odvolání na MŽP v prosinci 2011! Další aktivity které přišli později měly vliv pouze na podporu hnutí Koalice STOP HP. I nám se jedná o udržení této nádherné krajiny a děláme pro to maximum, ale prosím informujte pravdivě a ptejte se majitelů pozemků proč nechtějí rozšíření chráněné oblasti až k intravilánu obce kde by potom byl velký problém provádět případnou těžbu břidl plynu či zplynovaného uhlí. Toto je téma pro ekology nebo ankety a pro oslovení občanů. Sejděme se, vyberme si několik témat pro životní prostředí a pracujme s těmito tématy což bude určitě užitečnější.

   • Dobrý večer,pane Kochwassere,

    spojka Palačov má stejné datum zahájení výstavby jako prodloužení trasy Jablůnka – Bystřička. Pokud jde o zájem pana Babiše,který uvádíte,pak si dovolím poukázat na skutečnost,že do DEZY vede železniční vlečka a to už mnoho let,tudíž převážná část surovin je transportována vlakem.

    Řešit měsíc před volbami tuto,již dvacet let se táhnoucí záležitost,je čistý populismus. Důležitější teď bude výsledek komunálních voleb a ochota a postoj nového zastupitelstva a občanů Jablůnky k řešení,nejen tohoto,problému.

    V diskuzi ohledně břidličných plynů toho bylo napsáno už hodně. Pokud by k průzkumům,potažmo k těžbě mělo dojít,bude účastníkem řízení MŽP na straně jedné a dotčené obce na straně druhé,pokud nedojde ke změně příslušného zákona. Krajský úřad Zlínského kraje tuto skutečnost neovlivní.Stačí jeden šikovný lobbista v Parlamentu a vezeme se všichni.

 5. Ing. Stanislava Šimečková:
  p. Bartoň hned v úvodu zdůraznil, že jde tato problematika mimo něho, ale jelikož se množily různé názory, bylo potřeba se k tématu vyjádřit. Což je zde také zmíněno.
  Vaši práce si vážíme a rozhodně ji nepoužíváme k nějaké agitaci. Chceme jen aby obyvatelé Jablůnky věděli, že i v našem programu bude ekologie jednou z priorit. To že se kolem toho nyní rozjel „humbuk“ asi neovlivním já ani nikdo jiný.

 6. Paní Klimková,
  zde musíte rozlišovat silnice které udržuje ŘSD (to je bohužel silnice I/57) a silnice spadající pod Zlínský kraj (což jsou silnice většinou III. třídy). Několikrát jsem v minulém období navrhoval tuto problematiku otevřít,ale v nebylo tomu vyhověno právě z tohoto důvodu. V té době neměl tento výbor s územním plánováním nic společného. Pokud nebudou na pokračování výstavby vyčleněny finanční prostředky z MF není v našich silách posunout něco dál a musíme věřit tomu, že pokračovat začne ŘSD v další výstavbě do roku 2017. Zatím dostala přednost dostavba napojení spojky Valašské Meziříčí – Palačov a můžete si odpovědět i proč. Je to spojnice DEZA – MF – Babiš. Pokud víte jak toto ovlivnit budu vděčný za každou radu. To nemyslím špatně protože budu a jsem ochoten vyslechnout si dobré podněty či nápady občanů.

  Ohledně břidlicového plynu ještě jedna poznámka. Tady se přece ještě vůbec nejednalo o těžbu břidlicového plynu, ale o průzkum území. To jen aby tyto informace byly pravdivé a ne zavádějící.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.