3 Pro

Informace ze 14. zasedání ZO Jablůnka – středa 25. 11. 2015

Jednání ZO se zúčastnili všichni zastupitelé ZO.

Proběhla informace o průběžném plnění úkolů z minulého zasedání.

Žádost firem v areálu bývalé Zbrojovky o opravu cesty a veřejného osvětlení a zimní údržby.
Jednání ZO se zúčastnili rovněž někteří zástupci firem, které v areálu bývalé zbrojovky sídlí. – Debata ohledně nevyhovujícího stavu přístupové cesty. Špatné veřejné osvětlení (VO) + špatný stav silniční komunikace. Silniční komunikace je v majetku obce.
Z tamních zaměstnanců tvoří 25% podíl obyvatelé naší obce.
Na letošek je zimní údržba již zajištěna a fin. spoluúčast obce je „pouze“ 40 tis Kč (náklady jsou ve skutečnosti mnohonásobně vyšší – v řádech statisíců, dle intenzity zimních srážek). – Výhledově se bude obec zabývat způsobem údržby této přístupové komunikace na vlastní náklady. (Pro upřesnění: nejedná se o údržbu vnitřního areálu – tu si firmy hradí.)
Podobně stav VO – je v katastrofálním stavu – nelze bezpečně zprovoznit. – Obec ústy Č. Hajného přislíbila, že se bude snažit získat dotaci na zbudování nové cesty. Padly návrhy, jak řešit provizorně havarijní stav cesty a chybějící osvětlení komunikace do Zbrojovky, ale se závěrem, že bez projektu a souhlasu odborníků zatím nelze nic podnikat.
Výhledově se obec bude tímto problémem zabývat s tím, že podíl obce na zimní údržbě v sezóně 2015 – 2016 záleží na domluvě… Jaká ta domluva bude, se nikdo nedozvěděl.

Rozpočtové opatření č. 8.
Úprava se týkala drobných příjmů a investic.

Nařízení obce Jablůnka č. 2, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Jelikož stávající „Nařízení obce Jablůnka č. 1, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje“ bylo dle domnění zastupitelů za JŽ! v některých částech protiprávní, byl vznesen požadavek na právní posouzení tohoto nařízení (č. 1). – Toto bylo provedeno a stávající nařízení bylo shledáno chybným.
[Původně navrhované nařízení JŽ!, které bylo nachystáno již z kraje letošního roku bylo smeteno ze stolu; nařízení č. 1 nachystal Z. Mrlina a bylo schváleno v červnu.]
Proto bylo nyní v listopadu ve složení (M. Tomešek, Z. Mrlina a právní poradkyně M. Krupová [KÚ ZK]) sestaveno nařízení nové – Nařízení obce Jablůnka č. 2… Toto bylo nyní schváleno.

Žádost manželů Petřekových, Jablůnka 190 o odkup části pozemku p. č. 790, k. ú. Jablůnka.
Žádosti vyhověno za obvyklou cenu vzhledem k bonitě pozemku (75 Kč/m²).

Žádosti organizací a spolků o finanční příspěvek na rok 2016.
Souhrn všech žádostí na finanční podporu byl 263 tis Kč. – Rozpočet obce na r. 2016 je cca 30 miliónů Kč. – Z finanční komise (s odkazem na přítomnou pí. Matouškovou /ekonomka obce/) zazněla informace, že lze bez problémů uspokojit všechny žádosti o finanční podporu… Přesto se v přidělování příspěvků objevilo nízké sociální cítění.
Vyjma našeho spolku Jablůnka ŽIJE! a všech žádostí sociálních služeb o podporu byly žádosti uspokojeny v plné výši (FK Jablůnka dostal dokonce o 10 tis. Kč více!).
Jablůnka ŽIJE! žádala o podporu projektů pro veřejnost (Rodinný den, Drakiáda, Sportovní den) v celkové výši 13 tis. Kč. – Č. Hajný se přesto tváří, že neví jaký je rozdíl mezi „politickou stranou“ a „zapsaným spolkem“, který se podílí na rozvoji obce. Několikrát, včetně Z. Mrliny řekl, že jde o ryze politické uskupení, v podstatě stranu. – Nelze se tedy divit, když jsou z vedení obce vysílány takové signály, že se jen těžko bude nadále usilovat o konstruktivní spolupráci.

Diskuse.
Zde se pak členové našeho spolku ptali po důvodech, které vedly 6 zastupitelů (Č. Hajný, V. Martinková, P. Michl, Z. Mrlina, J. Kovář, V. Rachůnek) k averzi v přidělení dotace JŽ!. Konstruktivní odpovědi se však nedočkali.
Rovněž tak bylo krátkozraké zamítnutí všech žádostí soc. služeb o podporu. [Elim Vsetín – azylový dům, noclehárna, denní služba a terénní práce; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s.; Vzdělávací a komunitní centrum Integraf Vsetín, o. p. s.; Občanská poradna Vsetín, člen „Asociace občanských poraden“.] Na to poukázali zastupitelé kteří „hlasovali pro uspokojení žádostí o dotaci“ (P. Brinček, L. Drlík, P. Kochwasser, M. Tomešek, H. Zálešáková).
[Zařízení sociálních služeb jsou využívána i občany Jablůnky, kteří se ne vždy vlastní vinou dostali nebo můžou dostat do sociálních problémů. Pracovníci v sociálních službách mimo jiné dohlížejí na spořádanou výchovu v sociálně slabých rodinách, kontrolují školní docházku, umožňují bezdomovcům přenocovat v jejich zařízeních, jsou informováni o stavu pracovních nabídek v okolí a můžou poradit, poskytují právní poradenství těmto osobám zdarma, apod. Předpokládejme tedy, že pro některé zastupitele je tato činnost zbytečná a nepotřebná.]

Zastupitelé obce za Jablůnka ŽIJE!, z. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.