21 Led

Sportovně-kulturní komise

Porada členů Sportovně – kulturní komise obce Jablůnka se zástupci obecních organizací, spolků a zájmových sdružení se uskuteční 28. 1. 2015 v 16 hodin v zasedací síni OÚ s tímto programem:

 1. Informace o vánočním jarmarku, projektu „Jablůnka čte dětem“ a o výsledcích jednání ohledně budoucnosti Sokolovny
 2. Projednání kalendáře akcí na rok 2015
 3. Příprava na akce většího rozsahu (70. výročí konce 2. světové války a osvobození obce, 510 let od první písemné zmínky o obci Jablůnka)
 4. Jablůnecký zpravodaj v roce 2015, grafická úprava, příspěvky pro příští vydání
 5. Diskuze
 6. Závěr porady

Na Vaši účast se těší

Luděk Drlík, předseda SKK

One thought on “Sportovně-kulturní komise

 1. Zápis z porady Sportovně – kulturní komise Zastupitelstva obce Jablůnka konané dne 28. 1. 2015
  Účast: celkem 25 zástupců organizací, spolků a zájmových sdružení z Jablůnky, a to za TJ Spartak, OÚ, zastupitelstvo obce, FK, Myslivecké sdružení, SPCCH, SDH, Volejbal TJ Spartak, RC Jabloňka, Farní sbor ČCE, MŠ, ZŠ, obecní knihovna, Jablůnka žije!, ČSŽ a TJ Sokol.
  Program: (přidán bod č. 5 – pumptrack)
  1. Informace o vánočním jarmarku, projektu „Jablůnka čte dětem“ a o výsledcích jednání ohledně budoucnosti Sokolovny
  2. Projednání kalendáře akcí na rok 2015
  3. Příprava na akce většího rozsahu (70. výročí konce 2. světové války a osvobození obce, 510 let od první písemné zmínky o obci Jablůnka)
  4. Jablůnecký zpravodaj v roce 2015, grafická úprava, příspěvky pro příští vydání
  5. Žádost o podporu při budování pumptracku na hřišti v Cigánově
  6. Diskuze
  7. Závěr porady
  Ad 1. Jarmark byl hodnocen veřejností jako úspěšná akce, kterou je třeba zopakovat. Na poradě komise se diskutovalo krmě jiného o tom, zda příště akci pořádat opět v pátek odpoledne, nebo v sobotu přes den. O jarmarku bychom příště měli informovat v regionálním tisku, jak inzerátem, tak zprávou o průběhu.
  Projekt „Jablůnka čte dětem“ se úspěšně rozběhl, o čtení v knihovně je ze strany rodičů a dětí zájem. Podařilo se zpříjemnit prostředí pro malé čtenáře a posluchače. Příště čtou a s dětmi si povídají naši hasiči. Od knihovnice Jany Brinčekové zazněla pozvánka na besedu s právníkem Kanceláře ochránce veřejných práv „Zajímáte nás“ (17. 2. 2015 od 17 h).
  Budoucnost Sokolovny: zazněly informace o stavu jednání mezi zúčastněnými subjekty a bylo potvrzeno odeslání žádosti a požadovaných příloh na Ministerstvo školství a mládeže. Bližší informace předsedy TJ Spartak Jablůnka Jiřího Bartoně najdete na webových stránkách obce. Toto téma jsme více nerozváděli, protože v této fázi se vedou jednání mimo naši komisi.
  Ad 2. Kalendář akcí byl aktualizován, upřesněn a bude po projednání na zastupitelstvu zveřejněn na stránkách obce.
  Ad 3. V tomto roce si připomeneme hned několik významných výročí. Jedná se o 70. výročí konce 2. světové války a osvobození obce, 510 let od první písemné zmínky o obci Jablůnka, 120 let od založení hasičského spolku, 130 let od prvních bohoslužeb v kostele ČCE v Jablůnce. Přípravě těmto výročím se budeme věnovat podrobněji na příští poradě komise. Do té doby by si měly jednotlivé organizace a spolky promyslet, jak se budou na jednotlivých výročích podílet.
  Ad 4. Jablůnecký zpravodaj by měl v tomto roce vyjít třikrát, a to v dubnu, srpnu a prosinci. Půjde nám o průběžné informování o dění v obci, o větší obsahovou pestrost a lepší grafiku. Přítomní byli vyzváni, aby na příští poradu připravili texty, které by chtěli zveřejnit.
  Ad 5. Jménem občanů, kteří se podíleli na budování dětského hřiště v Cigánově, vyslovili manželé Uhříkovi žádost o podporu při budování pumptracku – terénní cyklodráhy v místě zvaném na Rybníčku. Tato lokalita se jeví pro tento záměr jako ideální. Je možné zde vytvořit s poměrně nízkými náklady prostor pro sportovní vyžití dětí a mládeže. Přestože se zde plánuje za dva roky nové fotbalové hřiště, snahy o zbudování pumptracku mají své opodstatnění. Tato žádost bude předložena na příštím zastupitelstvu obce.
  Ad 6. Diskuze:
  Paní Marie Žáčková: TJ Sokol Jablůnka – Pržno z titulu vlastníka pozemků pod Sokolovnou podporuje rekonstrukci budovy. Ohledně budoucnosti těchto pozemků komunikuje s ústředím České obce sokolské, které spravuje nakládání s majetkem ČOS.
  Ad 7. Závěry z porady:
  Zástupci organizací byli požádáni, aby na příští poradu komise, která se uskuteční 4. 3. 2015 v 16 h, připravili články do Zpravodaje a náměty, jakou formou si připomenout a oslavit významná obecní výročí v tomto roce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.